Ukrasi za PŽ umetke sa okvirima, C-profil ugradnje uređaja

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Ukrasni okvir, 1 - struki, R = 7 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
L91209010 Ukras, 1-struki, BR70130, bijela
L91209010 Ukras, 1-struki, BR70130, bijela
L91209010 Ukras, 1-struki, BR70130, bijela 1 kom. na zahtjev
L91207035 Ukras, 1-struki, BR70130, svijetlosiva
L91207035 Ukras, 1-struki, BR70130, svijetlosiva
L91207035 Ukras, 1-struki, BR70130, svijetlosiva 1 kom. na zahtjev
L91709010 Ukras, 1-struki, BR70170, bijela
L91709010 Ukras, 1-struki, BR70170, bijela
L91709010 Ukras, 1-struki, BR70170, bijela 1 kom. na zahtjev
L91707035 Ukras, 1-struki, BR70170, svijetlosiva
L91707035 Ukras, 1-struki, BR70170, svijetlosiva
L91707035 Ukras, 1-struki, BR70170, svijetlosiva 1 kom. na zahtjev
R92819010 Ukrasni okvir, 1-struki, BRS 70172, bijela
R92819010 Ukrasni okvir, 1-struki, BRS 70172, bijela
R92819010 Ukrasni okvir, 1-struki, BRS 70172, bijela 1 kom. na zahtjev
R9281VERZ Ukrasni okvir, 1-struki, BRS 70172, čelik
R9281VERZ Ukrasni okvir, 1-struki, BRS 70172, čelik
R9281VERZ Ukrasni okvir, 1-struki, BRS 70172, čelik 1 kom. na zahtjev
L91707030 Ukras, 1-struki, BR70170, siva
L91707030 Ukras, 1-struki, BR70170, siva
L91707030 Ukras, 1-struki, BR70170, siva 1 kom. na zahtjev
R9581ELN Ukrasni okvir, 1-struki, BRA 70132, aluminij
R9581ELN Ukrasni okvir, 1-struki, BRA 70132, aluminij
R9581ELN Ukrasni okvir, 1-struki, BRA 70132, aluminij 1 kom. na zahtjev
R92719010 Ukrasni okvir, 1-struki, BRS 70132, bijela
R92719010 Ukrasni okvir, 1-struki, BRS 70132, bijela
R92719010 Ukrasni okvir, 1-struki, BRS 70132, bijela 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (4)

Ukrasni okvir, 2 - struki, R = 7 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
L91229010 Ukras, 2-struki, BR70130, bijela
L91229010 Ukras, 2-struki, BR70130, bijela
L91229010 Ukras, 2-struki, BR70130, bijela 1 kom. na zahtjev
L91227035 Ukras, 2-struki, BR70130, svijetlosiva
L91227035 Ukras, 2-struki, BR70130, svijetlosiva
L91227035 Ukras, 2-struki, BR70130, svijetlosiva 1 kom. na zahtjev
L91729010 Ukras, 2-struki, BR70170, bijela
L91729010 Ukras, 2-struki, BR70170, bijela
L91729010 Ukras, 2-struki, BR70170, bijela 1 kom. na zahtjev
L91727035 Ukras, 2-struki, BR70170, svijetlosiva
L91727035 Ukras, 2-struki, BR70170, svijetlosiva
L91727035 Ukras, 2-struki, BR70170, svijetlosiva 1 kom. na zahtjev
R92829010 Ukrasni okvir, 2-struki, BRS 70172, bijela
R92829010 Ukrasni okvir, 2-struki, BRS 70172, bijela
R92829010 Ukrasni okvir, 2-struki, BRS 70172, bijela 1 kom. na zahtjev
R9282VERZ Ukrasni okvir, 2-struki, BRS 70172, čelik
R9282VERZ Ukrasni okvir, 2-struki, BRS 70172, čelik
R9282VERZ Ukrasni okvir, 2-struki, BRS 70172, čelik 1 kom. na zahtjev
R9582ELN Ukrasni okvir, 2-struki, BRA 70132, aluminij 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Ukrasni okvir, 3 - struki, R = 7 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
L91239010 Ukras, 3-struki, BR70130, bijela
L91239010 Ukras, 3-struki, BR70130, bijela
L91239010 Ukras, 3-struki, BR70130, bijela 1 kom. na zahtjev
L91237035 Ukras, 3-struki, BR70130, svijetlosiva
L91237035 Ukras, 3-struki, BR70130, svijetlosiva
L91237035 Ukras, 3-struki, BR70130, svijetlosiva 1 kom. na zahtjev
L91739010 Ukras, 3-struki, BR70170, bijela
L91739010 Ukras, 3-struki, BR70170, bijela
L91739010 Ukras, 3-struki, BR70170, bijela 1 kom. na zahtjev
L91737035 Ukras, 3-struki, BR70170, svijetlosiva
L91737035 Ukras, 3-struki, BR70170, svijetlosiva
L91737035 Ukras, 3-struki, BR70170, svijetlosiva 1 kom. na zahtjev
R92839010 Ukrasni okvir, 3-struki, BRS 70172, bijela
R92839010 Ukrasni okvir, 3-struki, BRS 70172, bijela
R92839010 Ukrasni okvir, 3-struki, BRS 70172, bijela 1 kom. na zahtjev
R9283VERZ Ukrasni okvir, 3-struki, BRS 70172, čelik
R9283VERZ Ukrasni okvir, 3-struki, BRS 70172, čelik
R9283VERZ Ukrasni okvir, 3-struki, BRS 70172, čelik 1 kom. na zahtjev
R9583ELN Ukrasni okvir, 3-struki, BRA 70132, aluminij
R9583ELN Ukrasni okvir, 3-struki, BRA 70132, aluminij
R9583ELN Ukrasni okvir, 3-struki, BRA 70132, aluminij 1 kom. na zahtjev
L91707030 Ukras, 1-struki, BR70170, siva
L91707030 Ukras, 1-struki, BR70170, siva
L91707030 Ukras, 1-struki, BR70170, siva 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.