Prekidač/taster za žaluzine

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Prekidač serijski za žaluzine 1-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro 10 kom. na zahtjev

Taster serijski za žaluzine 1-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V 10 kom. na zahtjev

Tipka 2- struka sa simbolom strelica

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16252089 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, polarna sjajna
16252089 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, polarna sjajna
16252089 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, polarna sjajna 10 kom. na zahtjev
16252045 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, crna sjajna
16252045 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, crna sjajna
16252045 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Grupni serijski taster, 4 k.o., zajednička ulazna stezaljka - "0" položaj

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj 10 kom. na zahtjev

Tipka 2- struka sa simbolom strelica

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16442089 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16442089 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16442089 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16442045 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, crna sjajna
16442045 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, crna sjajna
16442045 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Okretni prekidač za žaluzine 1-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni 10 kom. na zahtjev

Okretni prekidač za žaluzine 2-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
384203 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 2-polni
384203 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 2-polni
384203 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 2-polni 10 kom. na zahtjev

Disk za pričvršćivanje okretnog prekidača za žaluzine

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
1861 Disk za zaključavanje za žaluzine-kruzni prekidac dodatak
1861 Disk za zaključavanje za žaluzine-kruzni prekidac dodatak
1861 Disk za zaključavanje za žaluzine-kruzni prekidac dodatak 10 kom. na zahtjev
186101 Disk za zaključavanje okretnog prekidača za žaluzine, dodatak
186101 Disk za zaključavanje okretnog prekidača za žaluzine, dodatak
186101 Disk za zaključavanje okretnog prekidača za žaluzine, dodatak 10 kom. na zahtjev

Prekidač za žaluzine 1-polni za centralnu ploču sa bravicom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
385103 Prekidač za žaluzine, za maske sa ključem, jezgro, 1-polni
385103 Prekidač za žaluzine, za maske sa ključem, jezgro, 1-polni
385103 Prekidač za žaluzine, za maske sa ključem, jezgro, 1-polni 10 kom. na zahtjev

Prekidač za žaluzine 2-polni za centralnu ploču sa bravicom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
385203 Prekidač za žaluzine, za maske sa ključem, jezgro, 2-polni
385203 Prekidač za žaluzine, za maske sa ključem, jezgro, 2-polni
385203 Prekidač za žaluzine, za maske sa ključem, jezgro, 2-polni 10 kom. na zahtjev

Prekidač za žaluzine 2 - polni za cilindar bravice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
382210 Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar,
382210 Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar,
382210 Prekidač, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, 10 kom. na zahtjev

Prekidač za žaluzine 1 - polni za cilindar bravice - sa kontaktom za uzemljenje i pozicijom "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
382120 Prekidač, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
382120 Prekidač, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
382120 Prekidač, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Taster za žaluzine 1 - polni za cilindar bravice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
383110 Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar
383110 Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar
383110 Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar 10 kom. na zahtjev

Taster za žaluzine 2 - polni za cilindar bravice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
383210 Taster, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar
383210 Taster, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar
383210 Taster, 2-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar 10 kom. na zahtjev

Taster za žaluzine 1 - polni za cilindar bravice - sa kontaktom za uzemljenje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
383120 Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
383120 Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44
383120 Taster, 1-polni za žaluzine, na ključ za profil polucilindar, sa uzm, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Cilindar brave sa nejednakim zatvaranjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
1818 Polucilindrični profil, dodatak za ključ
1818 Polucilindrični profil, dodatak za ključ
1818 Polucilindrični profil, dodatak za ključ 1 kom. na zahtjev

Cilindar brave sa jednakim zatvaranjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
181801 Profil-polucilindar, dodatak za kljuceve
181801 Profil-polucilindar, dodatak za kljuceve
181801 Profil-polucilindar, dodatak za kljuceve 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.