SOS prekidač grijanja

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Jednopolno jezgro izmjeničnog/križnog prekidača

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev

Jedopolna jezgra - taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips 10 kom. na zahtjev
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli 10 kom. na zahtjev
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Tipka sa indikacijom i natpisom "grijanje" - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16212049 Tipka sa prozirnom indikacijom i natpisom "grijanje", R.1/R.3, p.bijela sjajna
16212049 Tipka sa prozirnom indikacijom i natpisom "grijanje", R.1/R.3, p.bijela sjajna
16212049 Tipka sa prozirnom indikacijom i natpisom "grijanje", R.1/R.3, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev

Jezgro, višepolno - isklopni prekidač 2 - polni 10 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V 10 kom. na zahtjev

Jezgro, višepolno - isklopni prekidač 2 - polni 16 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303212
303212
303212 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.