Nadžbukno kućište

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Nadgradno kućište visoko NŽ - bez držača kabla

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
911512501 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, smeđa sjajna
911512501 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, smeđa sjajna
911512501 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, smeđa sjajna 10 kom. na zahtjev
911512505 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911512505 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911512505 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna 10 kom. na zahtjev
911512507 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, siva sjajna
911512507 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, siva sjajna
911512507 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, siva sjajna 10 kom. na zahtjev
911512509 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911512509 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911512509 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
911512510 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, crna sjajna
911512510 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, crna sjajna
911512510 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Nadgradno kućište visoko NŽ - sa držačem kabla

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
911512511 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, smeđa sjajna
911512511 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, smeđa sjajna
911512511 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, smeđa sjajna 10 kom. na zahtjev
911512515 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911512515 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911512515 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna 10 kom. na zahtjev
911512517 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, siva sjajna
911512517 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, siva sjajna
911512517 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow, siva sjajna 10 kom. na zahtjev
911512519 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911512519 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911512519 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
911512520 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, crna sjajna
911512520 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, crna sjajna
911512520 Kućište, duboko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Nadgradno kučište nisko NŽ - bez držača kabla

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
911522525 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911522525 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911522525 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna 10 kom. na zahtjev
911522529 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911522529 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911522529 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev

Nadgradno kućište nisko NŽ - sa 1 držačem kabla

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
911522555 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911522555 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911522555 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna 10 kom. na zahtjev
911522559 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911522559 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911522559 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev

Nadgradno kućište nisko NŽ - sa 2 držača kabla

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
911522565 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911522565 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna
911522565 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow, antracit sjajna 10 kom. na zahtjev
911522569 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911522569 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
911522569 Kućište, plitko, za NŽ montažu, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.