Utičnica ŠUKO

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47432089 Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
47432089 Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
47432089 Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
47432045 Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, crna sjajna
47432045 Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, crna sjajna
47432045 Utičnica, ŠUKO, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - sa zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47232089 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
47232089 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
47232089 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
47232045 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
47232045 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
47232045 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - vijčane stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
41432089 Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
41432089 Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
41432089 Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
41432045 Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna
41432045 Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna
41432045 Utičnica, ŠUKO, na vijak, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - sa zaštitom za djecu - vijčane stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
41232089 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
41232089 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
41232089 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
41232045 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
41232045 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
41232045 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO 45°

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47272089 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
47272089 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
47272089 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
47272045 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna
47272045 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna
47272045 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa LED svjetlom za orjentaciju - zaštitom za djecu - vijčane stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
41092089 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, p.bijela sjajna
41092089 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, p.bijela sjajna
41092089 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
41092045 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, crna sjajna
41092045 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, crna sjajna
41092045 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, R.Classic, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa kontrolnom LED lampicom - zaštitom za djecu - vijčane stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
41102089 Utičnica, ŠUKO, sa kontrolnim LED, zaštitomza djecu, R.1/R.3, p.bijela sjajna
41102089 Utičnica, ŠUKO, sa kontrolnim LED, zaštitomza djecu, R.1/R.3, p.bijela sjajna
41102089 Utičnica, ŠUKO, sa kontrolnim LED, zaštitomza djecu, R.1/R.3, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
41102045 Utičnica, ŠUKO, sa kontrolnim LED, zaštitomza djecu, R.1/R.3, crna sjajna
41102045 Utičnica, ŠUKO, sa kontrolnim LED, zaštitomza djecu, R.1/R.3, crna sjajna
41102045 Utičnica, ŠUKO, sa kontrolnim LED, zaštitomza djecu, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Kombinacija dvostruka ŠUKO utičnica sa okvirom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47202089 Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, R.3, polarna bijela sjajna
47202089 Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, R.3, polarna bijela sjajna
47202089 Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, R.3, polarna bijela sjajna 5 kom. na zahtjev
47202045 Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, R.3, crna sjajna
47202045 Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, R.3, crna sjajna
47202045 Utičnica, ŠUKO, 2-struka, kombinacija sa okvirom, R.3, crna sjajna 5 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47512089 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, p.bijela sjajna
47512089 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, p.bijela sjajna
47512089 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
47512045 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
47512045 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna
47512045 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - zaštitom za djecu - okretna za 45°

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47442089 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, okret. za 45°, R.1/R.3, p.bijela
47442089 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, okret. za 45°, R.1/R.3, p.bijela
47442089 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, okret. za 45°, R.1/R.3, p.bijela 10 kom. na zahtjev
47442045 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, okret. za 45°, R.1/R.3/R.Cl, crna
47442045 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, okret. za 45°, R.1/R.3/R.Cl, crna
47442045 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, okret. za 45°, R.1/R.3/R.Cl, crna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa simbolom - posebna primjena

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47432022 Utičnica, ŠUKO, natpis EDV, R.1/R.3, crvena sjajna
47432022 Utičnica, ŠUKO, natpis EDV, R.1/R.3, crvena sjajna
47432022 Utičnica, ŠUKO, natpis EDV, R.1/R.3, crvena sjajna 10 kom. na zahtjev
47432003 Utičnica, ŠUKO, natpis SV, R.1/R.3, zelena sjajna
47432003 Utičnica, ŠUKO, natpis SV, R.1/R.3, zelena sjajna
47432003 Utičnica, ŠUKO, natpis SV, R.1/R.3, zelena sjajna 10 kom. na zahtjev
47432007 Utičnica, ŠUKO, natpis ZSV, R.1/R.3, narandžasta sjajna
47432007 Utičnica, ŠUKO, natpis ZSV, R.1/R.3, narandžasta sjajna
47432007 Utičnica, ŠUKO, natpis ZSV, R.1/R.3, narandžasta sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa kontrolnom LED lampicom i poljem za natpis - zaštitom za djecu - posebna primjena - vijčane stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
41102022 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, crvena
41102022 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, crvena
41102022 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, crvena 10 kom. na zahtjev
41102003 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis SV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, zelena sj
41102003 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis SV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, zelena sj
41102003 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis SV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, zelena sj 10 kom. na zahtjev
41102007 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, narandž
41102007 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, narandž
41102007 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV, p.za nat.i zašt.za djecu, R.1/R.3, narandž 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.