Edukacije Treninzi i obuke

Prijavite se na naše seminare i obuke iz sfere KNX tehnologije pametnog upravljanja objektima.

KNX seminari

Planirane obuke u
2023. godini

Hager KNX seminari su koncipirani kao progresijski što znači da je potrebno prisustvovati svim seminarima po određenom redu:

 • easy I
 • easy II
 • KNX vizualizacija
 • KNX ETS eCampus

Seminari sa posebnim preduslovima:

 • KNX certifikacija
 • KNX expert trening

Svaki od navedenih seminara ima ograničen broj učesnika u cilju što detaljnije i jasnije edukacije.

Ukoliko se prijavite na seminar čiji je broj učesnika već popunjen, Odjel za edukacije će vas kontaktirati prijedlogom slijedećeg dostupnog termina.

Ukoliko se prijavite za KNX seminar za koji nemate uslov za pohađanje (niste uspješno završili prethodni vezani seminar), vaš zahtjev će biti odbijen.

Preduslovi i potrebno predznanje
Početak procesa KNX edukacije zahtjeva osnovno predznanje iz oblasti elektrotehnike. Svaki naredni seminar odnosno stupanj edukacije zahtjeva prethodno uspješno završen vezani seminar (npr. seminar KNX vizualizacija zahtjeva prethodno uspješno završene seminare easy I i II).

Ostali preduslovi (zavisno od svakog pojedinačnog seminara) su:

 • Definisan status kandidata: kandidatski status za cerfikaciju se postiže uspješnom realizacijom seminara easy I i II i KNX vizualizacija i zvaničnim zahtjevom prema treneru za status kandidata.
 • Ugovor o poslovnoj saradnji sa Hager d.o.o.: ugovorni odnos Hager d.o.o. sa pravnim ili fizičkim licem koji uređuje odnose dvije strane.

Datumi i termini
Pažljivo isčitajte planirane datume edukacije - jer će vaša prijava biti validna samo ukoliko se prijavite 15 dana prije planiranog termina održavanja seminara.

Potrebna oprema:
Za većinu seminara potreban je laptop ili tablet (pogledati Opis svakog seminara za detalje). Za kompleksnije seminare biti će potrebni i određeni software-i.

Planirani termini edukacija u tabeli ispod:

easy I | easy II | vizualizacija

Seminar Max br učesnika Lokacija Mart Maj Juli Oktobar Novembar
easy I 10 16.03.2023
Prijava najkasnije do 01.03.
  05.07.2023
Prijava najkasnije do 21.06.
25.10.2023
Prijava najkasnije do 11.10.
 
easy II 8   04.05.2023
Prijava najkasnije do 20.04.
06.07.2023
Prijava najkasnije do 22.06.
26.10.2023
Prijava najkasnije do 12.10.
 
KNX vizualizacija 6   25.05.2023
Prijava najkasnije do 10.05.
  04.10.2023
Prijava najkasnije do 20.09.
29.11.2023
Prijava najkasnije do 15.11.

KNX ETS eCampus | KNX expert trening

Seminar Max br učesnika Lokacija Oktobar Novembar
KNX ETS eCampus 6 05.10.2023
Prijava najkasnije do 21.09.
30.11.2023
Prijava najkasnije do 16.11.
KNX expert trening 5 11-12.10.2023
Prijava najkasnije do 27.09.
 

KNX certifikacija

Seminar Max br učesnika Lokacija Decembar
KNX certifikacija 4 11-15.12.2023
Prijava najkasnije do 27.11.

easy I

Opis

Teme:

 • Uvod u KNX osnovni pojmovi i historija
 • KNX oprema - funkcije i primjena
 • KNX easy - teoretski dio
 • Izrada projektnog zadatka i odabir opreme
 • Spajanje KNX opreme na instalaciju
 • Parametriranje opreme, programiranje
 • Izrada dokumentacije

Preduslov za prijavu:
Osnovna znanja iz oblasti elektrotehnike

Predznanje:

 • Osnovno predznanje rada na računaru
 • Osnovna znanja iz oblasti elektrotehnike

Potrebna oprema:
Laptop ili tablet

Maksimalni broj učesnika: 10

Agenda

easy II

Opis

Teme:

 • Izmjena funkcije na postojećem projektu
 • Integracija RF uređaja u postojeći projekat
 • Integracija termostata
 • Integracija meteorološke stanice
 • Primopredaja projekta

Preduslov za prijavu:
Uspješno završen seminar easy I

Predznanje:

 • Osnovno predznanje rada na računaru
 • Osnovna znanja iz oblasti elektrotehnike

Potrebna oprema:
Laptop ili tablet

Maksimalni broj učesnika:8

Agenda

KNX vizualizacija

Opis

Teme:

 • Vizualizacija KNX easy
 • Izrada automatizacije i logike u domovea client easy | expert
 • Izrada automatizacije i logike u domovea pilot (expert)
 • Vizualizacija KNX ETS
 • Složene logike i automatike

Preduslov za prijavu:
Uspješno završeni seminari easy I i II

Predznanje:

 • Osnovno predznanje rada na računaru
 • Osnovna znanja iz oblasti elektrotehnike

Potrebna oprema:
Laptop ili tablet

Maksimalni broj učesnika:6

Agenda

KNX ETS eCampus

Opis

Teme:

 • KNX osnovni pojmovi
 • Zašto KNX?
 • Izrada korisničkog računa
 • Teoretski dio
 • Praktični primjeri - video
 • Trening sa certifikacijom

Preduslov za prijavu:
Uspješno završeni seminari easy I i II
Definisan status kandidata

Predznanje:

 • Osnovno predznanje rada na računaru
 • Osnovna znanja iz oblasti elektrotehnike

Potrebna oprema:
Laptop ili tablet

Maksimalni broj učesnika:6

Agenda

KNX expert trening

Opis

Teme:

 • Analiza telegrama
 • Izbor DTP-a i parametara
 • Izrada logike u aktoru
 • Vizualizacija i automatizacija
 • ETS daljinski pristup (expert)

Preduslov za prijavu:
Ugovorni partner Hager d.o.o. Sarajevo

Predznanje:

 • Ugovorni partner Hager d.o.o. Sarajevo

Potrebna oprema:
Laptop + KNX ETS licenca min. 20 uređaja

Maksimalni broj učesnika:5

Agenda

KNX certifikacija

Opis

Teme:

 • KNX projektovanje ETS: osnovno projektovanje
 • KNX projektovanje ETS: detaljno (informativno za učesnike seminara)
 • KNX ETS puštanje u rad
 • KNX dijagnoza
 • KNX argumenti sistema
 • KNX pregled sistema
 • KNX TP topologija
 • KNX BUS uređaji
 • KNX RF uređaji
 • KNX TP Instalacija
 • KNX ispit - teoretski dio
 • KNX ispit - praktični dio

Preduslov za prijavu:
Definisan status kandidata

Predznanje:

 • Osnovno predznanje rada na računaru
 • Osnovna znanja iz oblasti elektrotehnike

Potrebna oprema:
KNX laptop

Maksimalni broj učesnika:4

Agenda

Molimo prekontrolišite Vaše podatke

Error

Edukacija

Izaberite KNX seminar i prijavite se.
Vaša prijava će biti validna ukoliko se prijavite 15 dana prije datuma održavanja seminara

 
 
*  Obavezna polja
 
 
Please wait while your data is submitted.

Hvala vam!

Hvala na poslanom zahjevu!