Impresum

Hager d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća, kod Sarajeva
Tel: +387 33 424 295 / +387 33 424 297
Fax:+ 387 33 424 296

Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću

Sjedište: Vogošća - Sarajevo

Registrovano kod: Općinski Sud u Sarajevu

ID: 4200327070006

Rukovodilac:
Ramić Hajrudin

Tehnička pitanja?
Kod tehničkih pitanja rado će vam pomoći naš tehnički odjel.

Uputstvo za zaštitu podataka

Srdačno vam se zahvaljujemo na iskazanom interesovanju za naš internet nastup i našu kopmaniju.

Izuzetno nam je stalo da zaštitimo vaše podatke a samim tim i vašu privatnost. Kako bi u potpunosti bili upoznati sa načinom prikupljanja i čuvanja vaših podataka na našoj web strani molimo da se upoznate sa sljedećim informacijama.

1 Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Da bi koristili našu web stranu nije potrebno da otkrijete vaše osobne podatke. U nekim slučajevima, međutim, potrebno nam je vaše ime, adresa i ostali podaci, kako bi bili u mogućnosti pružiti vam željenu uslugu.Tamo gdje to bude potrebno ukazaćemo na to..
Izvan toga spašavamo i obrađujemo samo podatke koje nam dobrovoljno date, kao i podatke koji se automatski prikupljaju kada posjetite našu web stranu (npr. IP adresu, imena stranica, preglednik i operativni sistem, datum i vrijeme pristupa, pretraživače koje ste koristili, imena preuzetih datoteka).
Sačuvane podatke koristimo samo u svrhu obrade vašeg zahtjeva i aplikacije, kao i u svrhu uspostavljanja komunikacije sa vama.
Vaši podaci će se tretirati s najvećom mogućom pažnjom i neće ni u kom slučaju biti otkriveni trećim licima izvan Hager grupe.

2. Cookies
Prilikom posjete našoj web strani server automatski registruje vašu posjetu. Pri tome se obično evidentiraju standardni podaci u datoteke dnevnika, a u tu svrhu se koriste kolačići (cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju s određenog web servera na vaš browser i budu pohranjeni na hard disku vašeg računala. Pri tome se, osim internet adrese, ne protokolišu nikakvi lični podaci korisnika. Ova informacija se koristi kako bi vas prilikom vaše sljedeće posjete automatski prepoznali i olakšali vam navigaciju. Cookies nam omogućavaju, npr.,da stranu prilagodimo vašim interesima ili da zapamti vašu lozinku kako je ne bi svaki put nanovo morali unositi. Naravno našu web stranu možete pregledati i bez kolačića. Ukoliko ne želite da kolačići prepoznaju vaše računalo to možete spriječiti biranjem opcije "Block All Cookies". Za više detalja o tome kako ova opcija funkcioniše molimo vas pogledajte upute vašeg proizvođača preglednika. Međutim, ukoliko izberete tu opciju moglo bi doći do funkcionalnog ograničenja ponude na našim stranicama.

3. Korištenje Google Analytics-a
Ova web strana koristi Google Analytics, službu web analize koju omogućava Google Inc ("Google"). Google Analytics koristi takozvane "cookies", tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i koje pomažu analizirati način na koji korisnici koriste web. Informacije koje cookie generira o vašem korištenju ove web strane se obično prenose na određeni Google server u SAD-u i tamo bivaju pohranjeni. U slučaju aktiviranja IP anonimizacije na ovom sajtu, vaša IP adresa će biti ograničena kod država članica Europske unije ili drugih članica zavisno od Sporazuma o Evropskom ekonomskom području. Samo u izuzetnim slučajevima kompletna IP adresa bude prenesena na Google poslužitelj u SAD-u i tamo bude ograničena. U ime operatera ove web stranice Google će koristiti date informacije za analizu vašeg korištenja web strane, sastavljanja izvještaja o web aktivnostima, kao i pružanja ostalih usluga web operateru povezanih web strana i povezanih internet usluga. Informacije preuzete u ime Google Analytics-a sa vaše IP adrese neće biti povezane s bilo kojim drugim podacima sa kojima Google raspolaže.
Korištenje kolačića možete zabraniti odabirom odgovarajuće postavke na vašem pregledniku softvera; međutim, naglašavamomo, da u tom slučaju ne možete u punoj mjeri koristiti sve funkcije web strane.
Osim toga, prikupljanje podataka koje generiraju cookies o vašem načinu korištenja web stranice (uključujući vašu IP adresu) na Google-u i obradu tih podataka od strane Google-a, možete spriječiti koristeći sljedeći link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i tako skinuti i instalirati browser plugin. Za više informacija, posjetite www.google.de.
Google-ovi Trackingcodes koriste "_anonymizeIp ()" kako bi osigurali anonimnost sakupljanja IP adresa.

4. Sigurnost podataka
Mi smo osigurali našu web stranu kao i druge sisteme uz pomoć tehničkih i organizacijskih mjera protiv gubitka, uništenja, pristupa, modifikacije ili distribucije vaših podataka od strane neovlaštenih lica. Pristup za područje namijenjeno samo registrovanim korisnicima moguć je tek nakon unošenja lične lozinke. Vaše pristupne podatke trebate uvijek povjerljivo tretirati i molimo da uvijek zatvorite prozor preglednika kada završite komuniciranje sa nama, pogotovo ako dijelite računalo sa drugim osobama.

5. Pravo na dostupnost informacija
Prema državnom zakonu o zaštiti podataka imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim podacima, kao i pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje podataka.

Ako je potrebno, kontaktirajte nas na:

Služba za zaštitu podataka
Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Njemačka

Uputa o autorskim pravima

Za dokumente koji su u elektronskom obliku dostupni putem mreža podataka, bez ograničenja važi zakon o autorskim pravima (Copyright Act).
Posebno važi:
pojedinačne reprodukcije, kao što su kopije i ispisi mogu se koristiti samo za privatnu i osobnu upotrebu, odnosno dozvoljene su pojedinačne kopije nekog djela za privatnu upotrebu na bilo kojem nosaču pod uslovom da posredno ili neposredno ne služe sticanju neke koristi (Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima BIH Sl. 07/02). Proizvodnja, distribucija i daljnja reprodukcija dozvoljena je samo uz izričito odobrenje autora. S toga su tekstovi, fotografije i drugi dokumenati objavljeni na ovoj strani zaštićeni autorskim pravima i ne mogu se reproducirati, obrađivati, duplicirati ili distribuirati bez izričite pismene dozvole autora. Izuzetak čini skladištenje i korištenje sadržaja koji će biti korišteni za ličnu upotrebu. Korisnik je obavezan pridržavati se ovih propisa i za kršenje i zloupotrebu istih može biti pozvan na odgovornost.

Kod slika i tekstova (npr. slike proizvoda, fotografije raspoloženja ili ambijenta) koje vam pošaljemo putem pošte ili e-maila na vaš zahtjev, važi po zakonu o autorskim pravima sljedeće:

1. Materijal koji smo vam stavili na raspolaganje ne smijete reproducirati, obrađivati, umnožavatii ili distribuirati, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja. Korištenje istih je moguće samo za traženu i prethodno od nas odobrenu svrhu.

2. Upotreba slika i tekstova u Internet-šopu ili proslijeđivanje materijala trećim licima je najstrožije zabranjeno.

3. Slike i tekstovi smiju, osim naše izričite dozvole, biti korišteni samo za ličnu upotrebu i njihovo korištenje ne smije posredno ili neposredno dovesti do sticanje bilo kakve koristi. (Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima BIH Sl. 07/02).

4. Korisnik je obavezan pridržavati se ovih propisa i za kršenje i zloupotrebu istih može biti pozvan na odgovornost. Zbog toga predlažemo da, ukoliko se ukaže potreba za tekstovima ili slikama, nam se obratite sa vašim punim podacima, adresom i namjerom upotrebe istog kako bi vam bili u mogućnosti pismeno odobriti korištenje željenog materijala.

Uputa o slikama i tekstovima

Kod slika i tekstova (npr. slike proizvoda, fotografije raspoloženja ili ambijenta) koje vam pošaljemo putem pošte ili e-maila na vaš zahtjev, važi po zakonu o autorskim pravima sljedeće:

1. Materijal koji smo vam stavili na raspolaganje ne smijete reproducirati, obrađivati, umnožavatii ili distribuirati, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja. Korištenje istih je moguće samo za traženu i prethodno od nas odobrenu svrhu.

2. Upotreba slika i tekstova u Internet-šopu ili proslijeđivanje materijala trećim licima je najstrožije zabranjeno.

3. Slike i tekstovi smiju, osim naše izričite dozvole, biti korišteni samo za ličnu upotrebu i njihovo korištenje ne smije posredno ili neposredno dovesti do sticanje bilo kakve koristi. (Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima BIH Sl. 07/02).

4. Korisnik je obavezan pridržavati se ovih propisa i za kršenje i zloupotrebu istih može biti pozvan na odgovornost. Zbog toga predlažemo da, ukoliko se ukaže potreba za tekstovima ili slikama, nam se obratiti sa vašim punim podacima, adresom i namjerom upotrebe istog kako bi vam bili u mogućnosti pismeno odobriti korištenje željenog materijala.

Odgovornost

Naše publikacije prvenstveno imaju za namjeru da informišu pa stoga ne možemo biti odgovorni za tačnost i potpunost podataka. Slike, posebno u pogledu boje, veličine i karakteristika prikazanih proizvoda, kao i dijagrami, priručnici, cijene, itd nisu stoga obavezujuće. Zadržavamo pravo tehničkih i formalnih promjena na našim proizvodima, ukoliko su u interesu napretka i poboljšanja. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu, direktnu ili indirektnu, štetu koja može proizaći iz korištenja web stranice i informacija sadržanih u njoj, osim odgovornosti za štetu nastalu namjerom ili grubom nepažnjom.

Slike, tekstovi i podaci podliježu odredbama Zakona o autorskim pravima (Copyright Act) Njemačka (vidi gore uputstva za autorska prava). Hager Vertriebsgesellschaft svoje brendove prodaje isključivo trostepenastim putem preko veletrgovaca. Navedene cijene su bez PDV-a.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj drugih web strana na koje možete otići preko hyper linkova sa naše web strane. To su sadržaji treće strane na čiji sadržaj ne možemo uticati. Postavljanje ovih linkova na našoj web strani je usluga Hagervertriebsgesellschaft. Za njihov sadržaj nismo odgovorni i unaprijed se ograđujemo od istog.