Program lumina prekidača u dvije serije - lumina soul i lumina intense. Glavna ideja lumine jeste jednostavan i inteligentan modularan dizajn. Na jedno jezgro moguće je ugraditi okvire obje serije.
Serija lumina soul definiše visok kvalitet kao standard. Pomoću uglađenog bezvremenskog dizajna lumina soul se uklapa u svaku sredinu - u životni stil današnjice. lumina intense
uvodi dodatne kombinacije boja sa kojima možete dizajnirati vaš savršen interijer.
Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.