Prekidač / taster, izmjenični/križni

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Izmjenični/križni prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev

Kontrolni - izmjenični prekidač ( 2 artikla )

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva 10 kom. na zahtjev
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela 10 kom. na zahtjev

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips 10 kom. na zahtjev
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli 10 kom. na zahtjev
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
14057009 Tipka, K.1, polarna bijela sjajna
14057009 Tipka, K.1, polarna bijela sjajna
14057009 Tipka, K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
14057006 Tipka, K.1, antracit mat, lakirano
14057006 Tipka, K.1, antracit mat, lakirano
14057006 Tipka, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač / taster - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
14267009 Tipka sa poljem za natpis, K.1, polarna bijela sjajna
14267009 Tipka sa poljem za natpis, K.1, polarna bijela sjajna
14267009 Tipka sa poljem za natpis, K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
14267006 Tipka sa poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano
14267006 Tipka sa poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano
14267006 Tipka sa poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
14157009 Tipka, sa 5 simbola, K.1, polarna bijela sjajna
14157009 Tipka, sa 5 simbola, K.1, polarna bijela sjajna
14157009 Tipka, sa 5 simbola, K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
14157006 Tipka, sa 5 simbola, K.1, antracit mat, lakirano
14157006 Tipka, sa 5 simbola, K.1, antracit mat, lakirano
14157006 Tipka, sa 5 simbola, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač / taster - indikacija - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
14157109 Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.1, polarna bijela sjajna
14157109 Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.1, polarna bijela sjajna
14157109 Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
14157106 Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano
14157106 Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano
14157106 Tipka, sa 5 simbola, s poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija - veliko polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
14967009 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, K.1, p.bijela sjajna
14967009 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, K.1, p.bijela sjajna
14967009 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, K.1, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
14967006 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano
14967006 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano
14967006 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Isklopni prekidač 2 - polni 10 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V 10 kom. na zahtjev

Isklopni prekidač 2 - polni 16 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303212
303212
303212 10 kom. na zahtjev

Tipka za višepolne prekidače - simbol "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
14257109 Tipka sa oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna
14257109 Tipka sa oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna
14257109 Tipka sa oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
14257106 Tipka sa oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano
14257106 Tipka sa oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano
14257106 Tipka sa oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Tipka za višepolne prekidače - indikacija - simbol "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
14177109 Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna
14177109 Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna
14177109 Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
14177106 Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano
14177106 Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano
14177106 Tipka sa indikacijom i oznakom "0", K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Serijski prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev

Izmjenični prekidač - dupli, odvojene ulazne stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Serijski taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term 10 kom. na zahtjev
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev

Taster serijski, 2 kontakta preklopna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Grupni serijski taster, 4 k.o., zajednička ulazna stezaljka - "0" položaj

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
14357009 Tipke, K.1, polarna bijela sjajna
14357009 Tipke, K.1, polarna bijela sjajna
14357009 Tipke, K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
14357006 Tipke, K.1, antracit mat, lakirano
14357006 Tipke, K.1, antracit mat, lakirano
14357006 Tipke, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
14377009 Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna
14377009 Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna
14377009 Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
14377006 Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, antracit mat, lakirano
14377006 Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, antracit mat, lakirano
14377006 Tipke, sa crvenom indikacijom, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Potezni prekidač isklopni/preklopni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX 10 kom. na zahtjev

Potezni taster, izmjenični sa odvojenim signalnim kontaktom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča za potezni prekidač/- taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
11477009 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, polarna bijela sjajna
11477009 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, polarna bijela sjajna
11477009 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
11477006 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, antracit mat
11477006 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, antracit mat
11477006 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, K.1, antracit mat 10 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični na ključ 2-polni za cilindar bravice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro 10 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični na ključ za cilindar sa uzemljenjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Taster na ključ za cilindar sa uzemljenjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča za prekidač/taster na ključ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
15057009 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, p.bijela sjajna
15057009 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, p.bijela sjajna
15057009 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
15057006 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, antracit mat, lakirano
15057006 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, antracit mat, lakirano
15057006 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10107000 Dihtung, set za prekidač/taster sa ključem, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107000 Dihtung, set za prekidač/taster sa ključem, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107000 Dihtung, set za prekidač/taster sa ključem, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Taster na tipke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Taster na tipke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.