Okviri - polarno bijeli sjajni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112189 Okvir, 1-struki, R.1, polarna bijela sjajna
10112189 Okvir, 1-struki, R.1, polarna bijela sjajna
10112189 Okvir, 1-struki, R.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10122189 Okvir, 2-struki, R.1, p.bijela, sjajna
10122189 Okvir, 2-struki, R.1, p.bijela, sjajna
10122189 Okvir, 2-struki, R.1, p.bijela, sjajna 2 kom. na zahtjev
10132189 Okvir, 3-struki, R.1, polarna bijela sjajna
10132189 Okvir, 3-struki, R.1, polarna bijela sjajna
10132189 Okvir, 3-struki, R.1, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10142189 Okvir, 4-struki, R.1, polarna bijela sjajna
10142189 Okvir, 4-struki, R.1, polarna bijela sjajna
10142189 Okvir, 4-struki, R.1, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10152189 Okvir, 5-struki, R.1, polarna bijela sjajna
10152189 Okvir, 5-struki, R.1, polarna bijela sjajna
10152189 Okvir, 5-struki, R.1, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev

Okviri - crno sjajni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112145 Okvir, 1-struki, R.1, crna sjajna
10112145 Okvir, 1-struki, R.1, crna sjajna
10112145 Okvir, 1-struki, R.1, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
10122145 Okvir, 2-struki, R.1, crna, sjajna
10122145 Okvir, 2-struki, R.1, crna, sjajna
10122145 Okvir, 2-struki, R.1, crna, sjajna 2 kom. na zahtjev
10132145 Okvir, 3-struki, R.1, crna sjajna
10132145 Okvir, 3-struki, R.1, crna sjajna
10132145 Okvir, 3-struki, R.1, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
10142145 Okvir, 4-struki, R.1, crna sjajna
10142145 Okvir, 4-struki, R.1, crna sjajna
10142145 Okvir, 4-struki, R.1, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
10152145 Okvir, 5-struki, R.1, crna sjajna
10152145 Okvir, 5-struki, R.1, crna sjajna
10152145 Okvir, 5-struki, R.1, crna sjajna 2 kom. na zahtjev

Okviri - aluminij/polarno bijeli

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112174 Okvir, 1-struki, R.1, aluminij/polarna bijela
10112174 Okvir, 1-struki, R.1, aluminij/polarna bijela
10112174 Okvir, 1-struki, R.1, aluminij/polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10122174 Okvir, 2-struki, R.1, aluminij, polarna bijela
10122174 Okvir, 2-struki, R.1, aluminij, polarna bijela
10122174 Okvir, 2-struki, R.1, aluminij, polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10132174 Okvir, 3-struki, R.1, aluminij/polarna bijela
10132174 Okvir, 3-struki, R.1, aluminij/polarna bijela
10132174 Okvir, 3-struki, R.1, aluminij/polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10142174 Okvir, 4-struki, R.1, aluminij/polarna bijela
10142174 Okvir, 4-struki, R.1, aluminij/polarna bijela
10142174 Okvir, 4-struki, R.1, aluminij/polarna bijela 2 kom. na zahtjev
10152174 Okvir, 5-struki, R.1, aluminij/polarna bijela
10152174 Okvir, 5-struki, R.1, aluminij/polarna bijela
10152174 Okvir, 5-struki, R.1, aluminij/polarna bijela 2 kom. na zahtjev

Okviri - aluminij/crni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112184 Okvir, 1-struki, R.1, aluminij/crna
10112184 Okvir, 1-struki, R.1, aluminij/crna
10112184 Okvir, 1-struki, R.1, aluminij/crna 10 kom. na zahtjev
10122184 Okvir, 2-struki, R.1, aluminij, crna
10122184 Okvir, 2-struki, R.1, aluminij, crna
10122184 Okvir, 2-struki, R.1, aluminij, crna 10 kom. na zahtjev
10132184 Okvir, 3-struki, R.1, aluminij/crna
10132184 Okvir, 3-struki, R.1, aluminij/crna
10132184 Okvir, 3-struki, R.1, aluminij/crna 10 kom. na zahtjev
10142184 Okvir, 4-struki, R.1, aluminij/crna
10142184 Okvir, 4-struki, R.1, aluminij/crna
10142184 Okvir, 4-struki, R.1, aluminij/crna 2 kom. na zahtjev
10152184 Okvir, 5-struki, R.1, aluminij/crna
10152184 Okvir, 5-struki, R.1, aluminij/crna
10152184 Okvir, 5-struki, R.1, aluminij/crna 2 kom. na zahtjev

Okviri - nehrđajući čelik/polarno bijeli

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112114 Okvir, 1-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela
10112114 Okvir, 1-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela
10112114 Okvir, 1-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10122114 Okvir, 2-struki, R.1, nehrđajući čelik, polarna bijela
10122114 Okvir, 2-struki, R.1, nehrđajući čelik, polarna bijela
10122114 Okvir, 2-struki, R.1, nehrđajući čelik, polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10132114 Okvir, 3-struki, R.1, n.čelik/polarna bijela
10132114 Okvir, 3-struki, R.1, n.čelik/polarna bijela
10132114 Okvir, 3-struki, R.1, n.čelik/polarna bijela 10 kom. na zahtjev
10142114 Okvir, 4-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela
10142114 Okvir, 4-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela
10142114 Okvir, 4-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela 2 kom. na zahtjev
10152114 Okvir, 5-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela
10152114 Okvir, 5-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela
10152114 Okvir, 5-struki, R.1, nehrđajući čelik/polarna bijela 2 kom. na zahtjev

Okviri - nehrđajući čelik/crni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112104 Okvir, 1-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna
10112104 Okvir, 1-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna
10112104 Okvir, 1-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna 10 kom. na zahtjev
10122104 Okvir, 2-struki, R.1, nehrđajući čelik, crna
10122104 Okvir, 2-struki, R.1, nehrđajući čelik, crna
10122104 Okvir, 2-struki, R.1, nehrđajući čelik, crna 10 kom. na zahtjev
10132104 Okvir, 3-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna
10132104 Okvir, 3-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna
10132104 Okvir, 3-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna 10 kom. na zahtjev
10142104 Okvir, 4-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna
10142104 Okvir, 4-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna
10142104 Okvir, 4-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna 2 kom. na zahtjev
10152104 Okvir, 5-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna
10152104 Okvir, 5-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna
10152104 Okvir, 5-struki, R.1, nehrđajući čelik/crna 2 kom. na zahtjev

Okviri - staklo polarno bijeli

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112109 Okvir, 1-struki, R.1, staklo/polarno bijela
10112109 Okvir, 1-struki, R.1, staklo/polarno bijela
10112109 Okvir, 1-struki, R.1, staklo/polarno bijela 10 kom. na zahtjev
10122109 Okvir, 2-struki, R.1, staklo, polarna bijela
10122109 Okvir, 2-struki, R.1, staklo, polarna bijela
10122109 Okvir, 2-struki, R.1, staklo, polarna bijela 5 kom. na zahtjev
10132109 Okvir, 3-struki, R.1, staklo/polarna bijela
10132109 Okvir, 3-struki, R.1, staklo/polarna bijela
10132109 Okvir, 3-struki, R.1, staklo/polarna bijela 5 kom. na zahtjev
10142109 Okvir, 4-struki, R.1, staklo/pol. bijela
10142109 Okvir, 4-struki, R.1, staklo/pol. bijela
10142109 Okvir, 4-struki, R.1, staklo/pol. bijela 1 kom. na zahtjev
10152109 Okvir, 5-struki, R.1, staklo/polarna bijela
10152109 Okvir, 5-struki, R.1, staklo/polarna bijela
10152109 Okvir, 5-struki, R.1, staklo/polarna bijela 1 kom. na zahtjev

Okviri - staklo crno

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112116 Okvir, 1-struki, R.1, staklo/crna
10112116 Okvir, 1-struki, R.1, staklo/crna
10112116 Okvir, 1-struki, R.1, staklo/crna 10 kom. na zahtjev
10122116 Okvir, 2-struki, R.1, staklo, crna
10122116 Okvir, 2-struki, R.1, staklo, crna
10122116 Okvir, 2-struki, R.1, staklo, crna 5 kom. na zahtjev
10132116 Okvir, 3-struki, R.1, staklo/crna
10132116 Okvir, 3-struki, R.1, staklo/crna
10132116 Okvir, 3-struki, R.1, staklo/crna 5 kom. na zahtjev
10142116 Okvir, 4-struki, R.1, staklo/crna
10142116 Okvir, 4-struki, R.1, staklo/crna
10142116 Okvir, 4-struki, R.1, staklo/crna 1 kom. na zahtjev
10152116 Okvir, 5-struki, R.1, staklo/crna
10152116 Okvir, 5-struki, R.1, staklo/crna
10152116 Okvir, 5-struki, R.1, staklo/crna 1 kom. na zahtjev

Okviri - polarno bijeli sjajni - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112179 Okvir, 1-struki, R.1, sa poljem za natpis, polarna bijela sjajna
10112179 Okvir, 1-struki, R.1, sa poljem za natpis, polarna bijela sjajna
10112179 Okvir, 1-struki, R.1, sa poljem za natpis, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10122169 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis vertikalno, polarna bijela sjajna
10122169 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis vertikalno, polarna bijela sjajna
10122169 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis vertikalno, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10122179 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis horizontalno, polarna bijela sjajna
10122179 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis horizontalno, polarna bijela sjajna
10122179 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis horizontalno, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10132169 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna
10132169 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna
10132169 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
10132179 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela sjajna
10132179 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela sjajna
10132179 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev

Okviri - crno sjajni - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112135 Okvir, 1-struki, R.1, sa poljem za natpis, crna sjajna
10112135 Okvir, 1-struki, R.1, sa poljem za natpis, crna sjajna
10112135 Okvir, 1-struki, R.1, sa poljem za natpis, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
10122125 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis vertikalno, crna sjajna
10122125 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis vertikalno, crna sjajna
10122125 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis vertikalno, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
10132125 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, vertikalno, crna sjajna
10132125 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, vertikalno, crna sjajna
10132125 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, vertikalno, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
10122135 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis horizontalno, crna sjajna
10122135 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis horizontalno, crna sjajna
10122135 Okvir, 2-struki, R.1, sa poljem za natpis horizontalno, crna sjajna 2 kom. na zahtjev
10132135 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, horizontalno, crna sjajna
10132135 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, horizontalno, crna sjajna
10132135 Okvir, 3-struki, R.1, sa poljem za natpis, horizontalno, crna sjajna 2 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - antracit/polarno bijela sjajna, škriljac prirodni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112389 Okvir, 1-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna
10112389 Okvir, 1-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna
10112389 Okvir, 1-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10122389 Okvir 2-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna, prirodni škriljac
10122389 Okvir 2-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna, prirodni škriljac
10122389 Okvir 2-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna, prirodni škriljac 1 kom. na zahtjev
10132389 Okvir 3-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna, prirordni škriljac
10132389 Okvir 3-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna, prirordni škriljac
10132389 Okvir 3-struki, R.1, škriljac antracit/polarna bijela sjajna, prirordni škriljac 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - antracit/crna sjajna, škriljac prirodni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112384 Okvir, 1-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna
10112384 Okvir, 1-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna
10112384 Okvir, 1-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10122384 Okvir 2-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna, prirodni škriljac
10122384 Okvir 2-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna, prirodni škriljac
10122384 Okvir 2-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna, prirodni škriljac 1 kom. na zahtjev
10132384 Okvir 3-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna, prirordni škriljac
10132384 Okvir 3-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna, prirordni škriljac
10132384 Okvir 3-struki, R.1, škriljac antracit/crna sjajna, prirordni škriljac 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - siva/polarna bijela sjajna, brušeni beton

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112379 Okvir, 1-struki, R.1, brušeni beton siva/polarna bijela sjajna
10112379 Okvir, 1-struki, R.1, brušeni beton siva/polarna bijela sjajna
10112379 Okvir, 1-struki, R.1, brušeni beton siva/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10122379 Okvir 2-struki, R.1, beton siva/polarna bijela sjajna, brušeni beton
10122379 Okvir 2-struki, R.1, beton siva/polarna bijela sjajna, brušeni beton
10122379 Okvir 2-struki, R.1, beton siva/polarna bijela sjajna, brušeni beton 1 kom. na zahtjev
10132379 Okvir 3-struki, R.1, beton siva/polarna bijela sjajna, brušeni beton
10132379 Okvir 3-struki, R.1, beton siva/polarna bijela sjajna, brušeni beton
10132379 Okvir 3-struki, R.1, beton siva/polarna bijela sjajna, brušeni beton 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - siva/crna sjajna, brušeni beton

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112374 Okvir, 1-struki, R.1, brušeni beton siva/crna sjajna
10112374 Okvir, 1-struki, R.1, brušeni beton siva/crna sjajna
10112374 Okvir, 1-struki, R.1, brušeni beton siva/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10122374 Okvir 2-struki, R.1, beton siva/crna sjajna, brušeni beton
10122374 Okvir 2-struki, R.1, beton siva/crna sjajna, brušeni beton
10122374 Okvir 2-struki, R.1, beton siva/crna sjajna, brušeni beton 1 kom. na zahtjev
10132374 Okvir 3-struki, R.1, beton siva/crna sjajna, brušeni beton
10132374 Okvir 3-struki, R.1, beton siva/crna sjajna, brušeni beton
10132374 Okvir 3-struki, R.1, beton siva/crna sjajna, brušeni beton 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - smeđa/polarno bijela sjajna, presvučeno kožom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112369 Okvir, 1-struki, R.1, koža, smeđa/polarna bijela sjajna
10112369 Okvir, 1-struki, R.1, koža, smeđa/polarna bijela sjajna
10112369 Okvir, 1-struki, R.1, koža, smeđa/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10122369 Okvir 2-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža
10122369 Okvir 2-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža
10122369 Okvir 2-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža 1 kom. na zahtjev
10132369 Okvir 3-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža
10132369 Okvir 3-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža
10132369 Okvir 3-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža 1 kom. na zahtjev
10142369 Okvir 4-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža
10142369 Okvir 4-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža
10142369 Okvir 4-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža 1 kom. na zahtjev
10152369 Okvir 5-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža
10152369 Okvir 5-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža
10152369 Okvir 5-struki, R.1, koža smeđa/polarna bijela sjajna, gravirana koža 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - boja kasmeđa/crna sjajna, presvučeno kožom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112364 Okvir, 1-struki, R.1, koža, smeđa/crna sjajna
10112364 Okvir, 1-struki, R.1, koža, smeđa/crna sjajna
10112364 Okvir, 1-struki, R.1, koža, smeđa/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10122364 Okvir 2-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža
10122364 Okvir 2-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža
10122364 Okvir 2-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža 1 kom. na zahtjev
10132364 Okvir 3-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža
10132364 Okvir 3-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža
10132364 Okvir 3-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža 1 kom. na zahtjev
10142364 Okvir 4-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža
10142364 Okvir 4-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža
10142364 Okvir 4-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža 1 kom. na zahtjev
10152364 Okvir 5-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža
10152364 Okvir 5-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža
10152364 Okvir 5-struki, R.1, koža smeđa/crna sjajna, gravirana koža 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - hrast/polarno bijela sjajna, obojeno drvo

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112359 Okvir, 1-struki, R.1, hrast, polarna bijela/obojeno drvo
10112359 Okvir, 1-struki, R.1, hrast, polarna bijela/obojeno drvo
10112359 Okvir, 1-struki, R.1, hrast, polarna bijela/obojeno drvo 1 kom. na zahtjev
10122359 Okvir 2-struki, R.1, hrast/polarna bijela sjajna, obojeno drvo
10122359 Okvir 2-struki, R.1, hrast/polarna bijela sjajna, obojeno drvo
10122359 Okvir 2-struki, R.1, hrast/polarna bijela sjajna, obojeno drvo 1 kom. na zahtjev
10132359 Okvir 3-struki, R.1, hrast/polarna bijela sjajna, obojeno drvo
10132359 Okvir 3-struki, R.1, hrast/polarna bijela sjajna, obojeno drvo
10132359 Okvir 3-struki, R.1, hrast/polarna bijela sjajna, obojeno drvo 1 kom. na zahtjev
10142359 Okvir 4-struki, R.1, hrast/polarna bijela sjajna, obojeno drvo
10142359 Okvir 4-struki, R.1, hrast/polarna bijela sjajna, obojeno drvo
10142359 Okvir 4-struki, R.1, hrast/polarna bijela sjajna, obojeno drvo 1 kom. na zahtjev
10152359 Okvir 5-struki, R.1, hrast/polarna sjajna, obojeno drvo
10152359 Okvir 5-struki, R.1, hrast/polarna sjajna, obojeno drvo
10152359 Okvir 5-struki, R.1, hrast/polarna sjajna, obojeno drvo 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - hrast/crna sjajna, obojeno drvo

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112354 Okvir, 1-struki, R.1, hrast, crna sjajna/obojeno drvo
10112354 Okvir, 1-struki, R.1, hrast, crna sjajna/obojeno drvo
10112354 Okvir, 1-struki, R.1, hrast, crna sjajna/obojeno drvo 1 kom. na zahtjev
10122354 Okvir 2-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo
10122354 Okvir 2-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo
10122354 Okvir 2-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo 1 kom. na zahtjev
10132354 Okvir 3-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo
10132354 Okvir 3-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo
10132354 Okvir 3-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo 1 kom. na zahtjev
10142354 Okvir 4-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo
10142354 Okvir 4-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo
10142354 Okvir 4-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo 1 kom. na zahtjev
10152354 Okvir 5-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo
10152354 Okvir 5-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo
10152354 Okvir 5-struki, R.1, hrast/crna sjajna, obojeno drvo 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - prozirna crvena/polarno bijela sjajna, akrilik

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112349 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10112349 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10112349 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10122349 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10122349 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10122349 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10132349 Okvir 3-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10132349 Okvir 3-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10132349 Okvir 3-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10142349 Okvir 4-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10142349 Okvir 4-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10142349 Okvir 4-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10152349 Okvir 5-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10152349 Okvir 5-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna
10152349 Okvir 5-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - prozirna crvena/crna sjajna, akrilik

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112344 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/crna sjajna
10112344 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/crna sjajna
10112344 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10122344 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/crna sjajna
10122344 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/crna sjajna
10122344 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, crvena prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10132344 Okvir 3-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna
10132344 Okvir 3-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna
10132344 Okvir 3-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10142344 Okvir 4-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna
10142344 Okvir 4-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna
10142344 Okvir 4-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10152344 Okvir 5-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna
10152344 Okvir 5-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna
10152344 Okvir 5-struki, R.1, akrilik crvena prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - prozirna narandžasta/polarno bijela sjajna, akrilik

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112339 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10112339 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10112339 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10122339 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10122339 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10122339 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10132339 Okvir 3-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10132339 Okvir 3-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10132339 Okvir 3-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10142339 Okvir 4-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10142339 Okvir 4-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10142339 Okvir 4-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
10152339 Okvir 5-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10152339 Okvir 5-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna
10152339 Okvir 5-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev

Okviri od posebnog materijala - prozirna narandžasta/crna sjajna, akrilik

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10112334 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/crna sjajna
10112334 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/crna sjajna
10112334 Okvir, 1-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10122334 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/crna sjajna
10122334 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/crna sjajna
10122334 Okvir 2-struki, R.1, akrilik, narandžasta prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10132334 Okvir 3-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna
10132334 Okvir 3-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna
10132334 Okvir 3-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10142334 Okvir 4-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna
10142334 Okvir 4-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna
10142334 Okvir 4-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
10152334 Okvir 5-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna
10152334 Okvir 5-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna
10152334 Okvir 5-struki, R.1, akrilik narandžasta prozirna/crna sjajna 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.