Učinski prekidač, vel. h250 elektronički podesiv

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Filteri proizvoda

Učinski prekidač, h250, 50 kA, 3-polni, elektronski podesiv (LSI)

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HNC040H Učinski prekidač, x250 3P 50kA 40A LSI
HNC040H Učinski prekidač, x250 3P 50kA 40A LSI
HNC040H Učinski prekidač, x250 3P 50kA 40A LSI 1 kom. na zahtjev
HNC125H Učinski prekidač, x250 3P 50kA 125A LSI
HNC125H Učinski prekidač, x250 3P 50kA 125A LSI
HNC125H Učinski prekidač, x250 3P 50kA 125A LSI 1 kom. na zahtjev
HNC250H Učinski prekidač, x250 3P 50kA 250A LSI
HNC250H Učinski prekidač, x250 3P 50kA 250A LSI
HNC250H Učinski prekidač, x250 3P 50kA 250A LSI 1 kom. na zahtjev

Učinski prekidač, h250, 50 kA, 4-polni, elektronski podesiv (LSI)

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HNC041H Učinski prekidač, x250 4P 50kA 40A LSI
HNC041H Učinski prekidač, x250 4P 50kA 40A LSI
HNC041H Učinski prekidač, x250 4P 50kA 40A LSI 1 kom. na zahtjev
HNC126H Učinski prekidač, x250 4P 50kA 125A LSI
HNC126H Učinski prekidač, x250 4P 50kA 125A LSI
HNC126H Učinski prekidač, x250 4P 50kA 125A LSI 1 kom. na zahtjev
HNC251H Učinski prekidač, x250 4P 50kA 250A LSI
HNC251H Učinski prekidač, x250 4P 50kA 250A LSI
HNC251H Učinski prekidač, x250 4P 50kA 250A LSI 1 kom. na zahtjev

Učinski prekidač, h250, 70 kA, 3-polni, elektronski podesiv (LSI)

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HEC040H Učinski prekidač, h250 3P 70kA 40A LSI
HEC040H Učinski prekidač, h250 3P 70kA 40A LSI
HEC040H Učinski prekidač, h250 3P 70kA 40A LSI 1 kom. na zahtjev
HEC125H Učinski prekidač, h250 3P 70kA 125A LSI
HEC125H Učinski prekidač, h250 3P 70kA 125A LSI
HEC125H Učinski prekidač, h250 3P 70kA 125A LSI 1 kom. na zahtjev
HEC250H Učinski prekidač, h250 3P 70kA 250A LSI
HEC250H Učinski prekidač, h250 3P 70kA 250A LSI
HEC250H Učinski prekidač, h250 3P 70kA 250A LSI 1 kom. na zahtjev

Učinski prekidač, h250, 70 kA, 4-polni, elektronski podesiv (LSI)

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HEC041H Učinski prekidač, h250 4P 70kA 40A LSI
HEC041H Učinski prekidač, h250 4P 70kA 40A LSI
HEC041H Učinski prekidač, h250 4P 70kA 40A LSI 1 kom. na zahtjev
HEC126H Učinski prekidač, h250 4P 70kA 125A LSI
HEC126H Učinski prekidač, h250 4P 70kA 125A LSI
HEC126H Učinski prekidač, h250 4P 70kA 125A LSI 1 kom. na zahtjev
HEC251H Učinski prekidač, h250 4P 70kA 250A LSI
HEC251H Učinski prekidač, h250 4P 70kA 250A LSI
HEC251H Učinski prekidač, h250 4P 70kA 250A LSI 1 kom. na zahtjev

Pomoćni / signalni kontakti

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXC021H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600
HXC021H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600
HXC021H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600 1 kom. na zahtjev
HXC024H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600
HXC024H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600
HXC024H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 230V AC, x250-1600 1 kom. na zahtjev
HXC025H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x250-1600
HXC025H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x250-1600
HXC025H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x250-1600 1 kom. na zahtjev
HXC026H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x250-1600
HXC026H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x250-1600
HXC026H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x250-1600 1 kom. na zahtjev

Radni (naponski) okidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXC001H Naponski okidač, 24V DC, h250-1000
HXC001H Naponski okidač, 24V DC, h250-1000
HXC001H Naponski okidač, 24V DC, h250-1000 1 kom. na zahtjev
HXC002H Naponski okidač, 48V DC, h250-1000
HXC002H Naponski okidač, 48V DC, h250-1000
HXC002H Naponski okidač, 48V DC, h250-1000 1 kom. na zahtjev
HXC003H Naponski okidač, 100-120V AC, h250-1000
HXC003H Naponski okidač, 100-120V AC, h250-1000
HXC003H Naponski okidač, 100-120V AC, h250-1000 1 kom. na zahtjev
HXC004H Naponski okidač, 200-240V AC, h250-1000
HXC004H Naponski okidač, 200-240V AC, h250-1000
HXC004H Naponski okidač, 200-240V AC, h250-1000 1 kom. na zahtjev
HXC005H Naponski okidač, 380-450V AC, h250-1000
HXC005H Naponski okidač, 380-450V AC, h250-1000
HXC005H Naponski okidač, 380-450V AC, h250-1000 1 kom. na zahtjev

Podnaponski okidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXC011H Podnaponski okidač, 24V DC, h250-630
HXC011H Podnaponski okidač, 24V DC, h250-630
HXC011H Podnaponski okidač, 24V DC, h250-630 1 kom. na zahtjev
HXC013H Podnaponski okidač, 100-120V AC, h250-630
HXC013H Podnaponski okidač, 100-120V AC, h250-630
HXC013H Podnaponski okidač, 100-120V AC, h250-630 1 kom. na zahtjev
HXC051H Podnaponski okidač, h250-h630 24V DC, sa zadrškom
HXC051H Podnaponski okidač, h250-h630 24V DC, sa zadrškom
HXC051H Podnaponski okidač, h250-h630 24V DC, sa zadrškom 1 kom. na zahtjev
HXC054H Podnaponski okidač, h250-h630 220-240V AC sa zadrškom
HXC054H Podnaponski okidač, h250-h630 220-240V AC sa zadrškom
HXC054H Podnaponski okidač, h250-h630 220-240V AC sa zadrškom 1 kom. na zahtjev
HXC055H
HXC055H
HXC055H 1 kom. na zahtjev

Motorni pogon

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXC040H Motorni pogon, h250 24V DC
HXC040H Motorni pogon, h250 24V DC
HXC040H Motorni pogon, h250 24V DC 1 kom. na zahtjev
HXC042H Motorni pogon, h250 230-240V AC
HXC042H Motorni pogon, h250 230-240V AC
HXC042H Motorni pogon, h250 230-240V AC 1 kom. na zahtjev

Okretni pogon

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXC030H Zakretna ručica h250, montaža direktno na prekidač
HXC030H Zakretna ručica h250, montaža direktno na prekidač
HXC030H Zakretna ručica h250, montaža direktno na prekidač 1 kom. na zahtjev
HXC031H Zakretna ručica h250, montaža na vrata ormara
HXC031H Zakretna ručica h250, montaža na vrata ormara
HXC031H Zakretna ručica h250, montaža na vrata ormara 1 kom. na zahtjev

Produžetci priključka, 3-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC011H Produženi priključak, h250 3P, prošireni
HYC011H Produženi priključak, h250 3P, prošireni
HYC011H Produženi priključak, h250 3P, prošireni 1 kom. na zahtjev

Produžetci priključka, 4-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC010H Produženi priključak, h250 4P, kavez klema
HYC010H Produženi priključak, h250 4P, kavez klema
HYC010H Produženi priključak, h250 4P, kavez klema 1 kom. na zahtjev
HYB012H Produženi priključak, x250 4P, prošireni
HYB012H Produženi priključak, x250 4P, prošireni
HYB012H Produženi priključak, x250 4P, prošireni 1 kom. na zahtjev

Stražnji priključak, 3 - polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC031H Priključak sa poleđine h250 3P
HYC031H Priključak sa poleđine h250 3P
HYC031H Priključak sa poleđine h250 3P 1 kom. na zahtjev
HXC030H Zakretna ručica h250, montaža direktno na prekidač
HXC030H Zakretna ručica h250, montaža direktno na prekidač
HXC030H Zakretna ručica h250, montaža direktno na prekidač 1 kom. na zahtjev
HXC031H Zakretna ručica h250, montaža na vrata ormara
HXC031H Zakretna ručica h250, montaža na vrata ormara
HXC031H Zakretna ručica h250, montaža na vrata ormara 1 kom. na zahtjev

Stražnji priključak, 4 - polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC032H Priključak sa poleđine h250 4P
HYC032H Priključak sa poleđine h250 4P
HYC032H Priključak sa poleđine h250 4P 1 kom. na zahtjev

Poklopac stezaljki, 3 - polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC021H Zaštitni poklopac klema, h250 3P LSI, dugi
HYC021H Zaštitni poklopac klema, h250 3P LSI, dugi
HYC021H Zaštitni poklopac klema, h250 3P LSI, dugi 1 kom. na zahtjev
HYC025H Zaštitni poklopac klema, h250 3P, kratki
HYC025H Zaštitni poklopac klema, h250 3P, kratki
HYC025H Zaštitni poklopac klema, h250 3P, kratki 1 kom. na zahtjev
HYC027H Zaštitni poklopac kavez klema h250 3P
HYC027H Zaštitni poklopac kavez klema h250 3P
HYC027H Zaštitni poklopac kavez klema h250 3P 1 kom. na zahtjev

Poklopac stezaljki, 4 - polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC022H Zaštitni poklopac klema, h250 4P LSI, dugi
HYC022H Zaštitni poklopac klema, h250 4P LSI, dugi
HYC022H Zaštitni poklopac klema, h250 4P LSI, dugi 1 kom. na zahtjev
HYC026H Zaštitni poklopac klema, h250 4P, kratki
HYC026H Zaštitni poklopac klema, h250 4P, kratki
HYC026H Zaštitni poklopac klema, h250 4P, kratki 1 kom. na zahtjev
HYC028H Zaštitni poklopac kavez klema h250 4P
HYC028H Zaštitni poklopac kavez klema h250 4P
HYC028H Zaštitni poklopac kavez klema h250 4P 1 kom. na zahtjev

Priključna stezaljka za Cu provodnike, 3 - polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC003H Stezaljka, za kućište h250 3P Cu
HYC003H Stezaljka, za kućište h250 3P Cu
HYC003H Stezaljka, za kućište h250 3P Cu 1 kom. na zahtjev
HYB005H
HYB005H
HYB005H 1 kom. na zahtjev

Priključna stezaljka za Cu provodnike, 4 - polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC004H Stezaljka, za kućište h250 4P Cu
HYC004H Stezaljka, za kućište h250 4P Cu
HYC004H Stezaljka, za kućište h250 4P Cu 1 kom. na zahtjev
HYB006H
HYB006H
HYB006H 1 kom. na zahtjev

Priključna stezaljka za Cu/Al provodnike, 3 - polni polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC027H Zaštitni poklopac kavez klema h250 3P
HYC027H Zaštitni poklopac kavez klema h250 3P
HYC027H Zaštitni poklopac kavez klema h250 3P 1 kom. na zahtjev

Priključna stezaljka za Cu/Al provodnike, 4 - polni polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYC028H Zaštitni poklopac kavez klema h250 4P
HYC028H Zaštitni poklopac kavez klema h250 4P
HYC028H Zaštitni poklopac kavez klema h250 4P 1 kom. na zahtjev

Element za zaključavanje ručice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXC039H Element za zaključavanje, h250
HXC039H Element za zaključavanje, h250
HXC039H Element za zaključavanje, h250 1 kom. na zahtjev

Ključanje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXC065H Paralelni pogon, h250, sa sajlom, set
HXC065H Paralelni pogon, h250, sa sajlom, set
HXC065H Paralelni pogon, h250, sa sajlom, set 1 kom. na zahtjev

Zaštita 3P/4P, h250

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYB019H Razdjelna pregrada x250 3/4P
HYB019H Razdjelna pregrada x250 3/4P
HYB019H Razdjelna pregrada x250 3/4P 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.