Što lakše moguće – ovo je ključna ideja ovog software-a. Sa easy, KNX sistem može biti konfigurisan jednostavno, brzo i intiutivno. Sve što vam je potrebno jeste easy konfiguracijski server, tablet i easy aplikacija. Svaka easy konfiguracija može biti proširena sa quicklink bežičnim rješenjem. I ne samo to – svaka easy konfiguracija može biti u potpunosti uvezena u ETS software – a tada ste već na putu ka većem KNX sistemu koji nudi još bolje performanse.
Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.