Nadžbukno kućište

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Kućište NŽ polarna bijela sjajno

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10417009 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.1, p.bijela sjajna
10417009 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.1, p.bijela sjajna
10417009 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.1, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
10427009 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.1, polarna bijela sjajna
10427009 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.1, polarna bijela sjajna
10427009 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.1, polarna bijela sjajna 5 kom. na zahtjev
10437009 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.1, polarna bijela sjajna
10437009 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.1, polarna bijela sjajna
10437009 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.1, polarna bijela sjajna 5 kom. na zahtjev
10527009 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.1, polarna bijela sjajna
10527009 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.1, polarna bijela sjajna
10527009 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.1, polarna bijela sjajna 5 kom. na zahtjev
10537009 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.1, polarna bijela sjajna
10537009 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.1, polarna bijela sjajna
10537009 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.1, polarna bijela sjajna 5 kom. na zahtjev

Kučište NŽ antracit hrapavo, lakirano

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10417006 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.1, antracit mat, lakirano
10417006 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.1, antracit mat, lakirano
10417006 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10427006 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.1, antracit mat, lakiran
10427006 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.1, antracit mat, lakiran
10427006 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.1, antracit mat, lakiran 5 kom. na zahtjev
10437006 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.1, antracit mat, lakirano
10437006 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.1, antracit mat, lakirano
10437006 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.1, antracit mat, lakirano 5 kom. na zahtjev
10527006 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.1, antracit mat, lakirano
10527006 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.1, antracit mat, lakirano
10527006 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.1, antracit mat, lakirano 5 kom. na zahtjev
10537006 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.1, antracit mat, lakirano
10537006 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.1, antracit mat, lakirano
10537006 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.1, antracit mat, lakirano 5 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.