Nadžbukno kućište

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Nadžbukno kućište, bijelo

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
WS681 Adapter, 1-struki, Systo, za NŽ montažu, bijela
WS681 Adapter, 1-struki, Systo, za NŽ montažu, bijela
WS681 Adapter, 1-struki, Systo, za NŽ montažu, bijela 10 kom. na zahtjev
WS682 Adapter, 2-struki, Systo, za NŽ montažu, bijela
WS682 Adapter, 2-struki, Systo, za NŽ montažu, bijela
WS682 Adapter, 2-struki, Systo, za NŽ montažu, bijela 5 kom. na zahtjev
WS683 Adapter, 3-struki, Systo, za NŽ montažu, bijela
WS683 Adapter, 3-struki, Systo, za NŽ montažu, bijela
WS683 Adapter, 3-struki, Systo, za NŽ montažu, bijela 5 kom. na zahtjev
WS686 Adapter, 2x8M, Systo, za NŽ montažu, bijela
WS686 Adapter, 2x8M, Systo, za NŽ montažu, bijela
WS686 Adapter, 2x8M, Systo, za NŽ montažu, bijela 1 kom. na zahtjev

Nadžbukno kućište, aluminij

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
WS681T Adapter, 1-struki, Systo, za NŽ montažu, aluminij
WS681T Adapter, 1-struki, Systo, za NŽ montažu, aluminij
WS681T Adapter, 1-struki, Systo, za NŽ montažu, aluminij 10 kom. na zahtjev
WS682T Adapter, 2-struki, Systo, za NŽ montažu, aluminij
WS682T Adapter, 2-struki, Systo, za NŽ montažu, aluminij
WS682T Adapter, 2-struki, Systo, za NŽ montažu, aluminij 5 kom. na zahtjev
WS683T Adapter, 3-struki, Systo, za NŽ montažu, aluminij
WS683T Adapter, 3-struki, Systo, za NŽ montažu, aluminij
WS683T Adapter, 3-struki, Systo, za NŽ montažu, aluminij 5 kom. na zahtjev
WS686T Adapter, 2x8M, Systo, za NŽ montažu, aluminij
WS686T Adapter, 2x8M, Systo, za NŽ montažu, aluminij
WS686T Adapter, 2x8M, Systo, za NŽ montažu, aluminij 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.