Nova brojila  

Ona su mala i treba im samo nekoliko modula prostora na DIN šini a ipak imaju sve mogućnosti koje treba imati jedno moderno brojilo: mjerenje struje do 125A u svim 230/400V mrežama, direktno ili indirektno preko transformatora, ukupno ili djelimično mjerenje, jednotarifno i trotarifno mjerenje, sa M-BUS ili MODBUS interfejsom i MID certifikacijom.

Nova brojila

Naš sveobuhvatni raspon novih digitalnih brojila pruža end-to-end funkcionalnost. Plus nekoliko funkcionalnosti koje dobijate samo od Hagera, na primjer direktno mjerenje do 125A bez transformatora ili 3x80A 1-fazno mjerenje u jednom uređaju. Kada se integrišu u sistem nadzora oni koriste samo jednu umjesto tri bus adrese. Brojila se mogu koristiti kao dvosmjerna, za potrošenu i isporučenu struju. Ona također mjere aktivnu, reaktivnu i prividnu snagu.

Karakteristike

Mjerenje u 4 kvadranta

Prikaz: aktivne snage (kW), prividne snage (kVA),
napona (V), struje (A), faktor snage i Frekvencija (Hz)

Posebne izvedbe:

  • direktno mjerenje do 125 A (3-fazna)
  • brojilo 3 × 80 A (1-fazna)

Interface:

  • na vijak: Impuls, M-Bus, Modbus
  • na utikač (RJ45): Modbus (agardio)


MID norma (osim kod modela 3 × 80 1-fazni)

Pripremljeno za KNX

Komunikacija

Nova brojila komuniciraju putem svih uobičajnih interfacea: ovisno o modelu, putem mjerenja impulsa,
M-Bus (često u stambenim zgradama) ili Modbus (uglavnom u namjenskoj gradnji).

Modbus uređaji dostupni su u seriji sa vijčanom stezaljkama ili sa praktičnom
plug-and-play tehnologijom.

Brojila 1-fazna
40 / 80A

Jednotarifna, 1-fazna direktna brojila od 40 i 80 A (S0 MID, MBUS MID i MODBUS MID).

Imax Tarifa Modula Opis Šifra
40A 1 1 direktno brojilo ECN140D
40A 1 1 direktno brojilo S0 MID ECP140D
40A 1 1 direktno brojilo MBUS MID ECM140D
40A 1 1 direktno brojilo MODBUS MID ECR140D
80A 1 2 direktno brojilo S0 MID ECP180D
80A 1 2 direktno brojilo MBUS MID ECM180D
80A 1 2 direktno brojilo MODBUS MID ECR180D

Posebna izvedba

Brojila 1-fazna, direktna 3x80 A.

Imax Tarifa Modula Opis Šifra
80A 3 4 direktno brojilo S0 ECP180T
80A 3 4 direktno brojilo MBUS ECM180T
80A 3 4 direktno brojilo MODBUS ECR180T

Brojila 3-fazna,
80 / 125A

Jednotarifna, 3-fazna direktna brojila od 80 i 125 A (S0 MID, MBUS MID i MODBUS MID).

Imax Tarifa Modula Opis Šifra
80A 1 4 direktno brojilo S0 MID ECP380D
80A 1 4 direktno brojilo MBUS MID ECM380D
80A 1 4 direktno brojilo MODBUS MID ECR380D
125A 1 6 direktno brojilo S0 MID ECP310D
125A 1 6 direktno brojilo MBUS MID ECM310D
125A 1 6 direktno brojilo MODBUS MID ECR310D

Brojila preko transformatora
3-fazna 1 - 5A

Jednotarifna, 3-fazna brojila preko transformatora 1 - 5 A (S0 MID, MBUS MID i MODBUS MID).

Imax Tarifa Modula Opis Šifra
1-5A 1 4 preko transformatora
S0 MID
ECP300C
1-5A 1 4 preko transformatora
MBUS MID
ECM300C
1-5A 1 4 preko transformatora
MODBUS MID
ECR300C

Saznajte više putem našeg e-kataloga ili preuzmite stranice printanog kataloga.