Sistemi bezhalogenih perforiranih kanala

Sistemi bezhalogenih perforiranih kanala pregled (PDF)
Naši kanali napravljeni od bezhalogenog materijala su jednako dobri kao i naši stardni perforirani kanali, kako u polju performansi tako i u polju kvalitete. Čak kanali imaju i prednost  izraženu u tipičnim karakteristikama bezhalogene plastike u slučaju požara. Svi sistemi su samogasivi u skladu sa propisom UL94 i ne ispuštaju halogene koji bi kreirali korozivne kiseline kada bi se pomješali sa vodom za gašenje požara. Dodatno, tehalith.HA7 i tehalith.HNG-V0 su u skladu sa standardim za električnu opremu u željezničkom saobraćaju
Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.