FID sklopke nude rješenje za pojavu diferencijalne struje. Ukoliko struja počne da teče u pogrešnom smjeru, kao npr. kroz ljudsko tijelo, praćeno strujno kolo će biti izolovano od napanja. Ljudi i uređaji su sigurni, jer ovi uređaji sprječavaju električne udare i druge nezgode u vezi sa strujom. Kao i svi Hagerovi modularni uređaji, jako ih je jednostavno montirati, zahvaljujući bilo QuickConnect tehnologiji ili bi-connect klemama.
Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.