Hotelska primjena

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Relej - prekidač sa centralnom pločom za hotelsku karticu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16402045 Odlagač hotelske kartice,  relejni sa cent.pločom,  R.1/R.3, crna sjajna
16402045 Odlagač hotelske kartice,  relejni sa cent.pločom,  R.1/R.3, crna sjajna
16402045 Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, R.1/R.3, crna sjajna 1 kom. na zahtjev
16402089 Odlagač hotelske kartice,  relejni sa cent.pločom,  R.1/R.3, p.bijela sjajna
16402089 Odlagač hotelske kartice,  relejni sa cent.pločom,  R.1/R.3, p.bijela sjajna
16402089 Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, R.1/R.3, p.bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.