Tehalit.ateha kanal za vođenje kablova stanogradnja, visine 13 mm