Za unaprijeđenje života

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - opipljiv simobol

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47861949 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i dodirnim simbolom, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
47861949 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i dodirnim simbolom, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
47861949 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i dodirnim simbolom, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - opipljiv simobol - zaštitom za djecu - u 45°- promjenjiva pozicija ugradnje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47441949 Utičnica, ŠUKO, sa pokl, dodirnim simbolom i zašt.za djecu, S.1/B.3/B.7, pb mat
47441949 Utičnica, ŠUKO, sa pokl, dodirnim simbolom i zašt.za djecu, S.1/B.3/B.7, pb mat
47441949 Utičnica, ŠUKO, sa pokl, dodirnim simbolom i zašt.za djecu, S.1/B.3/B.7, pb mat 10 kom. na zahtjev

Izmjenični / križni prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips 10 kom. na zahtjev
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli 10 kom. na zahtjev
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Tipka - vodilica za usni štapić - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16611949 Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16611949 Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16611949 Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev

Tipka - simbol svjetla dodirni - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16511949 Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "svjetlo", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16511949 Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "svjetlo", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16511949 Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "svjetlo", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev

Tipka - simbol zvona dodirni - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16511959 Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "zvono", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16511959 Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "zvono", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16511959 Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "zvono", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev

Tipka - simbol el.brave dodirni - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16511969 Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "ključ", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16511969 Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "ključ", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16511969 Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "ključ", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.