Taster i prekidač

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303212
303212
303212 10 kom. na zahtjev
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro 10 kom. na zahtjev
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni 10 kom. na zahtjev
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (4)

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term 10 kom. na zahtjev
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj 10 kom. na zahtjev
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V 10 kom. na zahtjev
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16206089 Tipka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206089 Tipka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16206089 Tipka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16206086 Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš
16206086 Tipka, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16206084 Tipka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16206084 Tipka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16206084 Tipka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16216089 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16216089 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16216089 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, p.bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16216086 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, antracit pliš
16216086 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, antracit pliš
16216086 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16216084 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16216084 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16216084 Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija - veliko polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16966089 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16966089 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16966089 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, p.bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16966086 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, antracit pliš
16966086 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, antracit pliš
16966086 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107100 Dihtung, set za prekidač/taster, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev
16966084
16966084
16966084 10 kom. na zahtjev

Taster i prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16226089 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16226089 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16226089 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16226086 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
16226086 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
16226086 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
16226084 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16226084 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16226084 Tipka, sa natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Prekidač sa dvobojnom indikacijom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16246089 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16246089 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, p.bijela pliš
16246089 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, p.bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16246086 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
16246086 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš
16246086 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
16246084 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš
16246084 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš
16246084 Tipka, sa narandžastom indikacijom i natpisom "0", Q.1/Q.3, aluminij pliš 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16236089 Tipke, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16236089 Tipke, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16236089 Tipke, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16236086 Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš
16236086 Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš
16236086 Tipke, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
16236084 Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16236084 Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16236084 Tipke, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16276089 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16276089 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16276089 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16276086 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, antracit pliš
16276086 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, antracit pliš
16276086 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
16276084 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16276084 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
16276084 Tipke, sa indikacijom, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev

Prekidač isklopni, 3 x 1 pol

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16656089 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16656089 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16656089 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16656086 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
16656086 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
16656086 Tipka, 3-struka, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev
16656084
16656084
16656084 10 kom. na zahtjev

Tipka 2- struka sa simbolom strelica

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16256089 Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16256089 Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16256089 Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16256086 Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, antracit pliš
16256086 Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, antracit pliš
16256086 Tipke, sa simbolom strelice, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
16256084
16256084
16256084 10 kom. na zahtjev

Tipka 2-struka sa simbolom strelice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16446089 Tipke, 4 simbola strelice, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16446089 Tipke, 4 simbola strelice, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
16446089 Tipke, 4 simbola strelice, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
16446086 Tipke, 4 simbola strelice, Q.1/Q.3, antracit pliš
16446086 Tipke, 4 simbola strelice, Q.1/Q.3, antracit pliš
16446086 Tipke, 4 simbola strelice, Q.1/Q.3, antracit pliš 10 kom. na zahtjev
16446084
16446084
16446084 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča sa okretnom ručicom za žaluzine - okretni prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Centralna ploča za potezni prekidač/- taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
11466089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
11466089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
11466089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš 10 kom. na zahtjev
11466086 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
11466086 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
11466086 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.