PVC Perforirani kanali

PVC Perforirani kanali pregled (PDF)
Imati sve jasno izloženo u razvodnom ormaru nije jedini cilj. Kabliranje u električnom sistemu ne zavisi samo od vizuelnog utiska koji daje, već i način konfiguracije ima ogroman utjecaj na organizaciju instalacije kao i funkcionalnost i operativnost. Sa tehalit.BA7, tehalit.BA6, tehalit.LGK i tehalit.DNG kanalima Hager je u mogućnosti da ponudi širok spektar kanala u različitim dimenzijama, bojama i drugim specifikacijama koje zadovaljavaju vase specifične potrebe i zahtjeve instalacije.
Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.