Novi katalog
2021-2024
 

552 stranice kataloga koji sadrži 7383 šifre proizvoda.

Novi katalog 2021-2024

Novi katalog podijeljen je u tri sekcije.

Prva sekcija "Razvod Energije" sadrži slijedeća poglavlja:
1) Mali razvodni ormari (cosmos, golf, volta, mini gamma, vector)
2) Razvodni ormari (univers, orion.tech, orion.plus, orion.inox, quadro5, quadro plus, FK ormari)
3) Modularna oprema (Automatski osigurači, FID zaštitne sklopke, Motorne zaštitne sklopke...)
4) LED signalizacija i nadzor (Prekidači na DIN šinu, Okretne preklopke, Transformatori...)
5)Glavne sklopke 16 do 1600A (Učinski prekidači, Rastavni prekidači, Motorne preklopke, NH rastavljači..)
6) Brojila (Direktna brojila, Multifunkcijski mjerni uređaji, Transformatori...)
7) Uređaji za uštedu energije (Senzori, LED reflektori, Satni mehanizmi, Sumračni prekidači, Stubišni automati, Vremenski releji...)
8) Priključna tehnika (Šine za faze, Priključne kleme, Razdjelne kleme, Distributivni blokovi...)

9) Punjači za električna vozila

Kanali i
podne instalacije

Druga sekcija kataloga

Sekcija 2 kataloga rezervisana je za kanale i podne instalacije.
Instalacioni kanali LF i LFR, Elektromontažni kanali SL i SL LED, tehalit ateha i Ugaoni kanali EK čine prva poglavlja ove sekcije.

Prezentiramo i parapetne kanale LFF, tehalit GBD (sa novom crnom bojom), GBA, kao i podne kutije, priključne sisteme za radna mjesta, te programe perforiranih kanala.

Programi prekidača

Prvi put svi berker prekidači na jednom mjestu

U trećoj sekciji kataloga prezentiramo programe prekidača, počeviši od lumine soul i nove serije lumina intense pa do svih serija berker prekidača S.1, B.3, B.7, Q.1,Q.3, Q.7, K.1, K.5, Arsys, R.1, R.3, R.8, te 1930, R.classic i Glas.
Kao odgovor na potrebe za novom vodonepropusnom serijom predstavljamo berker.W1 sa zaštitom IP55. A odgovor na potrebu za modularnim programom dajemo sa našim dobropoznatim programom systo.

Preuzmite
kompletan katalog

Katalog 2021-2024
Generalni katalog 552 stranice. Tri sekcije: Razvod energije (razvodni ormari, sklopke, modularna oprema, senzori, priključna tehnika, releji i punjači za električna vozila), Programi kanala i podnih instalacija i Programi prekidača i utičnica
PDF 106,7 MB

Preuzmite
poglavlja kataloga

A1_01_Mali razvodni ormari

A1_01_Mali razvodni ormari
PDF 11,5 MB

A1_02_Razvodni ormari

A1_02_Razvodni ormari
PDF 15,8 MB

A1_03_Modularna oprema

A1_03_Modularna oprema
PDF 4,1 MB

A1_04_LED signalizacija, upravljanje i nadzor

A1_04_LED_signalizacija, upravljanje i nadzor
PDF 2,1 MB

A1_05_Glavne sklopke od 16 do 1600A

A1_05_Glavne sklopke od 16 do 1600A
PDF 5,3 MB

A1_06_Brojila

A1_07_Uređaji za uštedu energije

A1_07_Uređaji za uštedu energije
PDF 9,1 MB

A1_08_Priključna tehnika

A1_08_Priključna tehnika
PDF 3,2 MB

A1_09_Punjači za električna vozila

A1_09_Punjači za električna vozila
PDF 1 MB

A2_10_Instalacioni kanali

A2_10:_Instalacioni kanali
PDF 2,3 MB

A2_11_Elektromontažni kanali

A2_11_Elektromontažni kanali
PDF 2,3 MB

A2_12_Parapetni kanali

A2_12_Parapetni kanali
PDF 4,3 MB

A2_13_Podne instalacije

A2_13_Podne instalacije
PDF 3,2 MB

A2_14_Priključni sistemi za radna mjesta

A2_14_Priključni sistemi za radna mjesta
PDF 1,7 MB

A2_15_Sistemi perforianih kanala

A2_15_Sistemi perforiranih kanala
PDF 776 KB

A3_16_Program prekidača lumina soul / intense

A3_16:_Program prekidača lumina soul/lumina intense
PDF 5,5 MB

A3_17_Jezgra serija berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / Arsys / R.x

A3_17_Jezgra serija berker S.1, B.x, Q.x, K.x, Arsys, R.x
PDF 12 MB

A3_18_Okviri serija berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / Arsys / R.x

A3_18_Okviri serija berker S.1, B.x, Q.x, K.x, Arsys, R.x
PDF 11,9 MB

A3_19_Jezgra serija berker R.classic / 1930 / 1930 Porzellan / Glas

A3_19_Jezgra serija berker R.classic, 1930, 1930 Porzellan, Glas
PDF 3,2 MB

A3_20_Okviri serija berker R.classic / 1930 / 1930 Porzellan / Glas

A3_20_Okviri serija berker R.classic, 1930, 1930 Porzellan, Glas
PDF 2 MB

A3_21_Modularni program systo

A3_21_Modularni program systo
PDF 1,9 MB

A3_22_berker W.1 IP55 vodonepropusna serija prekidača i utičnica

A3_22_berker W1, IP55
PDF 1,5 MB