Tehalit.BRH profil kanala, visine 70 mm, dijelovi za oblikovanje

* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.