Taster / prekidač

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303212
303212
303212 10 kom. na zahtjev
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro
303520 Prekidač za žaluzine, jezgro 10 kom. na zahtjev
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni
384103 Prekidač za žaluzine, okretni, jezgro, 1-polni 10 kom. na zahtjev
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (4)

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term 10 kom. na zahtjev
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj 10 kom. na zahtjev
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V
503520 Taster za žaluzine, 1-polni, mehanički, 10A/250V 10 kom. na zahtjev
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16202089 Tipka, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202089 Tipka, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202089 Tipka, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16202045 Tipka, R.1/R.3, crna sjajna
16202045 Tipka, R.1/R.3, crna sjajna
16202045 Tipka, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16212089 Tipka sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, p.bijela sjajna
16212089 Tipka sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, p.bijela sjajna
16212089 Tipka sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16212045 Tipka, sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna
16212045 Tipka, sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna
16212045 Tipka, sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Prekidač - Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16222089 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16222089 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16222089 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16222045 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
16222045 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
16222045 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Prekidač sa dvobojnom indikacijom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16242089 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna
16242089 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna
16242089 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16242045 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
16242045 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
16242045 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16232089 Tipke, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16232089 Tipke, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16232089 Tipke, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16232045 Tipke, R.1/R.3, crna sjajna
16232045 Tipke, R.1/R.3, crna sjajna
16232045 Tipke, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16272089 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16272089 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16272089 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16272045 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna
16272045 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna
16272045 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Tipka 2- struka sa simbolom strelica

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16252089 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, polarna sjajna
16252089 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, polarna sjajna
16252089 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, polarna sjajna 10 kom. na zahtjev
16252045 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, crna sjajna
16252045 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, crna sjajna
16252045 Tipke, sa simbolom strelice, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Tipka 2- struka sa simbolom strelica

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16442089 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16442089 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16442089 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16442045 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, crna sjajna
16442045 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, crna sjajna
16442045 Tipke, 4 simbola strelice, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Prekidač, 3-položajni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola
386103 3-položajni prekidač, sa neutralnom pozicijom, HVAC kontrola 1 kom. na zahtjev
386113 3-položajni prekidač, HVAC kontrola
386113 3-položajni prekidač, HVAC kontrola
386113 3-položajni prekidač, HVAC kontrola 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča za potezni prekidač/- taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
11462089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna
11462089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna
11462089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna 10 kom. na zahtjev
11462045 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna
11462045 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna
11462045 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.