Učinski prekidač, veličina x160

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Filteri proizvoda

Učinski prekidač, X160, 18kA, 3 - polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HDA016L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 16A, fiksna izvedba
HDA016L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 16A, fiksna izvedba
HDA016L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 16A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA020L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 20A, fiksna izvedba
HDA020L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 20A, fiksna izvedba
HDA020L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 20A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA025L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
HDA025L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba
HDA025L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 25A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA032L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 32A, fiksna izvedba
HDA032L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 32A, fiksna izvedba
HDA032L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 32A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA040L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
HDA040L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba
HDA040L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 40A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA050L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba
HDA050L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba
HDA050L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 50A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA063L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 63A, fiksna izvedba
HDA063L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 63A, fiksna izvedba
HDA063L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 63A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA080L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 80A, fiksna izvedba
HDA080L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 80A, fiksna izvedba
HDA080L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 80A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA100L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 100A, fiksna izvedba
HDA100L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 100A, fiksna izvedba
HDA100L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 100A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA125L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 125A, fiksna izvedba
HDA125L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 125A, fiksna izvedba
HDA125L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 125A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA160L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 160A, fiksna izvedba
HDA160L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 160A, fiksna izvedba
HDA160L Učinski prekidač, X160 3P 18kA 160A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (6)

Učinski prekidač, X160, 18kA, 4-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HDA017L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 16A, fiksna izvedba
HDA017L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 16A, fiksna izvedba
HDA017L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 16A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA021L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 20A, fiksna izvedba
HDA021L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 20A, fiksna izvedba
HDA021L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 20A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA026L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
HDA026L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba
HDA026L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 25A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA033L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 32A, fiksna izvedba
HDA033L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 32A, fiksna izvedba
HDA033L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 32A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA041L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
HDA041L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba
HDA041L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 40A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA051L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 50A, fiksna izvedba
HDA051L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 50A, fiksna izvedba
HDA051L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 50A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA064L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 63A, fiksna izvedba
HDA064L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 63A, fiksna izvedba
HDA064L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 63A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA081L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 80A, fiksna izvedba
HDA081L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 80A, fiksna izvedba
HDA081L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 80A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA101L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 100A, fiksna izvedba
HDA101L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 100A, fiksna izvedba
HDA101L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 100A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA126L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 125A, fiksna izvedba
HDA126L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 125A, fiksna izvedba
HDA126L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 125A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
HDA161L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 160A, fiksna izvedba
HDA161L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 160A, fiksna izvedba
HDA161L Učinski prekidač, X160 4P 18kA 160A, fiksna izvedba 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (6)

Učinski prekidač, x160, 25 kA, 3 - polni, termički podesiv

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HHA025H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 25A
HHA025H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 25A
HHA025H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 25A 1 kom. na zahtjev
HHA040H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 40A
HHA040H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 40A
HHA040H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 40A 1 kom. na zahtjev
HHA063H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 63A
HHA063H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 63A
HHA063H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 63A 1 kom. na zahtjev
HHA080H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 80A
HHA080H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 80A
HHA080H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 80A 1 kom. na zahtjev
HHA100H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 100A
HHA100H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 100A
HHA100H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 100A 1 kom. na zahtjev
HHA125H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 125A
HHA125H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 125A
HHA125H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 125A 1 kom. na zahtjev
HHA160H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 160A
HHA160H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 160A
HHA160H Učinski prekidač, x160 3P 25kA 160A 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Učinski prekidač, x160, 25 kA, 4-polni, termički podesiv

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HHA026H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 25A
HHA026H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 25A
HHA026H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 25A 1 kom. na zahtjev
HHA041H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 40A
HHA041H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 40A
HHA041H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 40A 1 kom. na zahtjev
HHA064H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 63A
HHA064H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 63A
HHA064H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 63A 1 kom. na zahtjev
HHA081H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 80A
HHA081H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 80A
HHA081H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 80A 1 kom. na zahtjev
HHA101H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 100A
HHA101H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 100A
HHA101H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 100A 1 kom. na zahtjev
HHA126H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 125A
HHA126H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 125A
HHA126H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 125A 1 kom. na zahtjev
HHA161H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 160A
HHA161H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 160A
HHA161H Učinski prekidač, x160 4P 25kA 160A 1 kom. na zahtjev
HHA082H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 80A
HHA082H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 80A
HHA082H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 80A 1 kom. na zahtjev
HHA102H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 100A
HHA102H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 100A
HHA102H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 100A 1 kom. na zahtjev
HHA127H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 125A
HHA127H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 125A
HHA127H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 125A 1 kom. na zahtjev
HHA162H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 160A
HHA162H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 160A
HHA162H Učinski prekidač, x160 4P-3D+N/2 25kA 160A 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (6)

Učinski prekidač, x160, 40 kA, 3-polni, termički podesiv

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HNA025H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 25A
HNA025H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 25A
HNA025H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 25A 1 kom. na zahtjev
HNA040H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 40A
HNA040H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 40A
HNA040H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 40A 1 kom. na zahtjev
HNA063H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 63A
HNA063H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 63A
HNA063H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 63A 1 kom. na zahtjev
HNA080H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 80A
HNA080H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 80A
HNA080H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 80A 1 kom. na zahtjev
HNA100H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 100A
HNA100H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 100A
HNA100H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 100A 1 kom. na zahtjev
HNA125H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A
HNA125H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A
HNA125H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 125A 1 kom. na zahtjev
HNA160H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 160A
HNA160H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 160A
HNA160H Učinski prekidač, x160 3P 40kA 160A 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Učinski prekidač, x160, 40 kA, 4-polni, termički podesiv

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HNA026H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 25A
HNA026H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 25A
HNA026H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 25A 1 kom. na zahtjev
HNA041H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 40A
HNA041H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 40A
HNA041H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 40A 1 kom. na zahtjev
HNA064H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 63A
HNA064H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 63A
HNA064H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 63A 1 kom. na zahtjev
HNA081H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 80A
HNA081H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 80A
HNA081H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 80A 1 kom. na zahtjev
HNA101H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 100A
HNA101H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 100A
HNA101H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 100A 1 kom. na zahtjev
HNA126H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 125A
HNA126H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 125A
HNA126H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 125A 1 kom. na zahtjev
HNA161H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 160A
HNA161H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 160A
HNA161H Učinski prekidač, x160 4P 40kA 160A 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Učinski prekidač, x250, 25 kA, 3-polni, termički podesiv

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HHB200L Učinski prekidač, x250 3P 25kA 200A
HHB200L Učinski prekidač, x250 3P 25kA 200A
HHB200L Učinski prekidač, x250 3P 25kA 200A 1 kom. na zahtjev
HHB250L Učinski prekidač, x250 3P 25kA 250A
HHB250L Učinski prekidač, x250 3P 25kA 250A
HHB250L Učinski prekidač, x250 3P 25kA 250A 1 kom. na zahtjev

Učinski prekidač, x250, 25 kA, 4-polni, termički podesiv

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HHB201L Učinski prekidač, x250 4P 25kA 200A
HHB201L Učinski prekidač, x250 4P 25kA 200A
HHB201L Učinski prekidač, x250 4P 25kA 200A 1 kom. na zahtjev
HHB251L Učinski prekidač, x250 4P 25kA 250A
HHB251L Učinski prekidač, x250 4P 25kA 250A
HHB251L Učinski prekidač, x250 4P 25kA 250A 1 kom. na zahtjev

Elektronski FID-blok, 3-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HBA125H FID-blok, elektronski, x160 3P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška
HBA125H FID-blok, elektronski, x160 3P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška
HBA125H FID-blok, elektronski, x160 3P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška 1 kom. na zahtjev
HBA160H FID-blok, elektronski, x160 3P 160A, Idn podesiv, vremenska zadrška
HBA160H FID-blok, elektronski, x160 3P 160A, Idn podesiv, vremenska zadrška
HBA160H FID-blok, elektronski, x160 3P 160A, Idn podesiv, vremenska zadrška 1 kom. na zahtjev

Elektronski FID-blok, 4-polni, tip A

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HBA126H FID-blok, elektronski, x160 4P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška
HBA126H FID-blok, elektronski, x160 4P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška
HBA126H FID-blok, elektronski, x160 4P 125A, Idn podesiv, vremenska zadrška 1 kom. na zahtjev
HBA161H FID-blok, elektronski, x160 4P 160A, Idn podesiv, vremenska zadrška
HBA161H FID-blok, elektronski, x160 4P 160A, Idn podesiv, vremenska zadrška
HBA161H FID-blok, elektronski, x160 4P 160A, Idn podesiv, vremenska zadrška 1 kom. na zahtjev

Pomoćni / signalni kontakti

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXA021H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA021H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA021H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA024H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA024H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA024H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 250V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA025H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA025H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA025H Pomoćni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA026H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA026H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA026H Alarmni kontakt, 1k.o+1k.z 125V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev

Radni (naponski) okidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXA001H Naponski okidač, 24V DC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA001H Naponski okidač, 24V DC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA001H Naponski okidač, 24V DC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA003H Naponski okidač, 100-120V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA003H Naponski okidač, 100-120V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA003H Naponski okidač, 100-120V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA004H Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA004H Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA004H Naponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA005H Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA005H Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA005H Naponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev

Podnaponski okidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXA011H Podnaponski okidač, 24V DC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA011H Podnaponski okidač, 24V DC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA011H Podnaponski okidač, 24V DC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA014H Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA014H Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA014H Podnaponski okidač, 200-240V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA015H Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA015H Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA015H Podnaponski okidač, 380-450V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA013H Podnaponski okidač, 100-120V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA013H Podnaponski okidač, 100-120V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630
HXA013H Podnaponski okidač, 100-120V AC, x160-P160-x250-P250-x630-P630 1 kom. na zahtjev
HXA051H
HXA051H
HXA051H 1 kom. na zahtjev
HXA054H
HXA054H
HXA054H 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (1)

Okretni pogon direktno na uređaju

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXA030H Zakretna ručica x160, montaža direktno na prekidač
HXA030H Zakretna ručica x160, montaža direktno na prekidač
HXA030H Zakretna ručica x160, montaža direktno na prekidač 1 kom. na zahtjev

Okretni pogon za ugradnju na vrata

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXA031H Zakretna ručica x160, montaža na vrata ormara
HXA031H Zakretna ručica x160, montaža na vrata ormara
HXA031H Zakretna ručica x160, montaža na vrata ormara 1 kom. na zahtjev

Produžetak priključka, 3-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA011H Produženi priključak, x160 3P, prošireni 1 kom. na zahtjev
HYA012H Produženi priključak, x160 4P, prošireni 1 kom. na zahtjev
HYA014H Produženi priključak, x160 3P, prošireni
HYA014H Produženi priključak, x160 3P, prošireni
HYA014H Produženi priključak, x160 3P, prošireni 1 kom. na zahtjev
HYA015H Produženi priključak, x160 4P, prošireni
HYA015H Produženi priključak, x160 4P, prošireni
HYA015H Produženi priključak, x160 4P, prošireni 1 kom. na zahtjev

Produžetak priključka, 4-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA013H Produženi priključak, x160 4P, kavez klema
HYA013H Produženi priključak, x160 4P, kavez klema
HYA013H Produženi priključak, x160 4P, kavez klema 1 kom. na zahtjev

Razdjelni zid za faze, 4-polne

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA019H Razdjelna pregrada x160 3/4P
HYA019H Razdjelna pregrada x160 3/4P
HYA019H Razdjelna pregrada x160 3/4P 1 kom. na zahtjev

Poklopac stezaljki, 3-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA021H Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
HYA021H Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi
HYA021H Zaštitni poklopac klema x160 3P, dugi 1 kom. na zahtjev
HYA023H Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki
HYA023H Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki
HYA023H Zaštitni poklopac klema x160 3P, široki 1 kom. na zahtjev
HYA027H Zaštitni poklopac kavez klema x160 3P
HYA027H Zaštitni poklopac kavez klema x160 3P
HYA027H Zaštitni poklopac kavez klema x160 3P 1 kom. na zahtjev
HYA025H Zaštitni poklopac klema x160 3P, kratki
HYA025H Zaštitni poklopac klema x160 3P, kratki
HYA025H Zaštitni poklopac klema x160 3P, kratki 1 kom. na zahtjev

Poklopac stezaljki, 4-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA022H Zaštitni poklopac klema x160 4P, dugi
HYA022H Zaštitni poklopac klema x160 4P, dugi
HYA022H Zaštitni poklopac klema x160 4P, dugi 1 kom. na zahtjev
HYA024H Zaštitni poklopac klema x160 4P, široki
HYA024H Zaštitni poklopac klema x160 4P, široki
HYA024H Zaštitni poklopac klema x160 4P, široki 1 kom. na zahtjev
HYA026H Zaštitni poklopac klema x160 4P, kratki
HYA026H Zaštitni poklopac klema x160 4P, kratki
HYA026H Zaštitni poklopac klema x160 4P, kratki 1 kom. na zahtjev
HYA028H Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P
HYA028H Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P
HYA028H Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P 1 kom. na zahtjev

Adapter za dizanje DIN šine

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA036H Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
HYA036H Adapter za dizanje DIN šine (x160-250)
HYA036H Adapter za dizanje DIN šine (x160-250) 1 kom. na zahtjev

Priključna stezaljka za Cu/Al provodnike, 3-polna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA005H Stezaljka, za kućište x160 3P, Aluminij
HYA005H Stezaljka, za kućište x160 3P, Aluminij
HYA005H Stezaljka, za kućište x160 3P, Aluminij 1 kom. na zahtjev

Priključna stezaljka za Cu/Al provodnike, 4-polna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA006H Stezaljka, za kućište x160 4P, Aluminij
HYA006H Stezaljka, za kućište x160 4P, Aluminij
HYA006H Stezaljka, za kućište x160 4P, Aluminij 1 kom. na zahtjev

Poklopac kavez stezaljki, 4-polni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA028H Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P
HYA028H Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P
HYA028H Zaštitni poklopac kavez klema x160 4P 1 kom. na zahtjev

Element za zaključavanje ručice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HXA039H Element za zaključavanje, x160-P160-x250-P250-x630
HXA039H Element za zaključavanje, x160-P160-x250-P250-x630
HXA039H Element za zaključavanje, x160-P160-x250-P250-x630 1 kom. na zahtjev

Adapter za DIN šinu x160 3P/4P

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
HYA033H Adapter za DIN šinu x160 3/4P
HYA033H Adapter za DIN šinu x160 3/4P
HYA033H Adapter za DIN šinu x160 3/4P 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.