Cilindrični osigurači

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Filteri proizvoda

Tip CHT 10, 500 V

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LF301G Cilindrični osigurač 10x38 gG 1A
LF301G Cilindrični osigurač 10x38 gG 1A
LF301G Cilindrični osigurač 10x38 gG 1A 10 kom. na zahtjev
LF302G Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A
LF302G Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A
LF302G Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A 10 kom. na zahtjev
LF304G Cilindrični osigurač 10x38 gG 4A
LF304G Cilindrični osigurač 10x38 gG 4A
LF304G Cilindrični osigurač 10x38 gG 4A 10 kom. na zahtjev
LF306G Cilindrični osigurač 10x38 gG 6A
LF306G Cilindrični osigurač 10x38 gG 6A
LF306G Cilindrični osigurač 10x38 gG 6A 10 kom. na zahtjev
LF310G Cilindrični osigurač 10x38 gG 10A
LF310G Cilindrični osigurač 10x38 gG 10A
LF310G Cilindrični osigurač 10x38 gG 10A 10 kom. na zahtjev
LF316G Cilindrični osigurač 10x38 gG 16A
LF316G Cilindrični osigurač 10x38 gG 16A
LF316G Cilindrični osigurač 10x38 gG 16A 10 kom. na zahtjev
LF302M Cilindrični osigurač 10x38 aM 2A
LF302M Cilindrični osigurač 10x38 aM 2A
LF302M Cilindrični osigurač 10x38 aM 2A 10 kom. na zahtjev
LF304M Cilindrični osigurač 10x38 aM 4A
LF304M Cilindrični osigurač 10x38 aM 4A
LF304M Cilindrični osigurač 10x38 aM 4A 10 kom. na zahtjev
LF306M Cilindrični osigurač 10x38 aM 6A
LF306M Cilindrični osigurač 10x38 aM 6A
LF306M Cilindrični osigurač 10x38 aM 6A 10 kom. na zahtjev
LF308G Cilindrični osigurač 10x38 gG 8A
LF308G Cilindrični osigurač 10x38 gG 8A
LF308G Cilindrični osigurač 10x38 gG 8A 10 kom. na zahtjev
LF308M Cilindrični osigurač 10x38 aM 8A
LF308M Cilindrični osigurač 10x38 aM 8A
LF308M Cilindrični osigurač 10x38 aM 8A 10 kom. na zahtjev
LF310M Cilindrični osigurač 10x38 aM 10A
LF310M Cilindrični osigurač 10x38 aM 10A
LF310M Cilindrični osigurač 10x38 aM 10A 10 kom. na zahtjev
LF316M Cilindrični osigurač 10x38 aM 16A
LF316M Cilindrični osigurač 10x38 aM 16A
LF316M Cilindrični osigurač 10x38 aM 16A 10 kom. na zahtjev
LF300G Cilindrični osigurač 10x38 gG 0,5A
LF300G Cilindrični osigurač 10x38 gG 0,5A
LF300G Cilindrični osigurač 10x38 gG 0,5A 10 kom. na zahtjev
LF300M Cilindrični osigurač 10x38 aM 0,5A
LF300M Cilindrični osigurač 10x38 aM 0,5A
LF300M Cilindrični osigurač 10x38 aM 0,5A 10 kom. na zahtjev
LF301M Cilindrični osigurač 10x38 aM 1A
LF301M Cilindrični osigurač 10x38 aM 1A
LF301M Cilindrični osigurač 10x38 aM 1A 10 kom. na zahtjev
LF312G Cilindrični osigurač 10x38 gG 12A
LF312G Cilindrični osigurač 10x38 gG 12A
LF312G Cilindrični osigurač 10x38 gG 12A 10 kom. na zahtjev
LF312M Cilindrični osigurač 10x38 aM 12A
LF312M Cilindrični osigurač 10x38 aM 12A
LF312M Cilindrični osigurač 10x38 aM 12A 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (13)

Tip CHT 10, 400 V

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LF320G Cilindrični osigurač 10x38 gG 20A
LF320G Cilindrični osigurač 10x38 gG 20A
LF320G Cilindrični osigurač 10x38 gG 20A 10 kom. na zahtjev
LF325G Cilindrični osigurač 10x38 gG 25A
LF325G Cilindrični osigurač 10x38 gG 25A
LF325G Cilindrični osigurač 10x38 gG 25A 10 kom. na zahtjev
LF332G Cilindrični osigurač 10x38 gG 32A
LF332G Cilindrični osigurač 10x38 gG 32A
LF332G Cilindrični osigurač 10x38 gG 32A 10 kom. na zahtjev
LF320M Cilindrični osigurač 10x38 aM 20A
LF320M Cilindrični osigurač 10x38 aM 20A
LF320M Cilindrični osigurač 10x38 aM 20A 10 kom. na zahtjev
LF325M Cilindrični osigurač 10x38 aM 25A
LF325M Cilindrični osigurač 10x38 aM 25A
LF325M Cilindrični osigurač 10x38 aM 25A 10 kom. na zahtjev
LF332M Cilindrični osigurač 10x38 aM 32A
LF332M Cilindrični osigurač 10x38 aM 32A
LF332M Cilindrični osigurač 10x38 aM 32A 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (1)

Tip CHT 14, 690 V

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LF402G Cilindrični osigurač 14x51 gG 2A
LF402G Cilindrični osigurač 14x51 gG 2A
LF402G Cilindrični osigurač 14x51 gG 2A 10 kom. na zahtjev
LF404G Cilindrični osigurač 14x51 gG 4A
LF404G Cilindrični osigurač 14x51 gG 4A
LF404G Cilindrični osigurač 14x51 gG 4A 10 kom. na zahtjev
LF406G Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A
LF406G Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A
LF406G Cilindrični osigurač 14x51 gG 6A 10 kom. na zahtjev
LF410G Cilindrični osigurač 14x51 gG 10A
LF410G Cilindrični osigurač 14x51 gG 10A
LF410G Cilindrični osigurač 14x51 gG 10A 10 kom. na zahtjev
LF416G Cilindrični osigurač 14x51 gG 16A
LF416G Cilindrični osigurač 14x51 gG 16A
LF416G Cilindrični osigurač 14x51 gG 16A 10 kom. na zahtjev
LF420G Cilindrični osigurač 14x51 gG 20A
LF420G Cilindrični osigurač 14x51 gG 20A
LF420G Cilindrični osigurač 14x51 gG 20A 10 kom. na zahtjev
LF425G Cilindrični osigurač 14x51 gG 25A
LF425G Cilindrični osigurač 14x51 gG 25A
LF425G Cilindrični osigurač 14x51 gG 25A 10 kom. na zahtjev
LF420M Cilindrični osigurač 14x51 aM 20A
LF420M Cilindrični osigurač 14x51 aM 20A
LF420M Cilindrični osigurač 14x51 aM 20A 10 kom. na zahtjev
LF425M Cilindrični osigurač 14x51 aM 25A
LF425M Cilindrični osigurač 14x51 aM 25A
LF425M Cilindrični osigurač 14x51 aM 25A 10 kom. na zahtjev
LF402M Cilindrični osigurač 14x51 aM 2A
LF402M Cilindrični osigurač 14x51 aM 2A
LF402M Cilindrični osigurač 14x51 aM 2A 10 kom. na zahtjev
LF404M Cilindrični osigurač 14x51 aM 4A
LF404M Cilindrični osigurač 14x51 aM 4A
LF404M Cilindrični osigurač 14x51 aM 4A 10 kom. na zahtjev
LF406M Cilindrični osigurač 14x51 aM 6A
LF406M Cilindrični osigurač 14x51 aM 6A
LF406M Cilindrični osigurač 14x51 aM 6A 10 kom. na zahtjev
LF408G Cilindrični osigurač 14x51 gG 8A
LF408G Cilindrični osigurač 14x51 gG 8A
LF408G Cilindrični osigurač 14x51 gG 8A 10 kom. na zahtjev
LF408M Cilindrični osigurač 14x51 aM 8A
LF408M Cilindrični osigurač 14x51 aM 8A
LF408M Cilindrični osigurač 14x51 aM 8A 10 kom. na zahtjev
LF410M Cilindrični osigurač 14x51 aM 10A
LF410M Cilindrični osigurač 14x51 aM 10A
LF410M Cilindrični osigurač 14x51 aM 10A 10 kom. na zahtjev
LF412G Cilindrični osigurač 14x51 gG 12A
LF412G Cilindrični osigurač 14x51 gG 12A
LF412G Cilindrični osigurač 14x51 gG 12A 10 kom. na zahtjev
LF412M Cilindrični osigurač 14x51 aM 12A
LF412M Cilindrični osigurač 14x51 aM 12A
LF412M Cilindrični osigurač 14x51 aM 12A 10 kom. na zahtjev
LF416M Cilindrični osigurač 14x51 aM 16A
LF416M Cilindrični osigurač 14x51 aM 16A
LF416M Cilindrični osigurač 14x51 aM 16A 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (13)

Tip CHT 14, 500 V

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LF432G Cilindrični osigurač 14x51 gG 32A
LF432G Cilindrični osigurač 14x51 gG 32A
LF432G Cilindrični osigurač 14x51 gG 32A 10 kom. na zahtjev
LF440G Cilindrični osigurač 14x51 gG 40A
LF440G Cilindrični osigurač 14x51 gG 40A
LF440G Cilindrični osigurač 14x51 gG 40A 10 kom. na zahtjev
LF432M Cilindrični osigurač 14x51 aM 32A
LF432M Cilindrični osigurač 14x51 aM 32A
LF432M Cilindrični osigurač 14x51 aM 32A 10 kom. na zahtjev
LF440M Cilindrični osigurač 14x51 aM 40A
LF440M Cilindrični osigurač 14x51 aM 40A
LF440M Cilindrični osigurač 14x51 aM 40A 10 kom. na zahtjev
LF445G Cilindrični osigurač 14x51 gG 45A
LF445G Cilindrični osigurač 14x51 gG 45A
LF445G Cilindrični osigurač 14x51 gG 45A 10 kom. na zahtjev
LF445M Cilindrični osigurač 14x51 aM 45A
LF445M Cilindrični osigurač 14x51 aM 45A
LF445M Cilindrični osigurač 14x51 aM 45A 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (1)

Tip CHT 14, 400 V

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LF450G Cilindrični osigurač 14x51 gG 50A
LF450G Cilindrični osigurač 14x51 gG 50A
LF450G Cilindrični osigurač 14x51 gG 50A 10 kom. na zahtjev
LF450M Cilindrični osigurač 14x51 aM 50A
LF450M Cilindrični osigurač 14x51 aM 50A
LF450M Cilindrični osigurač 14x51 aM 50A 10 kom. na zahtjev

Tip CHT 22, 690 V

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LF516G Cilindrični osigurač 22x58 gG 16A
LF516G Cilindrični osigurač 22x58 gG 16A
LF516G Cilindrični osigurač 22x58 gG 16A 10 kom. na zahtjev
LF520G Cilindrični osigurač 22x58 gG 20A
LF520G Cilindrični osigurač 22x58 gG 20A
LF520G Cilindrični osigurač 22x58 gG 20A 10 kom. na zahtjev
LF525G Cilindrični osigurač 22x58 gG 25A 10 kom. na zahtjev
LF532G Cilindrični osigurač 22x58 gG 32A
LF532G Cilindrični osigurač 22x58 gG 32A
LF532G Cilindrični osigurač 22x58 gG 32A 10 kom. na zahtjev
LF540G Cilindrični osigurač 22x58 gG 40A
LF540G Cilindrični osigurač 22x58 gG 40A
LF540G Cilindrični osigurač 22x58 gG 40A 10 kom. na zahtjev
LF550G Cilindrični osigurač 22x58 gG 50A
LF550G Cilindrični osigurač 22x58 gG 50A
LF550G Cilindrični osigurač 22x58 gG 50A 10 kom. na zahtjev
LF550M Cilindrični osigurač 22x58 aM 50A
LF550M Cilindrični osigurač 22x58 aM 50A
LF550M Cilindrični osigurač 22x58 aM 50A 10 kom. na zahtjev
LF516M Cilindrični osigurač 22x58 aM 16A
LF516M Cilindrični osigurač 22x58 aM 16A
LF516M Cilindrični osigurač 22x58 aM 16A 10 kom. na zahtjev
LF520M Cilindrični osigurač 22x58 aM 20A
LF520M Cilindrični osigurač 22x58 aM 20A
LF520M Cilindrični osigurač 22x58 aM 20A 10 kom. na zahtjev
LF525M Cilindrični osigurač 22x58 aM 25A
LF525M Cilindrični osigurač 22x58 aM 25A
LF525M Cilindrični osigurač 22x58 aM 25A 10 kom. na zahtjev
LF532M Cilindrični osigurač 22x58 aM 32A
LF532M Cilindrični osigurač 22x58 aM 32A
LF532M Cilindrični osigurač 22x58 aM 32A 10 kom. na zahtjev
LF540M Cilindrični osigurač 22x58 aM 40A
LF540M Cilindrični osigurač 22x58 aM 40A
LF540M Cilindrični osigurač 22x58 aM 40A 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (7)

Tip CHT 22, 500 V

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LF563G Cilindrični osigurač 22x58 gG 63A
LF563G Cilindrični osigurač 22x58 gG 63A
LF563G Cilindrični osigurač 22x58 gG 63A 10 kom. na zahtjev
LF580G Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A
LF580G Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A
LF580G Cilindrični osigurač 22x58 gG 80A 10 kom. na zahtjev
LF590G Cilindrični osigurač 22x58 gG 100A
LF590G Cilindrični osigurač 22x58 gG 100A
LF590G Cilindrični osigurač 22x58 gG 100A 10 kom. na zahtjev
LF599G Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A
LF599G Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A
LF599G Cilindrični osigurač 22x58 gG 125A 10 kom. na zahtjev
LF563M Cilindrični osigurač 22x58 aM 63A
LF563M Cilindrični osigurač 22x58 aM 63A
LF563M Cilindrični osigurač 22x58 aM 63A 10 kom. na zahtjev
LF580M Cilindrični osigurač 22x58 aM 80A
LF580M Cilindrični osigurač 22x58 aM 80A
LF580M Cilindrični osigurač 22x58 aM 80A 10 kom. na zahtjev
LF590M Cilindrični osigurač 22x58 aM 100A
LF590M Cilindrični osigurač 22x58 aM 100A
LF590M Cilindrični osigurač 22x58 aM 100A 10 kom. na zahtjev
LF599M Cilindrični osigurač 22x58 aM 125A
LF599M Cilindrični osigurač 22x58 aM 125A
LF599M Cilindrični osigurač 22x58 aM 125A 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Tip fotovoltni osigurač gPV i postolje osigurača 1000 V

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LF301PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
LF301PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A
LF301PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 1A 10 kom. na zahtjev
LF302PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A
LF302PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A
LF302PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 2A 10 kom. na zahtjev
LF303PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
LF303PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A
LF303PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 3A 10 kom. na zahtjev
LF304PV
LF304PV
LF304PV 10 kom. na zahtjev
LF306PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 6A
LF306PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 6A
LF306PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 6A 10 kom. na zahtjev
LF308PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A
LF308PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A
LF308PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A 10 kom. na zahtjev
LF310PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A
LF310PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A
LF310PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 10A 10 kom. na zahtjev
LF312PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 12A
LF312PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 12A
LF312PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 12A 10 kom. na zahtjev
LF316PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 16A
LF316PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 16A
LF316PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 16A 10 kom. na zahtjev
LF320PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 20A
LF320PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 20A
LF320PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 20A 10 kom. na zahtjev
LF315PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A
LF315PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A
LF315PV Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 15A 10 kom. na zahtjev
L501PV Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38
L501PV Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38
L501PV Nosač fotovol.osigurača 1P 1000V DC L38 12 kom. na zahtjev
L502PV Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38
L502PV Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38
L502PV Nosač fotovol.osigurača 2P 1000V DC L38 6 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (8)

Osigurač cilindrični za Fotovoltna postrojenja, GPV, 600 V, D. C.

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LF325PV Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 25A
LF325PV Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 25A
LF325PV Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 25A 10 kom. na zahtjev
LF332PV Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A
LF332PV Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A
LF332PV Cilindrični osigurač PV 10x38 600V DC 32A 10 kom. na zahtjev

Tip postolje osigurača, L38, 690V

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
L50600 Nosač osigurača,  1P+N 32A 400V L38
L50600 Nosač osigurača,  1P+N 32A 400V L38
L50600 Nosač osigurača, 1P+N 32A 400V L38 12 kom. na zahtjev
L53201 Nosač osigurača,  1P+N 32A 250V L38, sa signalizacijom
L53201 Nosač osigurača,  1P+N 32A 250V L38, sa signalizacijom
L53201 Nosač osigurača, 1P+N 32A 250V L38, sa signalizacijom 12 kom. na zahtjev
LSN501 Nosač osigurača L38-32A-690V 1P
LSN501 Nosač osigurača L38-32A-690V 1P
LSN501 Nosač osigurača L38-32A-690V 1P 12 kom. na zahtjev
LSN502 Nosač osigurača L38-32A-690V 2P
LSN502 Nosač osigurača L38-32A-690V 2P
LSN502 Nosač osigurača L38-32A-690V 2P 6 kom. na zahtjev
LSN503 Nosač osigurača L38-32A-690V 3P
LSN503 Nosač osigurača L38-32A-690V 3P
LSN503 Nosač osigurača L38-32A-690V 3P 4 kom. na zahtjev
LSN504 Nosač osigurača L38-32A-690V 3P+N
LSN504 Nosač osigurača L38-32A-690V 3P+N
LSN504 Nosač osigurača L38-32A-690V 3P+N 3 kom. na zahtjev
LSN509 Nosač osigurača L38-32A-690V N
LSN509 Nosač osigurača L38-32A-690V N
LSN509 Nosač osigurača L38-32A-690V N 12 kom. na zahtjev
LSN512 Nosač osigurača L38-32A-690V 1P+N
LSN512 Nosač osigurača L38-32A-690V 1P+N
LSN512 Nosač osigurača L38-32A-690V 1P+N 6 kom. na zahtjev
LSN531 Nosač osigurača L38-32A-690V 1P sa indikacijom
LSN531 Nosač osigurača L38-32A-690V 1P sa indikacijom
LSN531 Nosač osigurača L38-32A-690V 1P sa indikacijom 12 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (4)

Modularni osigurači serije L38, 400 AC

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
L95100 Nosač osigurača sa prekidačem 1P 20A L38, sa patronom
L95100 Nosač osigurača sa prekidačem 1P 20A L38, sa patronom
L95100 Nosač osigurača sa prekidačem 1P 20A L38, sa patronom 12 kom. na zahtjev
L95200 Nosač osigurača sa prekidačem 1P+N 20A L38, sa patronom
L95200 Nosač osigurača sa prekidačem 1P+N 20A L38, sa patronom
L95200 Nosač osigurača sa prekidačem 1P+N 20A L38, sa patronom 6 kom. na zahtjev
L95300 Nosač osigurača sa prekidačem 3P 20A L38, sa patronom
L95300 Nosač osigurača sa prekidačem 3P 20A L38, sa patronom
L95300 Nosač osigurača sa prekidačem 3P 20A L38, sa patronom 4 kom. na zahtjev
L95400 Nosač osigurača sa prekidačem 3P+N 20A L38, sa patronom
L95400 Nosač osigurača sa prekidačem 3P+N 20A L38, sa patronom
L95400 Nosač osigurača sa prekidačem 3P+N 20A L38, sa patronom 3 kom. na zahtjev
L96200 Nosač osigurača sa prekidačem 2P 20A L38, sa patronom
L96200 Nosač osigurača sa prekidačem 2P 20A L38, sa patronom
L96200 Nosač osigurača sa prekidačem 2P 20A L38, sa patronom 6 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.