Tehalit.ateha kanal za vođenje kablova stanogradnja, visine 20 mm

* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.