Prekidač / taster, izmjenični/križni

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Izmjenični/križni prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev

Kontrolni - izmjenični prekidač ( 2 artikla )

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva 10 kom. na zahtjev
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela 10 kom. na zahtjev

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips 10 kom. na zahtjev
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli 10 kom. na zahtjev
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16202089 Tipka, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202089 Tipka, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202089 Tipka, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16202045 Tipka, R.1/R.3, crna sjajna
16202045 Tipka, R.1/R.3, crna sjajna
16202045 Tipka, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - simbol

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16202079 Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202079 Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202079 Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16202069 Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202069 Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202069 Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16202059 Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202059 Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16202059 Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16202035 Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, crna sjajna
16202035 Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, crna sjajna
16202035 Tipka, sa simbolom svjetla, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
16202025 Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, crna sjajna
16202025 Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, crna sjajna
16202025 Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
16202015 Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, crna sjajna
16202015 Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, crna sjajna
16202015 Tipka, sa simbolom ključa, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (1)

Tipka za prekidač/taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16212089 Tipka sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, p.bijela sjajna
16212089 Tipka sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, p.bijela sjajna
16212089 Tipka sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16212045 Tipka, sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna
16212045 Tipka, sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna
16212045 Tipka, sa prozirnom indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija - simbol za svjetlo

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16212079 Tipka sa prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, R.1/R.3, p.bijela sjajna
16212079 Tipka sa prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, R.1/R.3, p.bijela sjajna
16212079 Tipka sa prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, R.1/R.3, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16212035 Tipka, sa prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, R.1/R.3, crna sjajna
16212035 Tipka, sa prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, R.1/R.3, crna sjajna
16212035 Tipka, sa prozirnom indikacijom i simbolom svjetla, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Isklopni prekidač 2 - polni 10 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V 10 kom. na zahtjev

Isklopni prekidač 2 - polni 16 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303212
303212
303212 10 kom. na zahtjev

Tipka za višepolne prekidače - simbol "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16222089 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16222089 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16222089 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16222045 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
16222045 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
16222045 Tipka, sa natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Tipka za višepolne prekidače - indikacija - simbol "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16242089 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna
16242089 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna
16242089 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16242045 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
16242045 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna
16242045 Tipka, sa prozirnom indikacijom i natpisom "0", R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Serijski prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev

Izmjenični prekidač - dupli, odvojene ulazne stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Serijski taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term 10 kom. na zahtjev
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev

Taster serijski, 2 kontakta preklopna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Grupni serijski taster, 4 k.o., zajednička ulazna stezaljka - "0" položaj

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16232089 Tipke, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16232089 Tipke, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16232089 Tipke, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16232045 Tipke, R.1/R.3, crna sjajna
16232045 Tipke, R.1/R.3, crna sjajna
16232045 Tipke, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16272089 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16272089 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna
16272089 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16272045 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna
16272045 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna
16272045 Tipke, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Potezni prekidač isklopni/preklopni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX 10 kom. na zahtjev

Potezni taster, izmjenični sa odvojenim signalnim kontaktom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča za potezni prekidač/- taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
11462089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna
11462089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna
11462089 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, polarna sjajna 10 kom. na zahtjev
11462045 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna
11462045 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna
11462045 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, R.1/R.3, crna sjajna 10 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični na ključ 2-polni za cilindar bravice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro 10 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični na ključ za cilindar sa uzemljenjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Taster na ključ za cilindar sa uzemljenjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Taster na ključ 2 pozicije

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.