Nadžbukno kućište

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Kućište NŽ aluminij hrapavo lakirano

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10417003 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.5, aluminij mat, lakirano
10417003 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.5, aluminij mat, lakirano
10417003 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.5, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10427003 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.5, aluminij mat, lakirano
10427003 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.5, aluminij mat, lakirano
10427003 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.5, aluminij mat, lakirano 5 kom. na zahtjev
10437003 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, aluminij mat, lakirano
10437003 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, aluminij mat, lakirano
10437003 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, aluminij mat, lakirano 5 kom. na zahtjev
10527003 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.5, aluminij mat, lakirano
10527003 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.5, aluminij mat, lakirano
10527003 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.5, aluminij mat, lakirano 5 kom. na zahtjev
10537003 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.5, aluminij mat, lakirano
10537003 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.5, aluminij mat, lakirano
10537003 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.5, aluminij mat, lakirano 5 kom. na zahtjev

Kućište NŽ nehrđajući čelik hrapavo lakirano

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
10417004 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
10417004 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
10417004 Kućište za NŽ montažu, 1-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
10427004 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.5, nehrđajući čelik mat, lakiran
10427004 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.5, nehrđajući čelik mat, lakiran
10427004 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, vertikalno, K.5, nehrđajući čelik mat, lakiran 5 kom. na zahtjev
10437004 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
10437004 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
10437004 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano 5 kom. na zahtjev
10527004 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.5, n.čelik mat, lakirano
10527004 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.5, n.čelik mat, lakirano
10527004 Kućište za NŽ montažu, 2-struko, horizontalno, K.5, n.čelik mat, lakirano 5 kom. na zahtjev
10537004 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.5, n.čelik mat, lakirano
10537004 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.5, n.čelik mat, lakirano
10537004 Kućište za NŽ montažu, 3-struko, horizontalno, K.5, n.čelik mat, lakirano 5 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.