Okviri - polarno bijeli sjajni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
13137009 Okvir, 1-struki, K.1, polarna bijela sjajna
13137009 Okvir, 1-struki, K.1, polarna bijela sjajna
13137009 Okvir, 1-struki, K.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
13237009 Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna
13237009 Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna
13237009 Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
13337009 Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna
13337009 Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna
13337009 Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
13437009 Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, polarna bijela sjajna
13437009 Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, polarna bijela sjajna
13437009 Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
13537009 Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna
13537009 Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna
13537009 Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
13637009 Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna
13637009 Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna
13637009 Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
13737009 Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna
13737009 Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna
13737009 Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
13837009 Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna
13837009 Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna
13837009 Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
13937009 Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna
13937009 Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna
13937009 Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, polarna bijela sjajna 2 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (4)

Okviri - antracit mat, lakirano

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
13137006 Okvir, 1-struki, K.1, antracit mat, lakirano
13137006 Okvir, 1-struki, K.1, antracit mat, lakirano
13137006 Okvir, 1-struki, K.1, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
13237006 Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano
13237006 Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano
13237006 Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
13337006 Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano
13337006 Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano
13337006 Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano 2 kom. na zahtjev
13437006 Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, antracit mat, lakirano
13437006 Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, antracit mat, lakirano
13437006 Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, antracit mat, lakirano 2 kom. na zahtjev
13537006 Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano
13537006 Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano
13537006 Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano 2 kom. na zahtjev
13637006 Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano
13637006 Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano
13637006 Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
13737006 Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano
13737006 Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano
13737006 Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano 2 kom. na zahtjev
13837006 Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano
13837006 Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano
13837006 Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano 2 kom. na zahtjev
13937006 Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano
13937006 Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano
13937006 Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano 2 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (4)

Okviri - polarno bijeli sjajni - sa velikim izrezom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
13097009 Okvir, sa velikim izrezom, K.1, polarna bijela sjajna
13097009 Okvir, sa velikim izrezom, K.1, polarna bijela sjajna
13097009 Okvir, sa velikim izrezom, K.1, polarna bijela sjajna 1 kom. na zahtjev

Okviri - antracit mat, lakirano - sa velikim izrezom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
13097006 Okvir, sa velikim izrezom, K.1, antracit mat, lakirano
13097006 Okvir, sa velikim izrezom, K.1, antracit mat, lakirano
13097006 Okvir, sa velikim izrezom, K.1, antracit mat, lakirano 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.