Univers NŽ- sekcioni ormar ZK II pribor

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Ukrasni okvir za PŽ-montažu, visina 500 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ011B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x300 mm, 1 polje
FZ011B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x300 mm, 1 polje
FZ011B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x300 mm, 1 polje 1 kom. na zahtjev
FZ012B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x550 mm, 2 polja
FZ012B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x550 mm, 2 polja
FZ012B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x550 mm, 2 polja 1 kom. na zahtjev
FZ013B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x800 mm, 3 polja
FZ013B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x800 mm, 3 polja
FZ013B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x800 mm, 3 polja 1 kom. na zahtjev
FZ014B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x1050 mm, 4 polja
FZ014B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x1050 mm, 4 polja
FZ014B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 500x1050 mm, 4 polja 1 kom. na zahtjev

Ukrasni okvir za PŽ-montažu, visina 650 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ021B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x300 mm, 1 polje
FZ021B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x300 mm, 1 polje
FZ021B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x300 mm, 1 polje 1 kom. na zahtjev
FZ022B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x550 mm, 2 polja
FZ022B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x550 mm, 2 polja
FZ022B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x550 mm, 2 polja 1 kom. na zahtjev
FZ023B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x800 mm, 3 polja
FZ023B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x800 mm, 3 polja
FZ023B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x800 mm, 3 polja 1 kom. na zahtjev
FZ024B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x1050 mm, 4 polja
FZ024B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x1050 mm, 4 polja
FZ024B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x1050 mm, 4 polja 1 kom. na zahtjev
FZ025B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x1300 mm, 4 polja
FZ025B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x1300 mm, 4 polja
FZ025B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 650x1300 mm, 4 polja 1 kom. na zahtjev

Ukrasni okvir za PŽ-montažu, visina 800 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ11B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x300 mm, 1 polje
FZ11B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x300 mm, 1 polje
FZ11B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x300 mm, 1 polje 1 kom. na zahtjev
FZ12B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x550 mm, 2 polja
FZ12B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x550 mm, 2 polja
FZ12B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x550 mm, 2 polja 1 kom. na zahtjev
FZ13B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x800 mm, 3 polja
FZ13B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x800 mm, 3 polja
FZ13B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x800 mm, 3 polja 1 kom. na zahtjev
FZ14B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x1050 mm, 4 polja
FZ14B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x1050 mm, 4 polja
FZ14B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x1050 mm, 4 polja 1 kom. na zahtjev
FZ15B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x1300 mm, 5 polja
FZ15B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x1300 mm, 5 polja
FZ15B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 800x1300 mm, 5 polja 1 kom. na zahtjev

Ukrasni okvir za PŽ-montažu, visina 950 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ21B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x300 mm, 1 polje
FZ21B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x300 mm, 1 polje
FZ21B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x300 mm, 1 polje 1 kom. na zahtjev
FZ22B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x550 mm, 2 polje
FZ22B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x550 mm, 2 polje
FZ22B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x550 mm, 2 polje 1 kom. na zahtjev
FZ23B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x800 mm, 3 polje
FZ23B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x800 mm, 3 polje
FZ23B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x800 mm, 3 polje 1 kom. na zahtjev
FZ24B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x1050 mm, 4 polje
FZ24B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x1050 mm, 4 polje
FZ24B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x1050 mm, 4 polje 1 kom. na zahtjev
FZ25B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x1300 mm, 5 polje
FZ25B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x1300 mm, 5 polje
FZ25B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 950x1300 mm, 5 polje 1 kom. na zahtjev

Ukrasni okvir za PŽ-montažu, visina 1100 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ31B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x300 mm, 1 polje
FZ31B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x300 mm, 1 polje
FZ31B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x300 mm, 1 polje 1 kom. na zahtjev
FZ32B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x550 mm, 2 polja
FZ32B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x550 mm, 2 polja
FZ32B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x550 mm, 2 polja 1 kom. na zahtjev
FZ33B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x800 mm, 3 polja
FZ33B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x800 mm, 3 polja
FZ33B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x800 mm, 3 polja 1 kom. na zahtjev
FZ34B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x1050 mm, 4 polja
FZ34B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x1050 mm, 4 polja
FZ34B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x1050 mm, 4 polja 1 kom. na zahtjev
FZ35B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x1300 mm, 5 polja
FZ35B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x1300 mm, 5 polja
FZ35B Ukrasni okvir, UniversZ, PŽ, 1100x1300 mm, 5 polja 1 kom. na zahtjev

Prozirna vrata, širina 550 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ104N Vrata, desna, prozirna, Univers, 650x550 mm
FZ104N Vrata, desna, prozirna, Univers, 650x550 mm
FZ104N Vrata, desna, prozirna, Univers, 650x550 mm 1 kom. na zahtjev
FZ102N Vrata, desna, prozirna, Univers, 1100x550 mm
FZ102N Vrata, desna, prozirna, Univers, 1100x550 mm
FZ102N Vrata, desna, prozirna, Univers, 1100x550 mm 1 kom. na zahtjev
FZ106N Vrata, desna, prozirna, Univers, 800x550 mm
FZ106N Vrata, desna, prozirna, Univers, 800x550 mm
FZ106N Vrata, desna, prozirna, Univers, 800x550 mm 1 kom. na zahtjev
FZ164N Vrata, Univers, desna i lijeva, prozirna, za ormare IP44, 1100x1050 mm
FZ164N Vrata, Univers, desna i lijeva, prozirna, za ormare IP44, 1100x1050 mm
FZ164N Vrata, Univers, desna i lijeva, prozirna, za ormare IP44, 1100x1050 mm 1 Podesi na zahtjev
FZ110N Vrata, desna, prozirna, Univers, 950x550 mm
FZ110N Vrata, desna, prozirna, Univers, 950x550 mm
FZ110N Vrata, desna, prozirna, Univers, 950x550 mm 1 kom. na zahtjev

Šina za prihvat kablova sa zaštitom od povlačenja

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
U850S Šina za držanje kablova, 90SL, C-profil, 140 mm, za ormare IP43
U850S Šina za držanje kablova, 90SL, C-profil, 140 mm, za ormare IP43
U850S Šina za držanje kablova, 90SL, C-profil, 140 mm, za ormare IP43 1 kom. na zahtjev

Montažne ploče sa spuštenim nosačem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
UT26A Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 1 red, 115x210x2.5mm
UT26A Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 1 red, 115x210x2.5mm
UT26A Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 1 red, 115x210x2.5mm 1 kom. na zahtjev
UT26B Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 2 reda, 215x210x2.5mm
UT26B Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 2 reda, 215x210x2.5mm
UT26B Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 2 reda, 215x210x2.5mm 1 kom. na zahtjev

NH00- LS osigurač - rastavljač, moguće plombirati

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
LT050 Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: kavez klema 95mm²
LT050 Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: kavez klema 95mm²
LT050 Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: kavez klema 95mm2 1 kom. na zahtjev
LT051 Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz: 95 mm²/izlaz: 3x16mm²
LT051 Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz: 95 mm²/izlaz: 3x16mm²
LT051 Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz: 95 mm2/izlaz: 3x16mm2 1 kom. na zahtjev

Kanal za sortiranje kablova

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ441N Pokrivna kapa, 1 polja, za montažu na ormar, 176x300x135 mm
FZ441N Pokrivna kapa, 1 polja, za montažu na ormar, 176x300x135 mm
FZ441N Pokrivna kapa, 1 polja, za montažu na ormar, 176x300x135 mm 1 kom. na zahtjev
FZ442N Pokrivna kapa, 2 polja, za montažu na ormar, 176x550x135 mm
FZ442N Pokrivna kapa, 2 polja, za montažu na ormar, 176x550x135 mm
FZ442N Pokrivna kapa, 2 polja, za montažu na ormar, 176x550x135 mm 1 kom. na zahtjev
FZ443N Pokrivna kapa, 3 polja, za montažu na ormar, 176x800x135 mm
FZ443N Pokrivna kapa, 3 polja, za montažu na ormar, 176x800x135 mm
FZ443N Pokrivna kapa, 3 polja, za montažu na ormar, 176x800x135 mm 1 kom. na zahtjev
FZ444N Pokrivna kapa, 4 polja, za montažu na ormar, 176x1050x135 mm
FZ444N Pokrivna kapa, 4 polja, za montažu na ormar, 176x1050x135 mm
FZ444N Pokrivna kapa, 4 polja, za montažu na ormar, 176x1050x135 mm 1 kom. na zahtjev

Bravica za vrata

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ597N Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
FZ597N Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
FZ597N Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare 1 kom. na zahtjev
FZ598N Šild vrata sa preklopnom ručkom, Univers
FZ598N Šild vrata sa preklopnom ručkom, Univers
FZ598N Šild vrata sa preklopnom ručkom, Univers 1 kom. na zahtjev

Poklopac za plombiranje sa zatvaranjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ821N Brava, četverougao, Univers, 8 mm, moguće blombirati
FZ821N Brava, četverougao, Univers, 8 mm, moguće blombirati
FZ821N Brava, četverougao, Univers, 8 mm, moguće blombirati 1 kom. na zahtjev
FZ822N Brava, četverougao, Univers, 7 mm, moguće blombirati
FZ822N Brava, četverougao, Univers, 7 mm, moguće blombirati
FZ822N Brava, četverougao, Univers, 7 mm, moguće blombirati 1 kom. na zahtjev
FZ823N Poklopac za plombiranje oblik proreza, za ormare IP44
FZ823N Poklopac za plombiranje oblik proreza, za ormare IP44
FZ823N Poklopac za plombiranje oblik proreza, za ormare IP44 1 kom. na zahtjev
FZ824N Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, moguće blombirati
FZ824N Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, moguće blombirati
FZ824N Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, moguće blombirati 1 kom. na zahtjev

Zaštita, uspravna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
UZ30F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 500mm
UZ30F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 500mm
UZ30F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 500mm 1 kom. na zahtjev
UZ40F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 650mm
UZ40F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 650mm
UZ40F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 650mm 1 kom. na zahtjev
UZ50F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, , 800mm
UZ50F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, , 800mm
UZ50F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, , 800mm 1 kom. na zahtjev
UZ60F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 950mm
UZ60F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 950mm
UZ60F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 950mm 1 kom. na zahtjev
UZ70F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 1100mm
UZ70F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 1100mm
UZ70F1 Razdjelna pregrada, vertikalna, za ormare NŽ, 1100mm 1 kom. na zahtjev

Zaštita, vodoravna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
UZ01F1 Razdjelna pregrada, horizontalna, za ormar NŽ, 1 polje
UZ01F1 Razdjelna pregrada, horizontalna, za ormar NŽ, 1 polje
UZ01F1 Razdjelna pregrada, horizontalna, za ormar NŽ, 1 polje 1 kom. na zahtjev

DIN šina, spuštena 7,5 mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
U82A DIN šina, UniversZ, 7,5x35mm
U82A DIN šina, UniversZ, 7,5x35mm
U82A DIN šina, UniversZ, 7,5x35mm 1 kom. na zahtjev

DIN šina, isolovano postavljena, spuštena

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
UT22B DIN šina, izolovana, Univers, 1 polje, 7,5mm, podesiva dubina do 31mm, 11M
UT22B DIN šina, izolovana, Univers, 1 polje, 7,5mm, podesiva dubina do 31mm, 11M
UT22B DIN šina, izolovana, Univers, 1 polje, 7,5mm, podesiva dubina do 31mm, 11M 1 kom. na zahtjev

Dio za izoliranje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
U84T Odstojni izolator, UniversZ, sa vijcima, 2 komada
U84T Odstojni izolator, UniversZ, sa vijcima, 2 komada
U84T Odstojni izolator, UniversZ, sa vijcima, 2 komada 1 kom. na zahtjev

Džep za šeme DIN A4

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FZ707 Fascikla za dokumente, metal, sa vijcima za montažu na vrata
FZ707 Fascikla za dokumente, metal, sa vijcima za montažu na vrata
FZ707 Fascikla za dokumente, metal, sa vijcima za montažu na vrata 1 kom. na zahtjev
FZ794 Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva
FZ794 Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva
FZ794 Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva 10 kom. na zahtjev

Trake za prekrivanje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
S35S Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv
S35S Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv
S35S Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv 10 kom. na zahtjev

Trake za umetanje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
UZ006 Papirne trake, universN, 5 listova
UZ006 Papirne trake, universN, 5 listova
UZ006 Papirne trake, universN, 5 listova 1 Podesi na zahtjev

Traka za označavanje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
UZ005 Traka za označavanje, samoljepiva, UniversN, set=12 komada
UZ005 Traka za označavanje, samoljepiva, UniversN, set=12 komada
UZ005 Traka za označavanje, samoljepiva, UniversN, set=12 komada 1 Podesi na zahtjev

Univerzalni adapter

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
KN00A Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme
KN00A Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme
KN00A Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme 1 kom. na zahtjev

Stezaljka vodova, mala

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
UZ25V2 Kablovski držač, UniversN, 20 komada
UZ25V2 Kablovski držač, UniversN, 20 komada
UZ25V2 Kablovski držač, UniversN, 20 komada 1 kom. na zahtjev

Adapter stezaljke vodova

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
UZ01V2 Adapter za kablovski držač, 1-struki, UniversN, 20 komada
UZ01V2 Adapter za kablovski držač, 1-struki, UniversN, 20 komada
UZ01V2 Adapter za kablovski držač, 1-struki, UniversN, 20 komada 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.