Preuzmite kataloge i
brošure
 

Digitalna verzija naših kataloga, brošura i flyera.

Katalozi

Preuzmite kataloge

Katalog 2021-2024
Generalni katalog 552 stranice. Tri sekcije: Razvod energije (razvodni ormari, sklopke, modularna oprema, senzori, priključna tehnika, releji i punjači za električna vozila), Programi kanala i podnih instalacija i Programi prekidača i utičnica
PDF 106,7 MB
KNX katalog
Quicklink, KNX easy, KNX ets, domovea, aktori, senzori, tasteri, termostati i vizualizacija.
PDF 10,9 MB

Brošure

Preuzmite brošure

Witty start
Witty start - rješenje za domove.
PDF 1,6 MB
Novi kontakteri 2023
Novi kontakteri, nove motorno zaštitne sklopke.
PDF 1,3 MB
Nova vega brošura 2022
Potpuno redizajnirana nova vega - konvencionalna i multimedija izvedba.
PDF 6,3 MB
Nova prenaponska zaštita 2022
Tip 1 + 2, tip 2, tip 3 i zaštita za multimedijalne aplikacije.
PDF 24,3 MB
H3+ učinski prekidači brošura 2022
Novi H3+ učinski prekidači. Opis, slike, spisak aritkala.
PDF 4,1 MB
Lumina soul/intense brošura 2020
Programi prekidača i utičnica lumina soul i intense (26 strana). Okviri, prekidači, tasteri, senzori, utičnice, dimeri, hotelski uređaji, nadgradne kutije.
PDF 21,4 MB
Više (3)