Sistemi perforiranih kanala

PVC Perforirani kanali

Imati sve jasno izloženo u razvodnom ormaru nije jedini cilj. Kabliranje u električnom sistemu ne zavisi samo od vizuelnog utiska koji daje, već i način konfiguracije ima ogroman utjecaj na organizaciju instalacije kao i funkcionalnost i operativnost. Sa tehalit.BA7, tehalit.BA6, tehalit.LGK i tehalit.DNG kanalima Hager je u mogućnosti da ponudi širok spektar kanala u različitim dimenzijama, bojama i drugim specifikacijama koje zadovaljavaju vase specifične potrebe i zahtjeve instalacije.

PVC Perforirani kanali

Sistemi bezhalogenih perforiranih kanala

Naši kanali napravljeni od bezhalogenog materijala su jednako dobri kao i naši stardni perforirani kanali, kako u polju performansi tako i u polju kvalitete. Čak kanali imaju i prednost  izraženu u tipičnim karakteristikama bezhalogene plastike u slučaju požara. Svi sistemi su samogasivi u skladu sa propisom UL94 i ne ispuštaju halogene koji bi kreirali korozivne kiseline kada bi se pomješali sa vodom za gašenje požara. Dodatno, tehalith.HA7 i tehalith.HNG-V0 su u skladu sa standardim za električnu opremu u željezničkom saobraćaju

Sistemi bezhalogenih perforiranih kanala

Sistemi perforiranih kanala, pribor i alati

Dodaci, kao i pribor optimalno dizajniran za rad sa kablovskim sistemima, su dostupni kako bi unaprijedili kanale i olakšali njihovu montažu. Dodaci uključuju odstojnike i nitne za pričvršćavanje kanala u raznim veličinama. Dostupni su i alati za pričvrščavanje nitni. Posebna kliješta za pravljenje otvora u kanalima i makaze za kanale su savršeni alati za instaliranje

Sistemi perforiranih kanala, pribor i alati

Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.