Prekidač / taster

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Prekidač izmjenični

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
936562501 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, smeđa mat
936562501 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, smeđa mat
936562501 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, smeđa mat 10 kom. na zahtjev
936562505 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, antracit mat
936562505 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, antracit mat
936562505 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, antracit mat 10 kom. na zahtjev
936562507 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, siva sjajna
936562507 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, siva sjajna
936562507 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, siva sjajna 10 kom. na zahtjev
936562509 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
936562509 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
936562509 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
936562510 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, crna sjajna
936562510 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, crna sjajna
936562510 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
936562568 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
936562568 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
936562568 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
936562524 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik mat, lakirano
936562524 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik mat, lakirano
936562524 Prekidač, izmjenični, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Prekidač križni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
936572501 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, smeđa mat
936572501 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, smeđa mat
936572501 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, smeđa mat 10 kom. na zahtjev
936572505 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, antracit mat
936572505 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, antracit mat
936572505 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, antracit mat 10 kom. na zahtjev
936572507 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, siva sjajna
936572507 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, siva sjajna
936572507 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, siva sjajna 10 kom. na zahtjev
936572509 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
936572509 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
936572509 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
936572510 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, crna sjajna
936572510 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, crna sjajna
936572510 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
936572568 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
936572568 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
936572568 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
936572524 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik lakirano
936572524 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik lakirano
936572524 Prekidač, križni, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Tipka za višepolni prekidač - isklopni prekidač 2 - polni sa natpisom "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
936522501 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat
936522501 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat
936522501 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, smeđa mat 10 kom. na zahtjev
936522505 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat
936522505 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat
936522505 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, antracit mat 10 kom. na zahtjev
936522507 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna
936522507 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna
936522507 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, siva sjajna 10 kom. na zahtjev
936522509 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
936522509 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
936522509 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
936522510 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna
936522510 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna
936522510 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
936522568 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
936522568 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
936522568 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
936522524 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakiran
936522524 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakiran
936522524 Prekidač, 2-polni, sa natpisom "0", Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakiran 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Tipka za višepolni prekidač - kontrolni isklopni prekidač 2 - polni sa natpisom "0" i indikacijom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
937522501 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa m
937522501 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa m
937522501 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, smeđa m 10 kom. na zahtjev
937522505 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, antracit
937522505 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, antracit
937522505 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, antracit 10 kom. na zahtjev
937522507 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, siva sj
937522507 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, siva sj
937522507 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, siva sj 10 kom. na zahtjev
937522509 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, p.bijela
937522509 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, p.bijela
937522509 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, p.bijela 10 kom. na zahtjev
937522510 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, crna sj
937522510 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, crna sj
937522510 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, crna sj 10 kom. na zahtjev
937522568 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, hrom mat
937522568 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, hrom mat
937522568 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, hrom mat 10 kom. na zahtjev
937522524 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, n.čelik
937522524 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, n.čelik
937522524 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa natpisom "O" i ind, Integro Flow/Pure, n.čelik 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Tipka za višepolni prekidač - kontrolni isklopni prekidač 2 - polni sa natpisom "0", 12 V - indikacija - kontrolna LED

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
937622531 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, smeđa m
937622531 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, smeđa m
937622531 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, smeđa m 10 kom. na zahtjev
937622535 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, antracit
937622535 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, antracit
937622535 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, antracit 10 kom. na zahtjev
937622539 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, p.bijela
937622539 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, p.bijela
937622539 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, p.bijela 10 kom. na zahtjev
937622510 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, crna sj
937622510 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, crna sj
937622510 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, crna sj 10 kom. na zahtjev
937622568 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, hrom mat
937622568 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, hrom mat
937622568 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, hrom mat 10 kom. na zahtjev
937622524 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, n.čelik
937622524 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, n.čelik
937622524 Prekidač, kontrolni, 2-polni, sa nat. "O" i ind LED, Integro Flow/Pure, n.čelik 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (1)

Serijski prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
936552501 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat
936552501 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat
936552501 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, smeđa mat 10 kom. na zahtjev
936552505 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, antracit m
936552505 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, antracit m
936552505 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, antracit m 10 kom. na zahtjev
936552507 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, siva sjajna
936552507 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, siva sjajna
936552507 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, siva sjajna 10 kom. na zahtjev
936552509 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela sj
936552509 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela sj
936552509 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela sj 10 kom. na zahtjev
936552510 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, crna sjajna
936552510 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, crna sjajna
936552510 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
936552568 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, hrom
936552568 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, hrom
936552568 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, hrom 10 kom. na zahtjev
936552524 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
936552524 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
936552524 Prekidač, serijski, sa odvojenim ulaznim klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Taster, k.o. - vijčane stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
936712501 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, smeđa mat
936712501 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, smeđa mat
936712501 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, smeđa mat 10 kom. na zahtjev
936712505 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, antracit mat
936712505 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, antracit mat
936712505 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, antracit mat 10 kom. na zahtjev
936712507 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, siva sjajna
936712507 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, siva sjajna
936712507 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, siva sjajna 10 kom. na zahtjev
936712509 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
936712509 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna
936712509 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
936712510 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, crna sjajna
936712510 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, crna sjajna
936712510 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, crna sjajna 10 kom. na zahtjev
936712568 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
936712568 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano
936712568 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
936712524 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakirano
936712524 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakirano
936712524 Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, nehrđajući čelik, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)

Taster, k.o. sa osvjetljenjem - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
937722501 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, smeđa mat
937722501 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, smeđa mat
937722501 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, smeđa mat 10 kom. na zahtjev
937722505 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, antracit mat
937722505 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, antracit mat
937722505 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, antracit mat 10 kom. na zahtjev
937722507 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, siva sjajna
937722507 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, siva sjajna
937722507 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, siva sjajna 10 kom. na zahtjev
937722509 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, p.bijela sjajna
937722509 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, p.bijela sjajna
937722509 Taster, 1NO, sa osvjetljenjem i indikacijom, Integro Flow/Pure, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev

Taster serijski, 2 k.o., zajednička ulazna stezaljka

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
936752501 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, smeđa m
936752501 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, smeđa m
936752501 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, smeđa m 10 kom. na zahtjev
936752505 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, antracit
936752505 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, antracit
936752505 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, antracit 10 kom. na zahtjev
936752507 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, siva sjaj
936752507 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, siva sjaj
936752507 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, siva sjaj 10 kom. na zahtjev
936752509 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela
936752509 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela
936752509 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, p.bijela 10 kom. na zahtjev
936752510 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, crna sjaj
936752510 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, crna sjaj
936752510 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, crna sjaj 10 kom. na zahtjev
936752568 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, hrom mat
936752568 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, hrom mat
936752568 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, hrom mat 10 kom. na zahtjev
936752524 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
936752524 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik
936752524 Taster, serijski, 2NO, sa zajedničnim ulaz.klemama, Integro Flow/Pure, n.čelik 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (2)
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.