Novi kontakteri
Nove motorne zaštitne sklopke
 

Tropolni i četveropolni kontakteri od 7 do 170 A u AC-3 sa pripadajućim bimetalnim zaštitnim relejima
Posebna izvedba kontaktera za primjenu u rasvjeti i NA-zaštitni relej
Nova serija motorno zaštitnih sklopki do 63A

Kontakteri
3-polni i 4-polni

Tropolni i četveropolni kontakteri za upravljački napon 230 V AC, 24 V AC i 24 V DC.
Kontakteri 3P do 38 A kod AC-3
Kontakteri 3P + 1NO i 3P + 1NC od 7 do 38 A za upravljačke napone 230 V AC, 24 V AC i 24 V DC.

Kontakteri 3P od 40 A kod AC-3
Kontakteri 3P od 40 do 170 A za upravljačke napone 230 V AC, 24 V AC i 24 V DC. Za kontaktere od 80 A i više montaža na DIN šinu nije moguća.

Kontakteri 4P od 22 A kod AC-1
Kontakteri 4P i 4P + 1NO od 22 do 200 A za upravljački napon 230 V AC kod AC-1, od 22 do 80 A za upravljački napon 24 V AC i 24 V DC. Za kontaktere od 125 A i više montaža na DIN šinu nije moguća.

Pomoćni kontakti
za prednju montažu

Pomoćni kontakti, 1 NO + 1 NC, 2 NO + 2 NC, 4 NO i 4NC.

Adapteri
za povezivanje

Adapteri za povezivanje tropolnih kontaktera:
- od 7 do 15,5 A - EVA801
- od 18 do 38 A - EVA802

RC prigušnice -
Ograničenje prenapona

Ograničenje prenapona za našu seriju kontaktera EV007xxC do EV03810D.

Adapter za povezivanje
sa motornom sklopkom

Povezivanje sa Hager motorno zaštitinim sklopkama MM52xN.

Preuzmite brošuru

Novi kontakteri 2023
Novi kontakteri, nove motorno zaštitne sklopke.
PDF 1,3 MB

Newsletter

Pretplatite se na naš newsletter.

Naš newsletter će vas informisati o dešavanjima, novim proizvodima, rješenjima i servisima.