• Kontakt
    Naš tim Hager d.o.o.
    Saznajte ko su kontakt osobe za vaše tržište - pronađite naše lokacije ili pretplatite se na naš newsletter.

Hager Grupa kupila njemačku firmu specijaliziranu za skladištenje energije E3/DC

Kupujući E3/DC GmbH, kompaniju sa sjedištem u Osnabrucku, specijalizovanu za upravljanje i skladištenje energije, Hager Grupacija je stekla kompetentnost za snabdjevanje enegijom koje je orjentisano ka budućnosti. Kupovni ugovor između Hager Grupacije i prijašnjeg vlasnika EWE AG je potpisan 12 decembra 2017. godine. S obzirom da ugovor mora odobriti njemačka konkurencijska komisija,, kupovina će biti na snazi od prvog januara 2018. godine.


E3 DC logo
„E3 DC skladišni sistemi savršeno komplementiraju našoj ponudi upravljanja energijom“, objasnio je generalni direktor Hager Grupacije, Daniel Hager.

Hager Grupacija već razvija i proizvodi neke od ključnih elemenata potrebnih za upravljanje energijom, kao što su razvodni ormari, punjači za električna vozila kao i kontrolne uređaje i softwere.

„Ovi E3/DC sistemi za skladištenje energije postaju standard u sve većem broju stambenih i komercijalnih zgrada", dodao je direktor Hager. Kao snabdjevači globalnim rješenjima, sada ćemo biti u mogućnosti da u budućnosti našim klijentima ponudimo kompletan i pouzdan sistem.

Globalna rješenja iz istog izvora

Sa E3/DC sistemima za skladištenje energije, korisnici će imati beneficije od velikog stupnja nezavisnosti od električne mreže i time dobiti pouzdaniji dotok energije i bolji pregled troškova.

Samo-proizvodena energija , kao energija iz fotovoltaičnih instlacija, se može pohraniti u zavisnosti od ponude i potražnje što omogućava korisnicima da sastave optimalni miks energije.

Također E3/D3 nudi nešto što njegovi konkurenti ne. Za razliku od uobičajene prakse u kojoj instaleri moraju kupiti i instalirati baterije, konvertere, solarne invertere i kontrolne jedinice odvojeno – E3/D3 omogućava „ključ u ruke“ rješenje iz jednog izvora sa desetogodišnjom garancijom.

„Trenutni ali i budući poslovni i privatni partneri bi trebali pozdraviti i sa odobravanjem prihvatiti kupovinu naše kompanije od strane Hager Grupacije“, rekao je Dr. Andreas Piepenbrink, direktor i suosnivač E3/DC kompanije. Pristupajući Hager Grupaciji, E3/DC će znatno uvećati šanse za razvoj, a s druge strane kupovina od strane Hager Grupacije će kompaniji omogućiti prostor da klijentima u budućnosti ponudi koordinisan sistem upravljanja i skladištenja energije. Svako ko želi isplativo i ekološki obazrivo snabdijevanje energije će u Hager Grupaciji naći pouzdanog partnera.