Sabirni kanali / pokrivne kape

Sabirni kanali / pokrivne kape pregled (PDF)
Fluidni prelazi su elegantni, posebno kada se radi o tačci ulaza kablova u razvodni ormar. Sa pokrivnom kapom onemogućavate ulazak prljavštine, prašine i mehaničke radnje koje mogu ugroziti stabilan rad sistema.
Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.