Prekidač / taster, izmjenični/križni

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Izmjenični/križni prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
303650 Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak
3037 Prekidač, križni 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev

Kontrolni - izmjenični prekidač (2 artikla)

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak
3036 Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva
1675 Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva 10 kom. na zahtjev
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela
1686 LED-lampica, modul umetak, bijela 10 kom. na zahtjev

Taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt
5031 Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 10 kom. na zahtjev
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips
503150 Taster, NO kontakt za montažu u rigips 10 kom. na zahtjev
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli
5036 Taster, izmjenični, jezgro, osvjetljen, bijeli 10 kom. na zahtjev
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta
503101 Taster, NO kontakt sa 2 signalna kontakta 10 kom. na zahtjev
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama
503203 Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač / taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16208982 Tipka, S.1, bijela sjajna
16208982 Tipka, S.1, bijela sjajna
16208982 Tipka, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16208989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16208989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16208989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16201909 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
16201909 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
16201909 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat 10 kom. na zahtjev
16201606 Tipka, B.3/B.7, antracit mat
16201606 Tipka, B.3/B.7, antracit mat
16201606 Tipka, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16201404 Tipka, B.7, aluminij mat, lakirano
16201404 Tipka, B.7, aluminij mat, lakirano
16201404 Tipka, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
15701909 Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15701909 Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15701909 Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
15701606 Tipka, na vijak, B.3/B.7, antracit mat
15701606 Tipka, na vijak, B.3/B.7, antracit mat
15701606 Tipka, na vijak, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
15701404 Tipka, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
15701404 Tipka, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
15701404 Tipka, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Tipka za prekidač / taster - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16268982 Tipka, sa poljem za natpis, S.1, bijela sjajna
16268982 Tipka, sa poljem za natpis, S.1, bijela sjajna
16268982 Tipka, sa poljem za natpis, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16268989 Tipka, sa poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16268989 Tipka, sa poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16268989 Tipka, sa poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16261909 Tipka, sa poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16261909 Tipka, sa poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16261909 Tipka, sa poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16261606 Tipka, sa poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
16261606 Tipka, sa poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
16261606 Tipka, sa poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16261404 Tipka, sa poljem za natpis, B.7, aluminij mat
16261404 Tipka, sa poljem za natpis, B.7, aluminij mat
16261404 Tipka, sa poljem za natpis, B.7, aluminij mat 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač/taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16218982 Tipka, sa 5 simbola, S.1, bijela sjajna
16218982 Tipka, sa 5 simbola, S.1, bijela sjajna
16218982 Tipka, sa 5 simbola, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16218989 Tipka, sa 5.simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16218989 Tipka, sa 5.simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16218989 Tipka, sa 5.simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16211909 Tipka, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16211909 Tipka, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16211909 Tipka, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16211606 Tipka, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat
16211606 Tipka, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat
16211606 Tipka, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16211404 Tipka, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat
16211404 Tipka, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat
16211404 Tipka, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat 10 kom. na zahtjev
15721909 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15721909 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15721909 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
15721606 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat
15721606 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat
15721606 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
15721404 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat, lakirano
15721404 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat, lakirano
15721404 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Tipka za prekidač / taster - indikacija - polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16288982 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, S.1, bijela sjajna
16288982 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, S.1, bijela sjajna
16288982 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16288989 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
16288989 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
16288989 Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16281909 Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16281909 Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16281909 Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev
16281606 Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
16281606 Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
16281606 Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16281404 Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano
16281404 Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano
16281404 Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka za prekidač / taster - indikacija - veliko polje za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16968982 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1, bijela sjajna
16968982 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1, bijela sjajna
16968982 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16968989 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
16968989 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
16968989 Tipka, s indikacijom i poljem za natpis , S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16961909 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16961909 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
16961909 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev
16961606 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
16961606 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
16961606 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16961404 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano
16961404 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano
16961404 Tipka, sa 5 simbola, sa velikim poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Tipka na vijak

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
15701909 Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15701909 Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15701909 Tipka, na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev

Tipka na vijak - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
15721909 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15721909 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15721909 Tipka, na vijak, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev

Isklopni prekidač 2 - polni 10 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3031 Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V
3032 Prekidač uklj/isklj, 2-pol, PŽ 10AX/250V 10 kom. na zahtjev

Isklopni prekidač 2 - polni 16 AX

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303212
303212
303212 10 kom. na zahtjev

Tipka za višepolne prekidače - simbol "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16228982 Tipka, sa natpisom "0", S.1, bijela sjajna
16228982 Tipka, sa natpisom "0", S.1, bijela sjajna
16228982 Tipka, sa natpisom "0", S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16228989 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16228989 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16228989 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16221909 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16221909 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16221909 Tipka, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16221606 Tipka, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
16221606 Tipka, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
16221606 Tipka, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16221404 Tipka, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
16221404 Tipka, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
16221404 Tipka, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
15731909 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15731909 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15731909 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
15731606 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
15731606 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
15731606 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
15731404 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
15731404 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
15731404 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Tipka za višepolne prekidače - indikacija - simbol "0"

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16248982 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1, bijela sjajna
16248982 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1, bijela sjajna
16248982 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16248989 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16248989 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16248989 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16241909 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16241909 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16241909 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16241606 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
16241606 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat
16241606 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16241404 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
16241404 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano
16241404 Tipka, sa indikacijom i natpisom "0", B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
15771909 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7. p.bijela mat
15771909 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7. p.bijela mat
15771909 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7. p.bijela mat 10 kom. na zahtjev
15771606 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", B.3/B.7. antracit mat
15771606 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", B.3/B.7. antracit mat
15771606 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", B.3/B.7. antracit mat 10 kom. na zahtjev
15771404 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", B.7. aluminij mat, lakirano
15771404 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", B.7. aluminij mat, lakirano
15771404 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", B.7. aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Tipka za višepolne prekidače - natpis "0", na vijak

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
15731909 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15731909 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15731909 Tipka, na vijak, sa natpisom "0", S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev

Tipka za višepolne prekidače - indikacija - natpis "0", na vijak

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
15771909 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7. p.bijela mat
15771909 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7. p.bijela mat
15771909 Tipka, na vijak, s indikacijom i natpisom "0", S.1/B.3/B.7. p.bijela mat 10 kom. na zahtjev

Serijski prekidač

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak
3035 Prekidač, serijski PŽ 10AX/250V, modularni umetak 10 kom. na zahtjev
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
303550 Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro 10 kom. na zahtjev

Izmjenični prekidač - dupli, odvojene ulazne stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama
303808 Prekidač, dupli, izmjenični, 10Ax/250V, jezgro sa odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Serijski taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term
5035 Taster, serijski 10A/250V, PŽ, jezgro, 2 NO kontakta sa zajedničkim ulaznim term 10 kom. na zahtjev
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503501 Taster, serijski, NO i NC, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V
503503 Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 10 kom. na zahtjev

Taster serijski, 2 kontakta preklopna

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama
503808 Taster, serijski, sa 2 izmjenična kontakta i odvojenim ulaznim klemama 10 kom. na zahtjev

Grupni serijski taster, 4 k.o., zajednička ulazna stezaljka - "0" položaj

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj
503404 Taster, grupni, 4 NO, zajednička ulazna klema, neutralni položaj 10 kom. na zahtjev

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16238982 Tipke, S.1, bijela sjajna
16238982 Tipke, S.1, bijela sjajna
16238982 Tipke, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16238989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16238989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16238989 Tipka, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16231909 Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16231909 Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16231909 Tipke, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16231606 Tipke, B.3/B.7, antracit mat
16231606 Tipke, B.3/B.7, antracit mat
16231606 Tipke, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16231404 Tipke, B.7, aluminij mat
16231404 Tipke, B.7, aluminij mat
16231404 Tipke, B.7, aluminij mat 10 kom. na zahtjev
15711909 Tipke na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15711909 Tipke na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
15711909 Tipke na vijak, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
15711606 Tipke, na vijak, B.3/B.7, antracit mat
15711606 Tipke, na vijak, B.3/B.7, antracit mat
15711606 Tipke, na vijak, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
15711404 Tipke, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
15711404 Tipke, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano
15711404 Tipke, na vijak, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Tipka 2 - struka za serijski prekidač/-taster - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16278982 Tipke, sa indikacijom, S.1, bijela sjajna
16278982 Tipke, sa indikacijom, S.1, bijela sjajna
16278982 Tipke, sa indikacijom, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16278989 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16278989 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16278989 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16271909 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16271909 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika
16271909 Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika 10 kom. na zahtjev
16271606 Tipke, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit mat
16271606 Tipke, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit mat
16271606 Tipke, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16271404 Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat
16271404 Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat
16271404 Tipke, sa indikacijom, B.7, aluminij mat 10 kom. na zahtjev

Prekidač na tipke 3 x 1 polni isklopni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16651606 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, antracit mat
16651606 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, antracit mat
16651606 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16651404 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
16651404 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano
16651404 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
16658989 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16658989 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna
16658989 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16658982 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, krem bijela sjajna
16658982 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, krem bijela sjajna
16658982 Tipka za trostruki prekidač, S.1/B.3/B.7, krem bijela sjajna 10 kom. na zahtjev

Potezni prekidač isklopni/preklopni

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
3966 Prekidač, potezni, univerzalni 10AX 10 kom. na zahtjev

Potezni taster, izmjenični sa odvojenim signalnim kontaktom

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete
395619 Taster, potezni, izmjenični, 10Ax, sa odvojenim sig. kontaktom, kontrola rasvjete 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča za potezni prekidač / - taster

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
11468982 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, bijela sjajna
11468982 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, bijela sjajna
11468982 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
11468989 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, polarna bijela sjajna
11468989 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, polarna bijela sjajna
11468989 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1, polarna bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
11461909 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
11461909 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat
11461909 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat 10 kom. na zahtjev
11461606 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.3/B.7, antracit mat
11461606 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.3/B.7, antracit mat
11461606 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
11461404 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.7, aluminij mat, lakirano
11461404 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.7, aluminij mat, lakirano
11461404 Centralna ploča za potezni prekidač/taster, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični na ključ 2-polni za cilindar bravice

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
382610 Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro 10 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični na ključ za cilindar sa uzemljenjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
383620 Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Taster na ključ za cilindar sa uzemljenjem

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
385620 Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča za prekidač/taster na ključ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
15078982 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1, bijela sjajna
15078982 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1, bijela sjajna
15078982 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1, bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
15078989 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
15078989 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
15078989 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
15071909 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
15071909 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
15071909 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat 10 kom. na zahtjev
15071606 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.3/B.7, antracit mat
15071606 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.3/B.7, antracit mat
15071606 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.3/B.7, antracit mat 10 kom. na zahtjev
15071404 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano
15071404 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano
15071404 Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.