Quadro plus kučište

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Filteri proizvoda

Gornji i donji dio

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN018E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x400 mm
FN018E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x400 mm
FN018E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x400 mm 1 kom. na zahtjev
FN021E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x400 mm
FN021E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x400 mm
FN021E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x400 mm 1 kom. na zahtjev
FN023E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x400 mm
FN023E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x400 mm
FN023E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x400 mm 1 kom. na zahtjev
FN024E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 1000x400 mm
FN024E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 1000x400 mm
FN024E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 1000x400 mm 1 kom. na zahtjev
FN020E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x600 mm
FN020E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x600 mm
FN020E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN029E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x600 mm
FN029E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x600 mm
FN029E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN031E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x600 mm
FN031E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x600 mm
FN031E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN032E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 1000x600 mm
FN032E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 1000x600 mm
FN032E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 1000x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN022E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x800 mm
FN022E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x800 mm
FN022E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 450x800 mm 1 kom. na zahtjev
FN013E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x800 mm
FN013E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x800 mm
FN013E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x800 mm 1 kom. na zahtjev
FN017E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x800 mm
FN017E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x800 mm
FN017E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 900x800 mm 1 kom. na zahtjev
FN037E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 1000x800 mm
FN037E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 1000x800 mm
FN037E Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 1000x800 mm 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (7)

Postolje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN438E Postolje, Quadro, 400x400 mm, V100 mm
FN438E Postolje, Quadro, 400x400 mm, V100 mm
FN438E Postolje, Quadro, 400x400 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN441E Postolje, Quadro, 700x400 mm, V100 mm
FN441E Postolje, Quadro, 700x400 mm, V100 mm
FN441E Postolje, Quadro, 700x400 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN443E Postolje, Quadro, 900x400 mm, V100 mm
FN443E Postolje, Quadro, 900x400 mm, V100 mm
FN443E Postolje, Quadro, 900x400 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN444E Postolje, Quadro, 1000x400 mm, V100 mm
FN444E Postolje, Quadro, 1000x400 mm, V100 mm
FN444E Postolje, Quadro, 1000x400 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN440E Postolje, Quadro, 400x600 mm, V100 mm
FN440E Postolje, Quadro, 400x600 mm, V100 mm
FN440E Postolje, Quadro, 400x600 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN451E Postolje, Quadro, 700x600 mm, V100 mm
FN451E Postolje, Quadro, 700x600 mm, V100 mm
FN451E Postolje, Quadro, 700x600 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN453E Postolje, Quadro, 900x600 mm, V100 mm
FN453E Postolje, Quadro, 900x600 mm, V100 mm
FN453E Postolje, Quadro, 900x600 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN454E Postolje, Quadro, 1000x600 mm, V100 mm
FN454E Postolje, Quadro, 1000x600 mm, V100 mm
FN454E Postolje, Quadro, 1000x600 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN442E Postolje, Quadro, 400x800 mm, V100 mm
FN442E Postolje, Quadro, 400x800 mm, V100 mm
FN442E Postolje, Quadro, 400x800 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN433E Postolje, Quadro, 700x800 mm, V100 mm
FN433E Postolje, Quadro, 700x800 mm, V100 mm
FN433E Postolje, Quadro, 700x800 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN437E Postolje, Quadro, 900x800 mm, V100 mm
FN437E Postolje, Quadro, 900x800 mm, V100 mm
FN437E Postolje, Quadro, 900x800 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
FN459E Postolje, Quadro, 1000x800 mm, V100 mm
FN459E Postolje, Quadro, 1000x800 mm, V100 mm
FN459E Postolje, Quadro, 1000x800 mm, V100 mm 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (7)

Ugaoni stub

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN046E Šine, konstrukcije, quadro+, 1900mm, 4 komada
FN046E Šine, konstrukcije, quadro+, 1900mm, 4 komada
FN046E Šine, konstrukcije, quadro+, 1900mm, 4 komada 1 kom. na zahtjev
FN047E Šine, konstrukcije, quadro+, 2100mm, 4 komada
FN047E Šine, konstrukcije, quadro+, 2100mm, 4 komada
FN047E Šine, konstrukcije, quadro+, 2100mm, 4 komada 1 kom. na zahtjev

Razdvajanje vertikalno

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN286E Šine, konstrukcije, Quadro+, 1900 mm, vertikalne
FN286E Šine, konstrukcije, Quadro+, 1900 mm, vertikalne
FN286E Šine, konstrukcije, Quadro+, 1900 mm, vertikalne 1 kom. na zahtjev
FN287E Šine, konstrukcije, Quadro+, 2100 mm, vertikalne
FN287E Šine, konstrukcije, Quadro+, 2100 mm, vertikalne
FN287E Šine, konstrukcije, Quadro+, 2100 mm, vertikalne 1 kom. na zahtjev

Razdvajanje horizontalno

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN289E Šine, konstrukcije, Quadro+, 400 mm, horizontalne
FN289E Šine, konstrukcije, Quadro+, 400 mm, horizontalne
FN289E Šine, konstrukcije, Quadro+, 400 mm, horizontalne 1 kom. na zahtjev
FN291E Šine, konstrukcije, Quadro+, 1900 mm, horizontalne
FN291E Šine, konstrukcije, Quadro+, 1900 mm, horizontalne
FN291E Šine, konstrukcije, Quadro+, 1900 mm, horizontalne 1 kom. na zahtjev
FN292E Šine, konstrukcije, Quadro+, 2100 mm, horizontalne
FN292E Šine, konstrukcije, Quadro+, 2100 mm, horizontalne
FN292E Šine, konstrukcije, Quadro+, 2100 mm, horizontalne 1 kom. na zahtjev

Šina za pričvršćivanje, komplet 1800mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN696E Šine, konstrukcije, prednje, Quadro+, 1900 mm
FN696E Šine, konstrukcije, prednje, Quadro+, 1900 mm
FN696E Šine, konstrukcije, prednje, Quadro+, 1900 mm 1 kom. na zahtjev

Šina za pričvršćivanje, komplet 1600mm

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN896E Šine, konstrukcije, funkcionalne, Quadro+, 1600 mm, 2 komada
FN896E Šine, konstrukcije, funkcionalne, Quadro+, 1600 mm, 2 komada
FN896E Šine, konstrukcije, funkcionalne, Quadro+, 1600 mm, 2 komada 1 kom. na zahtjev

Uvodnica kabla, zatvorena

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN078E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 450X400 mm
FN078E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 450X400 mm
FN078E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 450X400 mm 1 kom. na zahtjev
FN081E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 700X400 mm
FN081E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 700X400 mm
FN081E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 700X400 mm 1 kom. na zahtjev
FN083E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X400 mm
FN083E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X400 mm
FN083E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X400 mm 1 kom. na zahtjev
FN084E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 1000X400 mm
FN084E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 1000X400 mm
FN084E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 1000X400 mm 1 kom. na zahtjev
FN080E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 450X600 mm
FN080E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 450X600 mm
FN080E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 450X600 mm 1 kom. na zahtjev
FN089E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x600 mm
FN089E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x600 mm
FN089E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN091E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 900x600 mm
FN091E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 900x600 mm
FN091E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 900x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN092E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 1000x600 mm
FN092E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 1000x600 mm
FN092E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 1000x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN082E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 450X800 mm
FN082E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 450X800 mm
FN082E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 450X800 mm 1 kom. na zahtjev
FN073E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 700X800 mm
FN073E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 700X800 mm
FN073E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 700X800 mm 1 kom. na zahtjev
FN077E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X800 mm
FN077E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X800 mm
FN077E Ploča, Quadro+, gornja/donja, 900X800 mm 1 kom. na zahtjev
FN121E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 1000x800 mm
FN121E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 1000x800 mm
FN121E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 1000x800 mm 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (7)

Uvodnica kabla, otvorena

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN098E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 450x400 mm 1 kom. na zahtjev
FN101E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x400 mm
FN101E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x400 mm
FN101E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x400 mm 1 kom. na zahtjev
FN103E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 900x400 mm 1 kom. na zahtjev
FN104E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 1000x400 mm 1 kom. na zahtjev
FN100E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 450x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN109E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x600 mm
FN109E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x600 mm
FN109E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN111E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 900x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN112E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 1000x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN102E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 450x800 mm 1 kom. na zahtjev
FN093E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x800 mm 1 kom. na zahtjev
FN097E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 900x800 mm 1 kom. na zahtjev
FN117E Panel, za ulaz kablova, Quadro, 1000x800 mm 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (7)

Puna vrata

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN546E
FN546E
FN546E 1 kom. na zahtjev
FN506E
FN506E
FN506E 1 kom. na zahtjev
FN266E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x1900 mm
FN266E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x1900 mm
FN266E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN206E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x1900 mm
FN206E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x1900 mm
FN206E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN547E
FN547E
FN547E 1 kom. na zahtjev
FN527E
FN527E
FN527E 1 kom. na zahtjev
FN507E
FN507E
FN507E 1 kom. na zahtjev
FN701E
FN701E
FN701E 1 kom. na zahtjev
FN711E
FN711E
FN711E 1 kom. na zahtjev
FN526E
FN526E
FN526E 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (5)

Prozirna vrata

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN510E
FN510E
FN510E 1 kom. na zahtjev
FN516E
FN516E
FN516E 1 kom. na zahtjev
FN266E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x1900 mm
FN266E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x1900 mm
FN266E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN206E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x1900 mm
FN206E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x1900 mm
FN206E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN511E
FN511E
FN511E 1 kom. na zahtjev
FN517E
FN517E
FN517E 1 kom. na zahtjev
FN537E Vrata, Quadro+, prozirna, 2100x900 mm
FN537E Vrata, Quadro+, prozirna, 2100x900 mm
FN537E Vrata, Quadro+, prozirna, 2100x900 mm 1 kom. na zahtjev
FN536E
FN536E
FN536E 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Prednja i zadnja ploča

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN266E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x1900 mm
FN266E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x1900 mm
FN266E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN206E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x1900 mm
FN206E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x1900 mm
FN206E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN216E Panel, prednji i leđni, Quadro, 470x1900 mm
FN216E Panel, prednji i leđni, Quadro, 470x1900 mm
FN216E Panel, prednji i leđni, Quadro, 470x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN276E Panel, prednji i leđni, Quadro, 700x1900 mm
FN276E Panel, prednji i leđni, Quadro, 700x1900 mm
FN276E Panel, prednji i leđni, Quadro, 700x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN296E Leđni panel, Quadro, 900x1900 mm
FN296E Leđni panel, Quadro, 900x1900 mm
FN296E Leđni panel, Quadro, 900x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN246E Panel, prednji i leđni, Quadro, 1000x1900 mm
FN246E Panel, prednji i leđni, Quadro, 1000x1900 mm
FN246E Panel, prednji i leđni, Quadro, 1000x1900 mm 1 kom. na zahtjev
FN217E Panel, prednji i leđni, Quadro, 400x2100 mm
FN217E Panel, prednji i leđni, Quadro, 400x2100 mm
FN217E Panel, prednji i leđni, Quadro, 400x2100 mm 1 kom. na zahtjev
FN267E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x2100 mm
FN267E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x2100 mm
FN267E Panel, prednji i leđni, Quadro, 200x2100 mm 1 kom. na zahtjev
FN277E Panel, prednji i leđni, Quadro, 700x2100 mm
FN277E Panel, prednji i leđni, Quadro, 700x2100 mm
FN277E Panel, prednji i leđni, Quadro, 700x2100 mm 1 kom. na zahtjev
FN297E Leđni panel, Quadro, 900x2100 mm
FN297E Leđni panel, Quadro, 900x2100 mm
FN297E Leđni panel, Quadro, 900x2100 mm 1 kom. na zahtjev
FN207E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x2100 mm
FN207E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x2100 mm
FN207E Panel, prednji i leđni, Quadro, 300x2100 mm 1 kom. na zahtjev
FN247E Panel, prednji i leđni, Quadro, 1000x2100 mm
FN247E Panel, prednji i leđni, Quadro, 1000x2100 mm
FN247E Panel, prednji i leđni, Quadro, 1000x2100 mm 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (7)

Bočni panel

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN356E Bočni panel, Quadro+, 1900x400 mm
FN356E Bočni panel, Quadro+, 1900x400 mm
FN356E Bočni panel, Quadro+, 1900x400 mm 1 kom. na zahtjev
FN366E Bočni panel, Quadro+, 1900x600 mm
FN366E Bočni panel, Quadro+, 1900x600 mm
FN366E Bočni panel, Quadro+, 1900x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN376E Bočni panel, Quadro+, 1900x800 mm
FN376E Bočni panel, Quadro+, 1900x800 mm
FN376E Bočni panel, Quadro+, 1900x800 mm 1 kom. na zahtjev
FN367E Bočni panel, Quadro+, 2100x600 mm
FN367E Bočni panel, Quadro+, 2100x600 mm
FN367E Bočni panel, Quadro+, 2100x600 mm 1 kom. na zahtjev
FN377E Bočni panel, Quadro+, 2100x800 mm
FN377E Bočni panel, Quadro+, 2100x800 mm
FN377E Bočni panel, Quadro+, 2100x800 mm 1 kom. na zahtjev
FN407E
FN407E
FN407E 1 kom. na zahtjev
FN427E
FN427E
FN427E 1 kom. na zahtjev
FN357E Bočni panel, Quadro+, 2100x400 mm
FN357E Bočni panel, Quadro+, 2100x400 mm
FN357E Bočni panel, Quadro+, 2100x400 mm 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (3)

Poklopna ploča

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
FN942E Poklopac, Quadro+, 400 mm
FN942E Poklopac, Quadro+, 400 mm
FN942E Poklopac, Quadro+, 400 mm 1 kom. na zahtjev
FN943E Poklopac, Quadro+, 600 mm
FN943E Poklopac, Quadro+, 600 mm
FN943E Poklopac, Quadro+, 600 mm 1 kom. na zahtjev
FN944E Poklopac, Quadro+, 800 mm
FN944E Poklopac, Quadro+, 800 mm
FN944E Poklopac, Quadro+, 800 mm 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.