Hotelska primjena

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Relej - prekidač sa centralnom pločom za hotelsku karticu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16417119 Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, K.1/K.5, p.bijela sjajna
16417119 Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, K.1/K.5, p.bijela sjajna
16417119 Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, K.1/K.5, p.bijela sjajna 1 kom. na zahtjev
16417116 Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, K.1/K.5, antracit mat
16417116 Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, K.1/K.5, antracit mat
16417116 Odlagač hotelske kartice, relejni sa cent.pločom, K.1/K.5, antracit mat 1 kom. na zahtjev

Taster za hotelsku karticu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
505102 Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
505102 Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
505102 Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice 10 kom. na zahtjev
505601 Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice
505601 Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice
505601 Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice 10 kom. na zahtjev
505103 Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
505103 Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice
505103 Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice 10 kom. na zahtjev
505201 Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice
505201 Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice
505201 Taster, jezgro, NO i NC, za hotelski odlagač kartice 10 kom. na zahtjev

Centralna ploča sa simbolom za taster hotelske kartice - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
16417109 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, p.bijela sjajna
16417109 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, p.bijela sjajna
16417109 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, p.bijela sjajna 10 kom. na zahtjev
16417106 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, antracit mat
16417106 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, antracit mat
16417106 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, antracit mat 10 kom. na zahtjev
16417103 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, aluminij mat
16417103 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, aluminij mat
16417103 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, aluminij mat 10 kom. na zahtjev
16417104 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, n.čelik mat
16417104 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, n.čelik mat
16417104 Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, n.čelik mat 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.