Utičnica ŠUKO

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47157003 Utičnica, ŠUKO, ubodna. K.5, aluminij, aluminij eloksiran
47157003 Utičnica, ŠUKO, ubodna. K.5, aluminij, aluminij eloksiran
47157003 Utičnica, ŠUKO, ubodna. K.5, aluminij, aluminij eloksiran 10 kom. na zahtjev
47157004 Utičnica, ŠUKO, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
47157004 Utičnica, ŠUKO, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
47157004 Utičnica, ŠUKO, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - sa zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47357003 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
47357003 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
47357003 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.5, aluminij, aluminij eloksiran 10 kom. na zahtjev
47357004 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik, metal mat površina
47357004 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik, metal mat površina
47357004 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik, metal mat površina 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - vijčane stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
41157003 Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
41157003 Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
41157003 Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.5, aluminij, aluminij eloksiran 10 kom. na zahtjev
41157004 Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
41157004 Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina
41157004 Utičnica, ŠUKO, na vijak, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - sa zaštitom za djecu - vijčane stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
41357003 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, aluminij
41357003 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, aluminij
41357003 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, aluminij 10 kom. na zahtjev
41357004 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik
41357004 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik
41357004 Utičnica, ŠUKO, na vijak, sa zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - sa poljem za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47397003 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.5, aluminij mat, lakirano
47397003 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.5, aluminij mat, lakirano
47397003 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.5, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
47397004 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
47397004 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
47397004 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - sa poljem za natpis - zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47387003 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.5, aluminij mat
47387003 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.5, aluminij mat
47387003 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.5, aluminij mat 10 kom. na zahtjev
47387004 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.5, n.čelik mat
47387004 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.5, n.čelik mat
47387004 Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu i poljem za natpis, K.5, n.čelik mat 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO 45° - sa poljem za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47287103 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, K.5, aluminij mat, lakirano
47287103 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, K.5, aluminij mat, lakirano
47287103 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, K.5, aluminij mat, lakirano 10 kom. na zahtjev
47287104 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
47287104 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
47287104 Utičnica, ŠUKO, okretno za 45°, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa LED svjetlom za orjentaciju - zaštitom za djecu - vijčane stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
41097003 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.5, aluminij, lakirano
41097003 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.5, aluminij, lakirano
41097003 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.5, aluminij, lakirano 10 kom. na zahtjev
41097004 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.5, nehrđajući čelik, lakiran
41097004 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.5, nehrđajući čelik, lakiran
41097004 Utičnica, ŠUKO, sa LED orijentacijskim svjetlom, K.5, nehrđajući čelik, lakiran 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47517103 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, aluminij, eloskiran
47517103 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, aluminij, eloskiran
47517103 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, aluminij, eloskiran 10 kom. na zahtjev
47517104 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik mat
47517104 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik mat
47517104 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik mat 10 kom. na zahtjev
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47517203 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, aluminij, eloskiran
47517203 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, aluminij, eloskiran
47517203 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, aluminij, eloskiran 10 kom. na zahtjev
47517204 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik mat
47517204 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik mat
47517204 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zaštitom za djecu, K.5, nehrđajući čelik mat 10 kom. na zahtjev
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47477103 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
47477103 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.5, aluminij, aluminij eloksiran
47477103 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.5, aluminij, aluminij eloksiran 10 kom. na zahtjev
47477104 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.5, nehrđajući čelik
47477104 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.5, nehrđajući čelik
47477104 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem i zašt.za djecu, K.5, nehrđajući čelik 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - poljem za natpis - zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47527103 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij
47527103 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij
47527103 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij 10 kom. na zahtjev
47527104 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik mat
47527104 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik mat
47527104 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik mat 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - poljem za natpis - zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47527203 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij
47527203 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij
47527203 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij 10 kom. na zahtjev
47527204 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik mat
47527204 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik mat
47527204 Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik mat 10 kom. na zahtjev
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno
10107200 Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno 1 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa poklopcem - sa poljem za natpis - zaštitom za djecu - okretna za 45°

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47487103 Utičnica, ŠUKO, sa poklop, poljem za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij
47487103 Utičnica, ŠUKO, sa poklop, poljem za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij
47487103 Utičnica, ŠUKO, sa poklop, poljem za natpis i zašt.za djecu, K.5, aluminij 10 kom. na zahtjev
47487104 Utičnica, ŠUKO, sa poklop, poljem za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik
47487104 Utičnica, ŠUKO, sa poklop, poljem za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik
47487104 Utičnica, ŠUKO, sa poklop, poljem za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - posebna primjena

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47157015 Utičnica, ŠUKO, K.1, crvena sjajna
47157015 Utičnica, ŠUKO, K.1, crvena sjajna
47157015 Utičnica, ŠUKO, K.1, crvena sjajna 10 kom. na zahtjev
47157013 Utičnica, ŠUKO, K.1, zelena sjajna
47157013 Utičnica, ŠUKO, K.1, zelena sjajna
47157013 Utičnica, ŠUKO, K.1, zelena sjajna 10 kom. na zahtjev
47157014 Utičnica, ŠUKO, K.1, narandžasta sjajna
47157014 Utičnica, ŠUKO, K.1, narandžasta sjajna
47157014 Utičnica, ŠUKO, K.1, narandžasta sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa simbolom - posebna primjena

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47157115 Utičnica, ŠUKO, natpis EDV, K.1, crvena sjajna
47157115 Utičnica, ŠUKO, natpis EDV, K.1, crvena sjajna
47157115 Utičnica, ŠUKO, natpis EDV, K.1, crvena sjajna 10 kom. na zahtjev
47157113 Utičnica, ŠUKO, natpis SV, K.1, zelena sjajna
47157113 Utičnica, ŠUKO, natpis SV, K.1, zelena sjajna
47157113 Utičnica, ŠUKO, natpis SV, K.1, zelena sjajna 10 kom. na zahtjev
47157114 Utičnica, ŠUKO, natpis ZSV, K.1, narandžasta sjajna
47157114 Utičnica, ŠUKO, natpis ZSV, K.1, narandžasta sjajna
47157114 Utičnica, ŠUKO, natpis ZSV, K.1, narandžasta sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO - sa poljem za natpis - posebna primjena

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47397015 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.1, crvena sjajna
47397015 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.1, crvena sjajna
47397015 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.1, crvena sjajna 10 kom. na zahtjev
47397013 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.1, zelena sjajna
47397013 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.1, zelena sjajna
47397013 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.1, zelena sjajna 10 kom. na zahtjev
47397014 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.1, narandžasta sjajna
47397014 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.1, narandžasta sjajna
47397014 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, K.1, narandžasta sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa simbolom - poljem za natpis - posebna primjena

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47397115 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis EDV, K.1, crvena sjajna
47397115 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis EDV, K.1, crvena sjajna
47397115 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis EDV, K.1, crvena sjajna 10 kom. na zahtjev
47397113 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis SV, K.1, zelena sjajna
47397113 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis SV, K.1, zelena sjajna
47397113 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis SV, K.1, zelena sjajna 10 kom. na zahtjev
47397114 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis ZSV, K.1, narandžasta sjajna
47397114 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis ZSV, K.1, narandžasta sjajna
47397114 Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis ZSV, K.1, narandžasta sjajna 10 kom. na zahtjev

Utičnica ŠUKO sa kontrolnom LED lampicom i simbolom - posebna primjena - poljem za natpis

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
41107115 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, crvena
41107115 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, crvena
41107115 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis EDV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, crvena 10 kom. na zahtjev
41107113 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis SV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, zelena
41107113 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis SV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, zelena
41107113 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis SV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, zelena 10 kom. na zahtjev
41107114 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, narandžansta
41107114 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, narandžansta
41107114 Utičnica, ŠUKO, kon.LED, natpis ZSV, p.za nat.i zašt.za djecu, K.1, narandžansta 10 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.