W.1 - modularni sistem

Pregled grupe proizvoda (PDF)

Umetak utičnice ŠUKO sa poklopcem NŽ/PŽ - zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
47063515
47063515
47063515 10 kom. na zahtjev
47063512
47063512
47063512 1 kom. na zahtjev

Umetak utičnice sa zaštitnim pin kontaktom i poklopcem NŽ/PŽ - zaštitom za djecu

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
6768803515
6768803515
6768803515 10 kom. na zahtjev
6768803512
6768803512
6768803512 1 kom. na zahtjev

Umetak za izmjenični-/križni prekidač PŽ/NŽ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
6130763515 Prekidač, izmjenični, jezgro sa tipkom, W.1, siva mat
6130763515 Prekidač, izmjenični, jezgro sa tipkom, W.1, siva mat
6130763515 Prekidač, izmjenični, jezgro sa tipkom, W.1, siva mat 10 kom. na zahtjev
6130763512
6130763512
6130763512 1 kom. na zahtjev
6130773515
6130773515
6130773515 10 kom. na zahtjev
6130773512
6130773512
6130773512 1 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični - umetak sa tipkom NŽ/PŽ - polje za natpis - osvijetljeno

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
30863535
30863535
30863535 10 kom. na zahtjev
30863532
30863532
30863532 1 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični - umetak sa tipkom NŽ/PŽ - osvijetljen - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
30863525
30863525
30863525 10 kom. na zahtjev
30863522
30863522
30863522 1 kom. na zahtjev

Prekidač kontrolni/izmjenični - umetak sa tipkom - NŽ/PŽ - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
30863515
30863515
30863515 10 kom. na zahtjev
30863512
30863512
30863512 1 kom. na zahtjev

Umetak tastera sa tipkama NŽ/PŽ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
50453515
50453515
50453515 10 kom. na zahtjev
50453512
50453512
50453512 1 kom. na zahtjev
50463515
50463515
50463515 10 kom. na zahtjev
50463512
50463512
50463512 1 kom. na zahtjev

Umetak tastera, izmjenični, osvjetljen, PŽ/NŽ - indikacija

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
50463525
50463525
50463525 10 kom. na zahtjev
50463522
50463522
50463522 1 kom. na zahtjev

Umetak tastera k.o. sa tipkom PŽ/NŽ - polje za natpis - osvjetljeno

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
50413515
50413515
50413515 10 kom. na zahtjev
50413512
50413512
50413512 1 kom. na zahtjev

Umetak isklopnog prekidača 2-polnog, sa tipkama i natpisom "0" i "1" NŽ/PŽ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
30423515
30423515
30423515 10 kom. na zahtjev
30423512
30423512
30423512 1 kom. na zahtjev

Umetak serijskog prekidača 2-strukog, sa tipkama PŽ/NŽ - zajednička ulazna stezaljka

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
30553515 Prekidač, serijski, jezgro, sa zajedničkim ul.klemama, W.1, mod.umetak, siva
30553515 Prekidač, serijski, jezgro, sa zajedničkim ul.klemama, W.1, mod.umetak, siva
30553515 Prekidač, serijski, jezgro, sa zajedničkim ul.klemama, W.1, mod.umetak, siva 10 kom. na zahtjev
30553512
30553512
30553512 1 kom. na zahtjev

Prekidač izmjenični, dupli - umetak sa tipkama, NŽ/PŽ - odvojene ulazne stezaljke

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
30483515
30483515
30483515 10 kom. na zahtjev
30483512
30483512
30483512 1 kom. na zahtjev

Umetak serijskog tastera 2 k.o. sa tipkama PŽ/NŽ - zajednička ulazna stezaljka

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
50423515
50423515
50423515 10 kom. na zahtjev
50423512
50423512
50423512 1 kom. na zahtjev

Umetak serijskog prekidača za žaluzine 1-polnog sa tipkama i simbolom strelica, PŽ/NŽ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
30653515
30653515
30653515 10 kom. na zahtjev
30653512
30653512
30653512 1 kom. na zahtjev

SOS umetak tastera, 1k.z. + 1k.o. PŽ/NŽ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
44713512
44713512
44713512 1 kom. na zahtjev

SOS tastera, 1k.z. + k.o. NŽ/PŽ - bravica- nesimetrično zaključavanje

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
44713515
44713515
44713515 1 kom. na zahtjev

LED-signalno svjetlo-umetak, crveno/zeleno osvjetljenje PŽ/NŽ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
51733515
51733515
51733515 1 kom. na zahtjev

LED-signalno svjetlo-umetak, crveno/zeleno osvjetljenje PŽ/NŽ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
51733525
51733525
51733525 1 kom. na zahtjev

LED-signalno svjetlo-umetak, crveno/zeleno osvjetljenje PŽ/NŽ

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
51733535
51733535
51733535 1 kom. na zahtjev

Folija za LED-signalno svjetlo - umetak

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
19058001 Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058001 Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058001 Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
19058002 Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058002 Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058002 Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
19058003 Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058003 Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058003 Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
19058004 Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058004 Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058004 Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
19058005 Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058005 Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
19058005 Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
19058006 Folija sa simbolom "čovjek" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058006 Folija sa simbolom "čovjek" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058006 Folija sa simbolom "čovjek" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
19058007 Folija sa simbolom "žena" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058007 Folija sa simbolom "žena" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058007 Folija sa simbolom "žena" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
19058008 Folija sa simbolom "kolica" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058008 Folija sa simbolom "kolica" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058008 Folija sa simbolom "kolica" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
19058009 Folija sa simbolom "stepenice" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058009 Folija sa simbolom "stepenice" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058009 Folija sa simbolom "stepenice" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
19058010 Folija sa simbolom "lift" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058010 Folija sa simbolom "lift" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci
19058010 Folija sa simbolom "lift" za okruglo LED signalno svijetlo, dodaci 1 kom. na zahtjev
Dodatni artikli (5)

Folija "bi-color" za LED-signalno svjetlo - umetak

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
19058011 Folija, dvobojna sa simbolima "Ne ometaj/Očisti sobu", za LED signalno svjetlo
19058011 Folija, dvobojna sa simbolima "Ne ometaj/Očisti sobu", za LED signalno svjetlo
19058011 Folija, dvobojna sa simbolima "Ne ometaj/Očisti sobu", za LED signalno svjetlo 1 kom. na zahtjev
19058012 Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za LED signalno svjetlo
19058012 Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za LED signalno svjetlo
19058012 Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za LED signalno svjetlo 1 kom. na zahtjev
19058013 Folija, dvobojna sa simbolima "Ne ometaj/Očisti sobu", za okruglo LED sig.svjetlo
19058013 Folija, dvobojna sa simbolima "Ne ometaj/Očisti sobu", za okruglo LED sig.svjetlo
19058013 Folija, dvobojna sa simbolima "Ne ometaj/Očisti sobu", za okruglo LED sig.svjetlo 1 kom. na zahtjev
19058014 Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za okruglo LED signalno svjetlo
19058014 Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za okruglo LED signalno svjetlo
19058014 Folija, dvobojna sa simbolima "Čekaj/Uđi", za okruglo LED signalno svjetlo 1 kom. na zahtjev

Okviri 1-struki za PŽ ugradnju

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
13283505
13283505
13283505 10 kom. na zahtjev
13283502
13283502
13283502 10 kom. na zahtjev

Okviri 2-struki vertikalni za PŽ ugradnju

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
13293515
13293515
13293515 5 kom. na zahtjev
13293512
13293512
13293512 5 kom. na zahtjev

2-struki horizontalni za PŽ ugradnju

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
13293505
13293505
13293505 5 kom. na zahtjev
13293502
13293502
13293502 5 kom. na zahtjev

3-struki horizontalni za PŽ ugradnju

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
13303505
13303505
13303505 1 kom. na zahtjev
13303502
13303502
13303502 1 kom. na zahtjev

Adapter za posebne funkcije

Šifra Opis Pak. Cjenovna grupa Cijena *
18213500
18213500
18213500 1 kom. na zahtjev
* Svi podaci su podložni greškama i tehničkim izmjenama.