Logo i slike  

Download logotipa Hager

Download
slika i loga

Hager Logo
Format: JPG
ZIP 68 KB
Hager Logo eps
Format: EPS
ZIP 86 KB

Upit za slike

U slučaju upita za dobijanje slika, molimo obratite nam se putem e-maila na:
hagerbih@bih.net.ba ili marketing.balkan@hager.com

Molimo ne zaboravite saopštiti nam Vaše ime i potpunu adresu firme, kao i planiranu upotrebnu svrhu – na taj način moći ćemo pravovremeno i individualno odgovoriti Vašim željama.

Napomena o zaštiti autorskih prava

Za dokumente koji se putem mreže za prenos podataka nude u elektronskom obliku važeći je, bez ograničenja, Zakon o zaštiti autorskih prava (UrhG).

Naročito važi sljedeće:
Tekstovi, fotografije i ostali dokumenti, objavljeni na ovoj web stranici, zaštićeni su autorskim pravima i ne smiju se reproducirati, prerađivati, umnožavati ili dalje prosljeđivati bez pismene saglasnosti autora, osim ako nije drukčije propisano. Pojedinačna umnožavanja, kao npr. putem kopiranja ili štampanja, smiju se vršiti samo u privatne svrhe i u cilju ostalih oblika vlastite upotrebe, tj. dopuštena su pojedinačna umnožavanja nekog djela u privatne svrhe na bilo kojim nosačima, ukoliko ona ne služe bilo posredno ili neposredno komercijalnoj upotrebii (čl. 42 Zakona o zaštiti autorskih prava). Nadalje je dopušteno pohranjivanje i korištenje već postavljenih sadržaja u privatne svrhe, dok su produkcija i širenje umnoženih primjeraka u ostale svrhe dopušteni samo uz izričitu saglasnost autora. Korisnik je lično odgovoran za pridržavanje pravnih propisa, te se može teretiti u slučaju zloupotrebe.

U slučaju slikovnog i tekstovnog materijala (fotografija proizvoda, ambijentalnih i sličnih fotografija) koje Vam na upit dostavljamo poštom ili e-mailom, važeća su, u smislu pravnih propisa za korištenje i za zaštitu autorskih prava, sljedeća pravila:

1. Materijal koji smo Vam stavili na raspolaganje ne smijete reproducirati, prerađivati, umnožavati ili prosljeđivati bez naše pismene saglasnosti. Dopušteno je samo ono korištenje koje smo prethodno pismenim putem odobrili.

2. Zabranjena je upotreba slikovnog i tekstovnog materijala u internet shopu ili njegovo dalje prosljeđivanje trećim licima.

3. Slike ili tekstovi smiju se koristiti bez naše prethodne izričite pismene saglasnosti samo u vlastite privatne svrhe; korištenje materijala ne smije, ni posredno ni neposredno, služiti komercijalnoj upotrebi (čl. 42 Zakona o zaštiti autorskih prava).

4. Lično ste odgovorni za pridržavanje propisa o zaštiti autorskih prava i možete se teretiti u slučaju zloupotrebe. Stoga Vam preporučujemo, ukoliko se pojavi potreba za korištenjem našeg slikovnog ili tekstovnog materijala, da nam se obratite, uz navođenje potpune adrese i željene svrhe korištenja, te da od nas zatražite pismenu saglasnost za korištenje.