E3 - program odgovornosti
Hager Grupe
 

Ljudski.
Dobar za okoliš.
Privredan.

E3 je sveobuhvatan koncept Hager grupe kako da odgovorno postupamo sa ograničenim prirodnim resursima. Tri „E“ stoje za tri stuba naše odgovornosti: Etika, Okoliš i Energija. U prevodu: Etika, Okoliš, Energija. Iza svakog E krije se jedan konkretan katalog mjera prema kojima se hager, za njihovu realizaciju, naglašeno obavezuje.

Za dodatne informacije posjetite našu web stranu www.hagergroup.com.

Etika

„Mi smo porodično preduzeće koje „živi“ socijalnu odgovornost".

Okoliš

„Činimo sve kako bi naš ekološki otisak stopala bio što manji.“

Energija

„Stručnjaci smo za inteligentna, energo-eficijentna rješenja.“

Odgovornost prema okolišu

Odgovornost prema okolišu je integralni sastojak obaveza Hager grupe. Svuda, gdje preduzeće posluje, ima za cilj dati doprinos zaštiti okoliša i ekološki eficijentno poslovati.

Pakovanja koja štede resurse

Jedna jedinstvena marka trebala je nastupiti na prodajnom tržištu. Zbog toga smo od 1.januara 2010. godine počeli sa novim Hager pakovanjem. Time ne poboljšavamo samo logistiku između proizvodnje i trgovine nego i ravnotežu između ekonomije i ekologije. Sva naša pakovanja optimalna su po svim zahtjevima, kako privrede tako i zaštite okoliša. Zbog toga smo, i kod štednje resursa, dobar primjer drugima – a i vi sa nama.
Novi materijal za pakovanje napravljen je 100 posto od recikliranog kartona. Prirodna osnovna boja rezultat je ne-upotrebe bilo kakvog hemijskog materijala za izbjeljivanje. Osim toga kartonaža se sastoji od mono materijala koji pojednostavljuje ponovnu reciklažu.

Upotrebom optimalne vrste kartona, kao i pametne konstrukcije, uspjeli smo smanjiti potrošnju kartona za 20 posto, a da pri tome kartonaža ne izgubi na kvalitetu i stabilnosti. Također smo svjesno smanjili upotrebu boja na minimum tako što smo smanjili površinu štampanja sa 60 na 10 posto. Koristimo još samo jednu boju: čisto bijelu. Radi se o prirodnoj lateks boji na vodenoj bazi bez dodadtnih razrjeđivača, koja ne zagađuje okoliš.