E3 - program odgovornosti
Hager Grupe

Ljudski.
Dobar za okoliš.
Privredan.
E3 je sveobuhvatan koncept Hager grupe kako da odgovorno postupamo sa ograničenim prirodnim resursima. Tri „E“ stoje za tri stuba naše odgovornosti:
Etika, Okoliš i Energija.
U prevodu: Etika, Okoliš, Energija. Iza svakog E krije se jedan konkretan katalog
mjera prema kojima se hager, za njihovu realizaciju, naglašeno obavezuje

Za dodatne informacije posjetite našu web stranu www.hagergroup.com.

Etika

„Mi smo porodično preduzeće koje „živi“ socijalnu odgovornost".

Okoliš

„Činimo sve kako bi naš ekološki otisak stopala bio što manji.“

Energija

„Stručnjaci smo za inteligentna, energo-eficijentna rješenja.“