Trenutna situacija isporuka:
Objašnjenje poteza koje smo povukli kako bismo unaprijedili isporuke
 

 

Poznajete Hager kao pouzdanu porodičnu kompaniju; međutim, trenutno se borimo sa problemima u isporuci za različite grane proizvoda.

Uvjeravamo vas da djelujemo odlučno na svim nivoima kompanije te da smo poduzeli brojne mjere kako bismo ovu situaciju prevazišli što je brže moguće.

Ipak, možete biti sigurni da radimo na poboljšanju ove situacije.

Uposlenici: Svi daju doprinos!

Novi uposlenici jačaju naše timove u oblastima
proizvodnje,​ logistike i administracije, dok
sve naše kolege rade bez prestanka ​za vas u svakom
odjelu kompanije.

Investicije: Više od €200 miliona

Širimo naše proizvodne pogone širom Evrope kako bismo mogli zadovoljili vašu sve veću potražnju za našim proizvodima. Konkretno u Njemačkoj i Francuskoj​ naši objekti su prošireni za više od 10.000 m2 i do sada smo u iste uložili preko 83 miliona €. Sredinom 2022. godine puštene su u rad neke od novih proizvodnih linija, što nam je omogućilo da značajno poboljšamo dostupnost naših proizvoda od prvog kvartala 2023.godine npr. u segmentu modularnih uređaja.

Lanac snabdijevanja: Sigurnosne mjere i sistemi ranog upozorenja

Kroz stalnu komunikaciju sa našim dobavljačima i uspostavljanje sistema ranog upozorenja, možemo brzo identifikovati iznenadne probleme u snabdijevanju i preduzeti proaktivne mjere kako biste vi imali pouzdaniji uvid u stanje isporuke..

Datumi isporuke: Precizniji

Zahvaljujući adaptaciji naših informacionih sistema, možemo vam dati pouzdanije informacije o vašim rokovima isporuke.

Poziv

Dostupnost: Ekvivalentne alternative artikala
Ako bilo koji artikl koji ste naručili trenutno nije dostupan, rado ćemo vam ponuditi tehnički ekvivalentnu alternativu, gdje god je to moguće.
Molimo kontaktirajte nas na sljedeći broj telefona: 033 424 297

Kontaktirajte nas