Privatnost Globalna obavijest o privatnosti na internet stranici

 

Globalna obavijest o privatnosti na internet stranici

Last updated: May 2018

Mi u Hageru, poštujemo vašu privatnost i želimo biti transparentni o tipovima ličnih informacija koje prikupljamo o vama i kako ih koristimo.U ovoj obavijesti o privatnosti (dalje u tekstu "Obavijesti"),objasnit ćemo ko smo, kako prikupljamo, dijelimo i koristimo lične informacije koje dobivamo od vas kada posjetite internet platformu (internet stranice) i kako sprovodimo vaša prava na privatnost.

Napominjemo da ova obavijest opisuje prikupljanje ličnih informacija općenito na svim Hager stranicama ali procesuiranje aktivnosti koje se odvija na svakoj pojedinačnoj Hager stranici može biti drugačije. Stoga, neke od procesnih aktivnosti opisanih u ovoj obavijesti se ne mogu primjeniti na pojedinčanu stranicu koju posjećujete.

Ako imate pitanja ili brinete o korištenju vaših ličnih informacija, onda molimo da nas kontaktirate koristeći kontakt podatke napisane na kraju ovog obavještenja.

Ovom internet stranicom koju posjećujete upravlja lokalni Hager (u daljem tekstu "Hager"), koji kontroliše podatke o svim ličnim informacijama prikupljenim preko internet stranice.

2. Koje lične informacije prikupljamo i zašto

Prikupljamo različite vrste ličnih informacija na našoj internet stranici. Lične informacije koje prikupljamo o vama se mogu svrstati u slijedeće kategorije:

Informacije koje dajete svojevoljno

Određeni dijelovi naše internet stranice mogu od vas tražiti da dobrovoljno date lične informacije, koje uključuju:

 • vaše kontakt detalje: kao što su ime i prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, e-mail adresu i spol;

 • detalje o proizvodima/uslugama koje koristite trenutno ili ste zainteresovani za iste;

 • podatke kreditne kartice;

 • poslovne kontakt detalje, uključujući vašu profesiju;

 • CV i aplikacije za posao u cilju online zapošljavanja.

Lične informacije koje od vas budemo tražili i razloge zašto ih tražimo, ćemo vam objasniti u trenutku traženja istih.

Informacije koje prikupljamo automatski

Kada posjetite našu stranicu, možemo prikupiti određene informacije automatski sa vašeg uređaja. U nekim državama, ukuljučujući i države unutar Europske ekonomske zone, ove informacije se smatraju ličnim po zakonima za zaštitu podataka.

Konkretno, informacije koje prikupljamo automatski, mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, tip uređaja, jedinstvene identifikacijske brojeve uređaja, tip browser-a, preference, opća geografska lokacija (npr. nivo grada ili države) i druge tehničke informacije. Također možemo prikupiti informacije o tome kakva je interakcija vašeg uređaja sa našom internet stranicom, uključujući stranice koje ste posjetili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumijemo posjetitelje naše stranice, odakle dolaze i koji sadržaj na našoj stranici ih zanima. Koristimo ove informacije za naše interne analize i kako bismo unaprijedili kvalitet i relevantnost naše stranice našim posjetiteljima.

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja, (kolektivno, “Kolači”) kako bi smo prikupli vaše lične podatke. Za više informacija o tipovima kolačića koje koristimo, zašto i kako možete upravljati kolačićima, molimo pročitajte našu Obavijest o kolačićima.

Informacije koje dobivamo indirektno od treće strane

Sa vremena na vrijeme, može se desiti da dobijemo lične informacije o vama iz drugih izvora (npr. električari koji prave račun na vaše ime na nakoj od naših internet stranica).

Vrste infomacija koje prikupljamo od treće strane mogu uključivati: e-mail adresu, detalje o vašim instalacijama, itd. Ove informacije koristimo da održimo i poboljšamo našu tačnost podataka koje imamo o vama, kako bismo vam pružili tehničku pomoć i kako bi smo podesili ili održavali naša rješenja i održavali našu poslovnu vezu sa vama.

3. U koje svrhe koristimo vaše lične informacije

Vaše lične informacije, koje prikupljamo od vas, koristimo u slijedeće svrhe:

 • za kreiranje vašeg računa na našoj stranici;

 • kako bismo što efikasnije komunicirali sa vama i odgovorili na vaša pitanja i upite;

 • kako bismo upravljali vašom online kupovinom na našoj stranici;

 • kako bismo održavali i pratili stabilnosti i performanse naše stranice u cilju unaprijeđenja iste;

 • kako bismo osigurali da je sadržaj na našoj stranici relevantan vama, te da vam je isti predstavljen na najefikasniji način;

 • kako bismo vam slali informacije ili promocije proizvoda ili predložili usluge;

 • kako bismo vas pretplatili na naš newsletter;

 • da bismo vam poslali personalizirane reklame koje mislimo da će vas zanimati, a bazirano na vašim preferencama tokom korištenja naše stranice;

 • kako bismo vas obavijestili o dostupnim ažuriranjima naše stranice i o izmjenama proizvoda ili rješenja koje nudimo;

 • kako bismo shvatili vaše preference i unaprijedili vaše iskustvo i zadovoljstvo kada posjetite našu stranicu i servise;

 • kako bismo sačinili statističke analize o korištenju naše stranice i frekvenciji posjete; i

 • za online oglase za zapošljavanje (molimo pročitajte Obavijest o privatnosti prilikom aplikacije za posao na našoj internet stranici).

Informacije koje prikupljamo od vas ćemo koristiti samo u svrhe koje smo nabrojali u ovom Obavještenju ili za svrhe koje vam objasnimo u trenutku kada prikupljamo informacije od vas.

4. Sa kime dijelimo vaše lične informacije

Možemo otkriti vaše lične informacije slijedećim kategorijama;

 • Hager podružnicama, dobavljaćima treće strane i partnerima čije usluge procesuiranja podataka koristimo (npr. kako bi pomogli aktivnost stranice, njenu funkcionalnosti i poboljšali sigurnost naše stranice), ili partnerima koji na drugi način procesuiraju lične indormacije u svrhe koje su opisane u ovoj obavijesti ili o kojima vas upoznamo u trenutku kada prikupljamo informacije;

 • Svakom organu sprovođenja zakona, regulatornoj ili vladinoj agenciji, sudu ili trećoj strani kada vjerujemo da je pružanje vaših informacija nužno kako bismo bili u skladu sa zakonom i procedurama, ili kada upražnjavamo, definišemo ili branimo naša zakonska prava ili kada želimo zaštititi vaše vitalne interese ili druge osobe;

 • Potencijalnom kupcu (i njihovim prodavcima i savjetncima) u vezi sa bilo kakvom predloženom kupovinom, spajanjem preduzeća ili akvizicijom bilo kojeg dijela našeg poslovanja, s tim da informišemo kupca da mora koristiti vaše lične informacije samo u svrhe objašnjene u ovoj Obavijesti.

 • Bilo kojoj osobi kada za to postoji vaše odobrenje.

5. Na kojoj zakonskoj osnovi procesuiramo vaše lične informacije

Procesuiramo lične informacije prikupljene na našoj stranici na bazi potrebe da upravljamo našim odnosom sa vama, na bazi našeg legitimnog interesa koji zavisi na vrsti ličnih informacija i kontekstu u kojem ih prikupljama, i na bazi vaše dozvole.

Ako tražimo od vas da nam date lične informacije kako bismo bili u skladu sa zakonskim normama, ili kako bismo potpisali ugovor sa vama, obzanit ćemo vam to blagovremeno i savjetovati vas da li je davanje vaših ličnih informacija obavezno ili ne (kao i o mogućim posljedicama ukoliko nam ne date vaše lične informacije).

Slično, ukoliko prikupimo i koristimo vaše lične informacije u vezi sa našim legitiminim interesima (ili onim treće strane), obzanit ćemo vam blagovremeno koji su legitimni interesi u pitanju.

6. Transfer ličnih informacija van EU/EEZ

Poslujemo na globalnom nivou, i kao rezultat toga, vaše informacije mogu biti proslijeđene ka, procesuirane u, državama čiji niste državljanin/državljanka. U nekim slučajevima, ove države mogu biti van Europske unije/Europske ekonomske zone (EU/EEZ) i samim tim mogu imati zakone o zaštiti podataka koji su različiti o od onih države u kojoj živite.

Konkretno, serveri naših internet stranica su smješteni unutar EU/EEZ, ali možemo dijeliti i davati pristup vašim ličnim informacijama, Hager podružnicama, trećim stranama čije usluge koristimo i partnerima koji posluju van EU/EEZ (npr. možemo koristiti internet hosting provider ili cloud servis provider koji pohranjuje ili pristupa vašim ličnim informacijama van EU/EEZ).

Kada je to slučaj, trudimo se da vaše lične informacije budu prebačene u treće zemlje van EU/EEZ koje je Europska komisija ocijenila „adekvatnim“ (lista adekvatnih zemalja je ovdje), alternativno, ako vaše lične informacije prebačene u zemlju koja ne nudi adekvatnu zaštitu, stavit ćemo odgovarajuće zaštite kako bismo osigurali da vaše lične informacije budu zaštićene dok se procesuiraju van EU/EEZ a u skladu sa važećim zakonima. Navedene zaštite mogu uključivati potpisivanje Standarda Europske komsije za Ugovorene obaveze sa Hager podružnicom, trećom stranom ili partnerom van EU/EEZ sa kojima dijelimo vaše informacije. Za više informacija o transferu vaših ličnih informacija van EU/EEZ, molimo pogledajte „Kako nas kontaktirati“ sekciju ispod.

7. Koliko dugo čuvamo vaše lične informacije

Vaše informacije ćemo čuvati onoliko dugo koliko nam je potrebno da nam omogući ispunjavanje ciljeva i svrhe objašnjenih u ovom obavještenju ili kada imamo aktuelnu poslovnu potrebu da ih čuvamo (npr. kako bismo vam omogućili uslugu koju ste tražili).

Kada svrha procesuiranja vaših ličnih informacija prestane da postoji, period čuvanja je završen ili ako vi zatražite od nas da izbrišemo vaše lične informacije, možemo nastaviti čuvati vaše lične informacije neko vrijeme kako bismo zadovoljili zakonske i porezne uslove.

Kada prestane potreba da procesuiramo vaše lične informacije, pobrinut ćemo se da vaše lične informacije budu izbrisane ili postanu anonimne.

8. Kako štitimo vaše lične informacije

Predano radimo na tome da obezbjedimo sigurnost vaših ličnih infromacija. Koristimo predostrožne mjere kako bi osigurali povjerljivost i sigurnost ličnih informacija na našoj stranici, koristeći tehnološke, fizičke i administrativne zaštitne mjere, kao što su firewall-i i pražljivo osmjišljene sigurnosne procedure, npr. kada unosite povjerljive informacije (kao što su podaci prijave ili informacije poslane preko stranice). Šifrujemo (enkripcija) prenos informacija koristeći Secure socket layer tehnologiju (SSL). Ove tehnologije, procedure i druge mjere koristimo u cilju da vaše informacije budu sigurne i dostupne samo vama i onima obvlaštenim da pristupe vašim informacijama. Kakogod, niti internet, e-mail, ili bilo koji elektronski prenos podataka nikada nije potpuno siguran ili bez grešaka, tako da trebate pažljivo razmisliti o tome kakve podatke šaljete tim putem.

9. Maloljetnici

Usluge koje nudimo na ovoj internet stranici nisu namjenjene osobama ispod 18 godina starosti. Ukoliko imate manje od 18 godina, molimo nemojte davati vaše lične informacije putem ove internet stranice.

10. Koja prava za zaštitu podataka posjedujete i kako ih koristiti

Imate slijedeća prava za zaštitu podataka:

 • • Možete tražiti pristup i dobiti kopiju vaših ličnih informacija.

 • • Također možete tražiti da bilo koja informacija koja nije tačna ili potpuna bude izmjenjena ili kompletirana.

 • • Možete tražiti da se vaše lične informacije izbrišu pod određenim zakonskim uslovima (npr. kada vaše lične informacije nisu potrebne da bi se postigla svrha u čije ime su i prikupljene).

 • • Dodatno, možete prigovoriti na procesuiranje vaših ličnih informacija, tražiti da ograničimo procesuiranje vaših ličnih informacija ilizahtjevati prenosivost vaših informacija pod određenim zakonskim uslovima.

 • Imate pravo da ukinete pretplatu na naš elektronski marketing koji vam šaljemo, kada god to želite i potpuno besplatno Ovo pravo možete ostvariti klikom na „unsuscribe“ ili prekid pretplate link u marketing e-mailovima koje vam šaljemo. Kako bi se odjavili od drugih formi marketinga, moliimo kontaktirajte nas na kontakte koji se nalaze na „Kako nas kontaktirati“ naslovu ispod.

 • Slično, ukoliko smo prikupili i procesuirali vaše lične informacije sa vašom saglasnosti, možete povući vašu saglasnost kada god to želite. Povlačenje saglasnosti neće imati efekat na zakonitost procesuiranja koje smo obavili prije povlačenja, niti će imati efekat na procesuiranje informacija koje smo obavili na temelju drugih zakonskih propisa.

 • Imate pravo da se žalite organu za zaštitu podataka povodom prikupljanja i korištenja vaših ličnih informacija. Za više informacija molimo kontaktirajte vaš lokalni organ za zaštitu podataka. Kontakt informacije za organe za zaštitu podataka u EEZ, Švicarskoj i nekim drugim zemljama van Europe (uključujući SAD i Kanadu) možete pronaći ovdje.

Možete koristiti svoja prava kada god poželite tako što ćete nas kontaktirati na način opisan u sekciji „Kako nas kontaktirati“, koja se nalazi ispod. Odgovorit ćemo na vaš zahtjev u skladu sa referentnim zakonima o zaštiti podataka.

11. Vanjski linkovi

Ukoliko bilo koji dio naše internet stranice nudi linkove za internet stranice treće strane, te stranice ne operiraju po ovoj obavjesti. Nismo odgovorni za online prikupljanje informacija na stranicama treće strane i savjetujemo vam da ispitate obavjesti o privatnosti na tim stranicama kako biste razumjeli njihove procedure za prikpljanje, korištenje i dijeljenje ličnih informacija.

12. Ažuriranje ove obavijesti

Može doći do ažuriranja ove Obavijesti o privatnosti, kao odgovor na promjene u pravnim, tehničkim i poslovnim pravilima i ako to bude slučaj ponuditi ćemo vam ažuriranu verziju ove obavijesti.
Možete vidjeti kada je ova obavijest bila zadnji put ažurirana na datumu koji se nalazi na vrhu ovog Obavještenja o privatnosti.

13. Kako nas kontaktirati

Ako imate bilo kakva pitanja ili žalbe povodom ovog Obavještenja, ili povodom načina na koji procesuiramo vaše lične informacije ili želite ostvariti vaša prava koja smo opisali gore, molimo koristite ovaj formular.

Ako ste kupac Hagera, molimo pročitajte i Globalnu politiku o privatnosti kupaca.