EU400
relej
 

Naponsko/frekventni nadzorni relej za sigurnosno odvajanje sistema za proizvodnju električne energije (FNE, vjetroelektrane, ...) od mreže.

NA
zaštita

Prednosti

  • NA zaštita u skladu sa standardom VDE-AR-N 4105:2018-11, proizvodnja električne energije na niskom naponu,
  • Proizvodnja električne energije na srednjem naponu u skladu sa preporukama BDEW - a,
  • Zadovoljava standarde VDE-AR-N 4110 i 412:2018-11,
  • Sa mogućnošću odabira zaštite promjene frekvencije (ROCOF, df/dt funkcija).

Primjena

Aplikacija i opis

EU400 naponsko/frekventni nadzorni relej se koristi za zaštitu mreža ali i elektrana za proizvodnju električne energije. Razvijen je u sukladnosti sa standardima VDE-AR-N 4105:2018-11, VDE-AR-N 4110:2018-11, G59/3, G83/2, OVE/ONORM E 8001-4-712:2009 i svim ostalim standardima za generatore za proizvodnju električne energije koji su priključeni na elektroenergetsku mrežu.
EU400 je dvokanalni uređaj. Funkcija izlaznih releja a time i konektovanih sklopki/prekidača/kontaktera se može pratiti/nadgledati preko povratnih kontakata. Kada konektovana sklopka nije isključena, EU400 relej se ne može ponovo uključiti. Kada sklopka nije uključena, EU400 relej pravi 2 restarta i time osigurava bolji monitoring i pouzdanost elektrane i njenog uklapanja na mrežu.
Vrijednosti prorade releja su podešene prema standardima VDE-AR-N 4105_2011-08, VDE-AR-N 4105:2011-11 i prema ostalim standardima. Ove vrijednosti se mogu mijenjati zavisno od ulaznih zahtjeva i mogu biti zaštićene pomoću koda ili pomoću plombe (plombiranje). Pomoću tipke ''test'' može se testirati funkcija konektovane sklopke i mjeriti vrijeme njene prorade.
Ulazi ''enable/standby'' omogućavaju daljinsko isključenje, pomoću tzv. RCR resivera (resiver kontrole ulaznog vala).

Norme

  • NA zaštita u sukladnosti sa standardom za proizvodnju električne energije na niskom naponu VDE-AR-N 4105:2011+2018-11 i sa standardom za proizvodnju električne energije na srednjem naponu VDE-AR-N 4110:2018-11,
  • Proizvodnja električne energije na srednjem naponu u skladu sa preporukama BDEW - a,
  • Sa mogućnošću odabira detekcije vektorskog pomaka,
  • Sa mogućnošću odabira zaštite promjene frekvencije (ROCOF, df/dt funkcija).

Novi firmware

Unutar releja EU400 fabrički je instaliran defaultni program ''Pr 2'' namijenjen za primjenu na niskom naponu a prema standardu VDE-AR-N 4105:2018-11, zatim 4 nova programa ''Pr 11-14'' namijenjena za primjenu na srednjem naponu prema standardu VDE-AR-N 4110:2018-11 ali i novi 2-stepeni testni mod u svim programima (Prikazan na displeju kao: ''Info -> Fnr'' ili pritiskom na tipku ''Set'' više od 10s).

Funkcije

Funkcije releja

Primjene releja uključuju monitoring mreža u sistemima za proizvodnju električne energije kao što su fotonaponski solarni sistemi ali i vjetroagregati konektovani na mrežu u kombinaciji sa ostalim sistemima za proizvodnju električne energije a posebno sa sinhronim generatorima sa vektrorskim pristupom.

Zaštite na niskom naponu:

- Podnaponska i nadnaponska zaštita u rasponu od 15...520 V,
- Mjerenje vrijednosti električnih parametara u faznim vodičima 3/2/1 u odnosu na nulti N vodič i/ili međufazno mjerenje 3-1, 3-2, 2-1,
- Podfrekventna i nadfrekventna zaštita u rasponu od 45...65 Hz,
- Mjerenje kvaliteta napona (10 - minutna prosječna vrijednost napona),
- Vektorski nadzor prenapona 2…65°,
- Nadzorno sigurnosna zaštita u slučaju greške u sistemu, sa mogućnošću mjerenja konektovanih sekcija (ova funkcija se može po potrebi isključiti), omogućava 2 automatska restarta prilikom pojave greške u sistemu,
- Mogućnost pasivne autonomne detekcije greške u sistemu u sukladnosti sa Poglavljem 6.5.3 i Dodatkom D2,
- Monitornig brzine promjene frekvencije po vremenu (ROCOF funkcija, df/dt funkcija),
- Podržava mrežnu sinhronizaciju u uslovima korištenja generatora,
- Opcija ''self - test'' (sposobnost releja da odradi vlastito testiranje),
- Vrijeme djelovanja podesivo od 0,05...300 s, odvojena podešenja za sve limite,
- Vrijeme resetovanja podesivo od 0...6.000 s, odvojena podešenja za sve limite,
- Vrijeme resetovanja 5s pri prekoračenju ograničenja < 3s,
- Fabrički podešene vrijednosti u sukladnosti sa VDE-AR-N 4105:2018-11 (Pr2), VDE-AR-N 4105_2011-08 (Pr1),
- Fabrički podešene vrijednosti u sukladnosti sa VDE-AR-N 4110:2018-11 (PR11-14) i BDEW (Pr 3-6),
- Fabrički podešene vrijednosti u sukladnosti sa G59/3 i G83/2 standardima za Veliku Britaniju,
- Fabrički podešene vrijednosti u sukladnosti sa OVE standardom za Austriju,
- Fabrički podešene vrijednosti u sukladnosti sa VSE/EEA-CH 2014 za Švicarsku,
- Brojač alarma za 100 alarma (sa vrijednostima, uzrocima i vremenskim razmacima prorade alarma),
- Pohranjivanje/snimanje ukupnog vremena pojave alarma,
- ''Standby'' ulaz sa brojačem i vremenskom memorijom,
- ''Test'' tipka za simulaciju i mjerenje vremena isključenja,
- LED lampice za lokalnu signalizaciju alarma, status kontakata releja i raspodjelu mjerene vrijednosti,
- Mogućnost plombiranja i zaštite podešenja pomoću koda, vrijednosti na displeju releja mogu biti očitane i u plombiranom stanju,
- Jednostavno programiranje i puštanje u rad pomoću fabrički instaliranog programa sa unaprijed ubačenim limitima,
- Izlazni signali alarma greške za proslijeđivanje/slanje uzroka prorade releja nadzornim uređajima (tranzistor, max. 27 VDC, 20 mA).

Primjena na srednjem naponu

- Po 2x2 podešenja za napon i frekvenciju: U<<, U<, U>, U>>, f<<, f<, f>, f>>,
- Histereza, vrijeme odziva i reset releja individualno podesivi,
- Kontrolni napon u opsegu 24-270 V AC/DC,
- Kućište V6, 6TE, visine 90 mm, dubine 69 mm, širine 105 mm, zauzima 6M (modula) na DIN šini.

Preuzmite brošuru

Novi kontakteri 2023
Novi kontakteri, nove motorno zaštitne sklopke.
PDF 1,3 MB

Newsletter

Pretplatite se na naš newsletter.

Naš newsletter će vas informisati o dešavanjima, novim proizvodima, rješenjima i servisima.