Brend
Hager
 

Inovacije za električni svijet sutrašnjice.

Naš pristup

U proteklim godinama su se tržište, tehnologija i ponude značajno promijenile. I Hager se odgovarajuće promijenio. Novi nastup odražava dinamičan razvoj hagerovih tržišta na savremen način.

Inovacije u
službi kupaca

Odgovornost otvorenost i orijentacija ka budućnosti ogledaju se u nastupu naših novih proizvodnih brendova. Snaga inovacije, blizina kupcima i jednostavnost su ustaljene vrijednosti brenda Hager.

Mi pitamo kupce šta je njima važno i godišnje vodimo hiljade takvih razgovora. Samo na taj način možemo prilikom razvoja naših sistema, direktno odgovoriti na zahtjeve naših kupaca.

Kao kompletan ponuđač za profesionalce, ime Hager stoji za visokokvalitetnu, inovativnu tehniku, kao i za blizinu kupcu i pouzdanost. Inovacija i sistematski razvoj proizvoda i sistema odlikuju marku Hager. Naš cilj je biti na čelu razvoja sa novinama i poboljšanjima proizvoda.

Daniel Hager

“Naša ponuda se u toku proteklih godina mnogo proširiila: od razvodnika energije i brojnih mjerila, preko vođenja kablova i priključnih sistema, pa sve do programa utičnica i prekidača. Sa širokim spektrom kompetentnih rješenja u svim područjima - specijalista smo za elektrotehniku u namjenskoj i stanogradnji.

U procesu naše izgradnje, kao kompletnog ponuđača, konsekventno smo ponude iz prodajnog programa Hagera i Tehalita stavili pod jednu marku, marku Hager. Sada je za vas sve pregledno i iz jedne ruke - kompletan spektar rješenja i servisa - za jednostavnu i sigurnu elektroinstalaciju.”

Daniel Hager

Lucky You!