Usluge

Vaš pouzdani partner

Hager je specijalista za elektroinstalacije u objektima, stanogradnji i namjenskoj gradnji. Marka Hager već desetljećima stoji za sveobuhvatne ponude sistema. Najviši kvalitet inovativnih proizvoda, modularni sistemi, laki za montažu, jednostavna upotreba, komforna primjena, dobar servis i zahtjevan dizajn su obiljažja marke Hager.

Jasna podjela – Hagerova ponuda

Hager je svoju široku ponudu podijelio u tri područja primjene, po boji različito označena. Tako smo vam olakšali traženje za odgovarajućim sistemima i rješenjima.

Specijalista smo za elektroinstalacije u namjenskoj i stanogradnji, jer kod marke Hager sve dobijete iz jedne ruke: sisteme i rješenja – kvalitativno visokovrijedna, pouzdana i laka za instalaciju.
Struju sigurno razvesti,
Uvezati komunikacijsku
tehniku
Energiju i
podatke postaviti tamo
gdje je potrebna
Elegantno upravljati -
Eficijentno i komforno
upravljati objektom

Rješenja za inteligentno upravljanje objektima

Sistemna tehnika upravljanja objektima
Tebis KNX hagerova sistemna tehnika upravljanja objektima za svaki zahtjev nudi odgovarajuću tebis KNX varijantu:

  • tebis KNX ETS
  • tebis TX
  • tebis KNX Funk

Punjači za električna vozila

1-struki i 2-struki punjači za električna vozila:
  • 1-struki witty.home
  • 2-struki witty.park
  • stubovi, zidni nosači i postolja
  • kabovi
  • setovi RFID kartica za autopunjače

Inovacija u službi kupaca

Kao kompletan ponuđač za profesionalce, ime Hager stoji za visokokvalitetnu, inovativnu tehniku, kao i za blizinu kupcu i pouzdanost. Inovacija i sistematski razvoj proizvoda i sistema odlikuju marku Hager. Naš cilj je biti na čelu razvoja sa novinama i poboljšanjima proizvoda.

Inovacije i nove tehnologije su uvijek orijenitisane prema potrebama kupca. U hiljadama kontakata i razgovora, koje Hager godišnje ima sa svojim kupcima, preduzeće sazna šta je potrebno praktičarima kako bi eficijentno i uspješno mogli da obavljaju svoj posao. Sa ovim znanjem, kao podlogom, razrađuju se inovativna rješenja za namjensku i stanogradnju, koja su karakteristična za marku Hager – tržišne vrijednosti kao što su jednostavna montaža, komforna primjena, intuitivne površine za upravljanje, modularitet i postojanost garantuju konzistentan premium kvalitet hagerovih sistema.

80 procenata hagerove ponude mlađe je od pet godina. Ovaj visoki stepen inovacija omogućava onima koji je primjenjuju da efektivno ispune i mnoge nove zadatke. Dobar indikator ove nove politike ka jednostavnijoj primjeni proizvoda je veliki broj upita za inovacijama i daljem razvoju marke Hager.

Jedna jaka grupa

Hager d.o.o. pripada Hager Group , privatnom preduzeću sa više od 50-to godišnjom tradicijom. Porodično preduzeće posluje širom svijeta, zapošljava 11.400 saradnika i pravi promet od 1,55 milijardi eura godišnje

Hager grupa trenutno zapošljava 850 inžinjera u odjelu za istraživanje i razvoj (F&E) i troši otprilike 5% svog prometa na isto. Kao rezultat toga imamo svake godine 170 patenata širom svijeta.

Ukupna ponuda Hager grupe danas obuhvata 74.000 proizvoda. Hager proizvodi u 20 fabrika u 11 zemalja širom svijeta. Prodaja proizvoda odvija se u 55 zemalja u preko 20.000 prodajnih objekata koji se trude da daju podršku lokalnim veletrgovinama. Dobar odnos sa kupcima i trgovcima daju Hager grupi jaku lokalnu prisutnost.

Od 2007. Godine Hager grupa je postala Evropsko društvo (SE Societas Europaea) čime, s jedne strane, naglašava svoju kulturnu različitost, a sa druge, svoje evropske korijene.